Expertgrupper

FSS medlemmar är engagerade som representanter, sakkunniga och experter i ett antal grupper. FSS deltar vid flera svenska och internationella hearings, workshops och konferenser. Kontinuerliga samtal förs också med myndigheter och departement i socialpolitiska frågor.

Barn och ungas psykiska hälsa, regeringens referensgrupp, Helén Eurenius

CAN, Centralförbundet för Alkohol- och narkotikaupplysning, Helén Eurenius

CSA, Centralförbundet för Socialt Arbete, Graham Owen

Utredningen En fast omsorgskontakt i hemtjänsten, expertgrupp, Jonas Hampus

E-hälsomyndighetens arbete med Vision E-hälsa 2025, Jonas Hampus och Per Sandberg

ESN, European Social Network:
– Board of Trustees (styrelse) och the Council (medlemsforum), Graham Owen, ersättare Jonas Hampus
– ESN:s referensgrupp för the European Semester, Graham Owen

Professionsråd till Forskarskolan för yrkesverksamma i socialtjänsten, Petra West Stenkvist

Forte, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd:
– Beredningsgrupp för ansökningar om forskningsmedel inom området Socialpolitiken, samhällsförändringar och människors levnadsförhållanden, Graham Owen

IVO:s insynsråd, Alexandra Göransson

Life Science, regeringens expertgrupp för den nationella samordningen av life science, Jonas Hampus

MVTe-mässans programråd, Jonas Hampus

Nationella rådet för e-Hälsa. Rådet ska vara vägledande i utformningen av arbetet mot vision e-hälsa 2025. Jonas Hampus och Anders Fredriksson

SiS vetenskapliga råd, ledamot, Alexis Ljungkvist

Socialchefsdagarna, övergripande planering och kontakt med intresserade värdstäder, Kerstin Öhman (Immix)

Socialchefsdagarna 2021 i Malmö Petra West Stenkvist (Malmö), Anna Burston (Lund), Nicholas Singleton (GR), Kerstin Öhman (Immix)

Socialstyrelsens referensgrupp för utveckling av integrerad vård för vissa unga som vårdas i SiS särskilda behandlingshem, Veronica Wolgast

Styrgruppen för Översyn av rekommendationer för familjehemsvård, Per Sandberg

SVEA-priset, jurymedlem, Jonas Hampus

Sveriges eHälsokommun, samarbetspartner med Vitalis och jurymedlem, Jonas Hampus