Styrelse

FSS styrelse består av 19 personer. Ordförande är Monica Persson, socialdirektör i Karlstads kommun. Vice ordförande Lina Blombergsson, Huddinge. Anders Fredriksson, Nacka är sekreterare (särskilt uppdrag) och Jonas Hampus, Falun, kassör.

 


Anna-Lena Andersson, socialchef, Kalix kommun.

 

Lina Blombergsson, bitr. socialdirektör, Huddinge kommun, 076-021 04 08. Särskilda kompetensområden: IFO, kvalitets- och utvecklingsfrågor, samverkan, bostadsfrågor, våld i nära relation.

 

Camilla Blomquist, ledamot. Förvaltningsdirektör, Förvaltningen för funktionsstöd, Göteborgs stad, 031-366 94 01. Särskilda kompetensområden: Ledarskap, organisation och samarbete. IFO, funktionsnedsättning och äldreomsorg.

 

Karin Bodlund, ledamot. Biträdande chef för sociala nämndernas stab i Västerås stad, 021–39 14 41. Särskilda kompetensområden: Socialpsykiatri, äldreomsorg, LSS, funktionshinder.

 


Anna Burston, ledamot. Verksamhetschef socialpsykiatri, Socialförvaltningen i Lunds kommun, 046-359 64 88. Särskilda kompetensområden: Socialpsykiatri, funktionshinder, LSS.

 

Anna Danielsson, förvaltningschef, individ- och familjeomsorgsförvaltningen, Sandvikens kommun, 026-24 15 87. Särskilda kompetensområden: IFO och folkhälsa.

 

Porträttbild på Helén Eurenius

Helén Eurenius, ledamot. Förvaltningschef, social – och arbetsmarknadsförvaltningen, Östersunds kommun, 063-14 32 05, 070-512 57 57. Särskilda kompetensområden: IFO och integration.

 

Anders Fredriksson, sekreterare (särskilt uppdrag). Samverkansledare Nacka kommun, 08-718 75 16, 070-431 75 16. Särskilda kompetensområden: IFO, funktionsnedsättning, äldreomsorg.

 

Jonas Hampus, kassör. Sektionschef Bistånd, vård och utveckling, Falu kommun. 023-827 04. Särskilda kompetensområden: Äldreomsorg, kvalitets- och utvecklingsfrågor.

 

Lena Holmlund, ledamot. Avdelningschef Arbetsmarknad och social välfärd, Göteborgsregionen, 070-878 67 09. Särskilda kompetensområden: Sociala boendefrågor, barn och familj, funktionshinder.

 

(FOTO SAKNAS)
Marie Ivarsson, ledamot. Sollentuna kommun.

 

Anette Johannesson, ledamot. Avdelningschef för Kvalitet och verksamhet på stadsledningskontoret, Göteborgs Stad, 031-368 03 36. Särskilda kompetensområden: IFO, äldreomsorg, LSS.

 

Eva Lotta Lindskog, förvaltningschef i Kristinehamns kommun, förvaltningen för stöd, vård och omsorg, 0550-886 33. Särskilda kompetensområden: äldreomsorg, funktionsstöd, IFO och arbetsmarknadsfrågor. (Foto: Nina Simonen)

 

Marie Lundqvist, ledamot. Konsultchef och interimschef på Marie Lundqvist Chefkonsult AB. Särskilda kompetensområden: IFO, socialpsykiatri och ledarskap.

 

Graham Owen, ledamot. Socialchef Trosa kommun, 0156-521 16, 070-212 93 26. Särskilda kompetensområden: IFO, samarbete skola–socialtjänst och internationella frågor.

 

Monica Persson, ordförande. Socialdirektör Karlstads kommun, 0702-59 58 52. Särskilda kompetensområden: Barn och ungdom, arbetsmarknadsfrågor, socialpsykiatri.

 

Per Sandberg, ledamot. Förvaltningschef i Växjö kommun, Arbete och välfärd, 0709-83 40 27. Särskilda kompetensområden: IFO, integration, arbetsmarknad och vuxenutbildning.

 

Petra West Stenkvist, ledamot. Enhetschef vid Strategisk avdelning, arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Malmö stad. Särskilda kompetensområden: IFO och skola.

 

Veronica Wolgast, ledamot. Avdelningschef vid avdelningen för stadsövergripande sociala frågor, Socialförvaltningen, Stockholms stad, 08-5082 50 81, 076-122 50 81. Särskilda kompetensområden: IFO, funktionshinder (LSS) och integration.

Foto: frozentime.se, privata foton.