Yttranden 2021

FSS yttrande den 29 januari till Socialdepartementet över Hållbar socialtjänst – en ny socialtjänstlag (SOU 2020:47).