Expertgrupper

FSS medlemmar är engagerade som representanter, sakkunniga och experter i ett antal grupper. FSS deltar vid flera svenska och internationella hearings, workshops och konferenser. Kontinuerliga samtal förs också med myndigheter och departement i socialpolitiska frågor.

Arbetsgruppen för vidareutbildningar i socialt arbete, Ulrica Westerlund och Mats Collin

CAN, Centralförbundet för Alkohol- och narkotikaupplysning Helena Åman

CSA, Centralförbundet för Socialt Arbete, Graham Owen, ersättare Lena Holmlund och Anna Burston

ESN, European Social Network:
– Board of Trustees (styrelse) och the Council (medlemsforum), Graham Owen, ersättare Jonas Hampus
– ESN:s referensgrupp för the European Semester, Graham Owen

Professionsråd till Forskarskolan för yrkesverksamma i socialtjänsten, Anna Burston

MFoF:s insynsråd utses av regeringen, Lina Blombergsson

Nordens välfärdscenter, vakant

SiS vetenskapliga råd, ledamot, Alexis Ljungkvist

Socialstyrelsens referensgrupp för utveckling av integrerad vård för vissa unga som vårdas i SiS särskilda behandlingshem, Veronica Wolgast

Styrgruppen för rekommendationer för familjehemsvård, Ebba Gierow

SVEA-priset, jurymedlem, Jonas Hampus

Sveriges eHälsokommun, samarbetspartner med Vitalis och jurymedlem, Lenita Granlund

Utredningen om välfärdsteknik inom socialtjänsten och verksamhet enligt LSS (S 2023:11), expertgrupp, Jonas Hampus