Expertgrupper

FSS medlemmar är engagerade som representanter, sakkunniga och experter i ett antal grupper. FSS deltar vid flera svenska och internationella hearings, workshops och konferenser. Kontinuerliga samtal förs också med myndigheter och departement i socialpolitiska frågor.

Barn och ungas psykiska hälsa, regeringens referensgrupp, Helén Eurenius

CAN, Centralförbundet för Alkohol- och narkotikaupplysning, Helén Eurenius

CSA, Centralförbundet för Socialt Arbete, Graham Owen

ESN, European Social Network:
– Board of Trustees (styrelse) och the Council (medlemsforum), Graham Owen, ersättare Jonas Hampus
– ESN:s referensgrupp för the European Semester, Graham Owen

Professionsråd till Forskarskolan för yrkesverksamma i socialtjänsten, Inger Fröman, ersättare Petra West Stenkvist

Forte, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd:
– Beredningsgrupp för ansökningar om forskningsmedel inom området Socialpolitiken, samhällsförändringar och människors levnadsförhållanden, Graham Owen

ICSW, International Council on Social Welfare, Lars Liljedahl

IVO:s insynsråd, Alexandra Göransson

Life Science, regeringens expertgrupp för den nationella samordningen av life science, Lars Liljedahl

Nationella rådet för e-Hälsa. Rådet ska vara vägledande i utformningen av arbetet mot vision e-hälsa 2025. Jonas Hampus och Anders Fredriksson

SiS projekt 2020, pilotprojekt, Helén Eurenius m.fl.

SiS vetenskapliga råd, ledamot, Alexis Ljungkvist

Socialchefsdagarna, övergripande planering och kontakt med intresserade värdstäder, Kerstin Öhman (Immix)

Socialchefsdagarna 2020 i Göteborg Camilla Blomqvist, Lena Holmlund och Anette Johannesson (Göteborg), Nicholas Singleton (GR), Kerstin Öhman (Immix)

Socialstyrelsens referensgrupp för förslag till ny LVU, hela FSS strategigrupp för det prioriterade området Stärkt stöd och skydd för barn och unga

Socialstyrelsens rekommendationsgrupp för regeringsuppdraget Samordning av insatser för barn med funktionsnedsättning, Jane Parment

SVEA-priset, jurymedlem, Jonas Hampus

Sveriges eHälsokommun, samarbetspartner med Vitalis och jurymedlem, Jonas Hampus

Utredningen om välfärdsteknik i äldreomsorgen, Jonas Hampus, ersättare Anette Johannesson