Expertgrupper

FSS medlemmar är engagerade som representanter, sakkunniga och experter i ett antal grupper. FSS deltar vid flera svenska och internationella hearings, workshops och konferenser. Kontinuerliga samtal förs också med myndigheter och departement i socialpolitiska frågor.

Barn och ungas psykiska hälsa, regeringens referensgrupp, Helén Eurenius

CAN, Centralförbundet för Alkohol- och narkotikaupplysning, Helén Eurenius

CSA, Centralförbundet för Socialt Arbete, Graham Owen

Utredningen En fast omsorgskontakt i hemtjänsten, expertgrupp, Jonas Hampus

E-hälsomyndighetens arbete med Vision E-hälsa 2025, Jonas Hampus och Per Sandberg

ESN, European Social Network:
– Board of Trustees (styrelse) och the Council (medlemsforum), Graham Owen, ersättare Jonas Hampus
– ESN:s referensgrupp för the European Semester, Graham Owen

Professionsråd till Forskarskolan för yrkesverksamma i socialtjänsten, Petra West Stenkvist

Forte, rådgivande grupp till programmet för tillämpad välfärdsforskning, Camilla Blomqvist

Forte, beredningsgrupp för ansökningar om forskningsmedel inom området Socialpolitik, samhällsförändringar och människors levnadsförhållanden, Graham Owen

Life Science, regeringens expertgrupp för den nationella samordningen av life science, Jonas Hampus

MVTe-mässans programråd, Jonas Hampus

Nationella rådet för e-Hälsa. Rådet ska vara vägledande i utformningen av arbetet mot vision e-hälsa 2025. Jonas Hampus och Anders Fredriksson

SiS vetenskapliga råd, ledamot, Alexis Ljungkvist

Socialchefsdagarna, övergripande planering och kontakt med intresserade värdstäder, Kerstin Öhman (Immix)

Socialchefsdagarna 2021 i Malmö Petra West Stenkvist (Malmö), Anna Burston (Lund), Nicholas Singleton (GR), Kerstin Öhman (Immix)

Socialstyrelsens referensgrupp för utveckling av integrerad vård för vissa unga som vårdas i SiS särskilda behandlingshem, Veronica Wolgast

Styrgruppen för Översyn av rekommendationer för familjehemsvård, Per Sandberg

SVEA-priset, jurymedlem, Jonas Hampus

Sveriges eHälsokommun, samarbetspartner med Vitalis och jurymedlem, Jonas Hampus