Yttranden 2021

FSS yttrande den 14 april till Boverket över Mått på bostadsbristen – förslag på hur återkommande bedömningar ska göras, rapport 2020:21.

FSS yttrande den 14 april till Finansdepartementet över Ett bättre underlag för att bedöma bostadsbristen (Ds 2021:2).

FSS yttrande den 18 mars till Socialdepartementet över Fast omsorgskontakt inom hemtjänsten (SOU 2020:70).

FSS yttrande den 29 januari till Socialdepartementet över Hållbar socialtjänst – en ny socialtjänstlag (SOU 2020:47).