Expertgrupper

FSS medlemmar är engagerade som representanter, sakkunniga och experter i ett antal grupper. FSS deltar vid flera svenska och internationella hearings, workshops och konferenser. Kontinuerliga samtal förs också med myndigheter och departement i socialpolitiska frågor.

CAN, Centralförbundet för Alkohol- och narkotikaupplysning Helena Åman

CSA, Centralförbundet för Socialt Arbete, Graham Owen, ersättare Lena Holmlund och Anna Burston

ESN, European Social Network:
– Board of Trustees (styrelse) och the Council (medlemsforum), Graham Owen, ersättare Jonas Hampus
– ESN:s referensgrupp för the European Semester, Graham Owen

Professionsråd till Forskarskolan för yrkesverksamma i socialtjänsten, Petra West Stenkvist

Forte, rådgivande grupp till programmet för tillämpad välfärdsforskning, Camilla Blomqvist

Forte, beredningsgrupp för ansökningar om forskningsmedel inom området Socialpolitik, samhällsförändringar och människors levnadsförhållanden, Graham Owen och Camilla Blomqvist

ICSW:s svenska styrelse, Anna-Lena Andersson

MFoF:s insynsråd utses av regeringen, Lina Blombergsson

Nordens välfärdscenter, Marie Ivarsson

SiS vetenskapliga råd, ledamot, Alexis Ljungkvist

Socialchefsdagarna, övergripande planering och kontakt med intresserade värdstäder, Kerstin Öhman (Immix)

Socialchefsdagarna 2022 i Göteborg Camilla Blomqvist (Göteborgs stad), Ebba Gierow (Ale kommun), Lena Holmlund och Nicholas Singleton (Göteborgsregionen), Kerstin Öhman (Immix)

Socialstyrelsens referensgrupp för utveckling av integrerad vård för vissa unga som vårdas i SiS särskilda behandlingshem, Veronica Wolgast

Styrgruppen för rekommendationer för familjehemsvård, Ebba Gierow

SVEA-priset, jurymedlem, Jonas Hampus

Sveriges eHälsokommun, samarbetspartner med Vitalis och jurymedlem, Lenita Granlund