Styrelse

FSS styrelse, som valdes av årsmötet den 29 september 2022, består av 19 personer. Ordförande är Monica Persson, Karlstad. Vice ordförande Lina Blombergsson, Stockholm. Anders Fredriksson, Nacka är sekreterare (särskilt uppdrag) och Jonas Hampus, Falun, kassör. Ledamöter: Anna-Lena Andersson, Kalix. Camilla Blomqvist, Göteborg. Anna Burston, Lund. Mats Collin, Härnösand. Ebba Gierow, Ale. Lenita Granlund, Uppsala. Ola Götesson, Region Jönköpings län. Lena Holmlund, Göteborgsregionen. Magnus Höijer, Gävle. Marie Ivarsson, Haninge. Eva Lotta Lindskog, Kristinehamn. Maida Engqvist, Trelleborg. Dag Wallströmer, Vingåker. Veronica Carstorp Wolgast, Stockholm. Helena Åhman, Solna.


Verkställande utskott

Ordförande Monica Persson. Socialdirektör Karlstads kommun, 0702-59 58 52. Särskilda kompetensområden: Barn och ungdom, arbetsmarknadsfrågor, socialpsykiatri.

Vice ordförande Lina Blombergsson. Avdelningschef stadsövergripande sociala frågor, socialförvaltningen, Stockholms stad, 076-021 04 08. Särskilda kompetensområden: IFO, kvalitets- och utvecklingsfrågor, samverkan, bostadsfrågor, våld i nära relation.

Jonas Hampus, kassör. Sektionschef i Falu kommun, Sektion bistånd, kvalitet och utveckling, 023-827 04. Särskilda kompetensområden: Äldreomsorg, kvalitets- och utvecklingsfrågor. Regionansvarig för FSS Gävle/Dala.

Anders Fredriksson, sekreterare (särskilt uppdrag). Samverkansledare i Nacka kommun, 08-718 75 16, 070-431 75 16. Särskilda kompetensområden: IFO, funktionsnedsättning, äldreomsorg.


Ledamöter

Anna-Lena Andersson, socialchef i Kalix kommun, 0923-659 77. Särskilda kompetensområden: Äldreomsorg, kommunal hälso- och sjukvård, digitalisering och krishantering. Regionansvarig för FSS Norra.

Camilla Blomquist, förvaltningsdirektör i Göteborgs Stad, Förvaltningen för funktionsstöd, 031-366 94 01. Särskilda kompetensområden: Ledarskap, organisation och samarbete. IFO, funktionsnedsättning och äldreomsorg.

Anna Burston, verksamhetschef socialpsykiatri, i Lunds kommun, Socialförvaltningen, 046-359 64 88. Särskilda kompetensområden: Socialpsykiatri, funktionshinder, LSS.

Mats Collin, förvaltningschef i Härnösands kommun, Socialförvaltningen, 0611-34 83 40. Regionansvarig för FSS Jämtland/Västernorrland.

Maida Engqvist, förvaltningschef i Trelleborgs kommun, Arbetsmarknadsförvaltningen. 0410-73 42 39. Särskilda kompetensområden: Arbetsmarknad och näringsliv, individ- och familjeomsorg, vård och omsorg, funktionsstöd/LSS samt vuxenutbildning.

Ebba Gierow, sektorchef i Ale kommun, Sektor socialtjänst, 0767-61 46 29. Särskilda kompetensområden: Hälso- och sjukvård samt socialpsykiatri.

Lenita Granlund, förvaltningsdirektör i Uppsala kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen. Regionansvarig för FSS Västmanland/Uppsala.

Ola Götesson, chef Kommunal utveckling på Region Jönköpings län. Regionansvarig för FSS Sydost.

Lena Holmlund, avdelningschef på Göteborgsregionen, Arbetsmarknad och social välfärd, 070-878 67 09. Särskilda kompetensområden: Sociala boendefrågor, barn och familj, funktionshinder. Regionansvarig för FSS Väst.

Magnus Höijer, sektorchef i Gävle kommun, Välfärd Gävle.

Marie Ivarsson, bitr. social- och äldredirektör i Haninge kommun.

Eva Lotta Lindskog, förvaltningschef i Kristinehamns kommun, förvaltningen för stöd, vård och omsorg, 0550-886 33. Särskilda kompetensområden: äldreomsorg, funktionsstöd, IFO och arbetsmarknadsfrågor. Regionansvarig för FSS Värmland/Örebro.

Dag Wallströmer, socialchef i Vingåkers kommun, 0151-191 53. Regionansvarig för FSS Södermanland/Östergötland.

Veronica Carstorp Wolgast, socialdirektör vid Socialförvaltningen, Stockholms stad, 076-122 50 81. Särskilda kompetensområden: IFO, funktionshinder (LSS) och integration. Regionansvarig för FSS Stockholm/Gotland.

Helena Åhman, förvaltningschef i Solna stad, vård och omsorg, 08-746 13 80 (från 19 juni 2023). Särskilda kompetensområden: Äldreomsorg, funktionshinderomsorg.