Styrelse

FSS styrelse består av 19 personer. Lars Liljedahl, vård- och omsorgschef i Östersunds kommun, är ordförande. Kerstin Lidman, Sollentuna, är vice ordförande. Anders Fredriksson, Nacka är sekreterare (särskilt uppdrag) och Jonas Hampus, Falun, är kassör.

Camilla Blomquist, ledamot. Stadsdelsdirektör, Norra Hisingen, Göteborgs stad, 031-366 94 01. Särskilda kompetensområden: Ledarskap, organisation och samarbete. IFO, funktionsnedsättning och äldreomsorg.

Mats Collin, ledamot. Socialchef Härnösands kommun. Särskilda kompetensområden: IFO och LSS, kunskapsstyrning av socialtjänsten, ledarskap.

HelenEurenius_5259_foto_frozentime_200
Helén Eurenius, ledamot. Förvaltningschef, social – och arbetsmarknadsförvaltningen, Östersunds kommun, 063-14 32 05, 070-512 57 57. Särskilda kompetensområden: IFO och integration.

AndersFredriksson_foto_frozentime_200
Anders Fredriksson, sekreterare. Samverkansledare Nacka kommun, 08-718 75 16, 070-431 75 16. Särskilda kompetensområden: IFO, funktionsnedsättning, äldreomsorg.

IngerFroman_foto_frozentime_200
Inger Fröman, ledamot. Verksamhetschef socialförvaltningen, Lunds kommun, 046-35 57 39. Särskilda kompetensområden: IFO, främst inriktat på barn, unga och familjestöd, samt våld i nära relation.

alexandragoransson_foto_frozentime_d8b_9567_150
Alexandra Göransson, ledamot. Tf chef Avdelningen för välfärdsstyrning och Avdelningen för välfärdsutveckling, Stadsledningskontoret, Stockholms stad, 08-508 29 291. Särskilda kompetensområden: IFO och integration.

jonashampus_foto_frozentime_d8b_9790_400

Jonas Hampus, kassör. Sektionschef Bistånd, vård och utveckling, Falu kommun. 023-827 04. Särskilda kompetensområden: Äldreomsorg, kvalitets- och utvecklingsfrågor.

Lena Holmlund, ledamot. Avdelningschef Arbetsmarknad och social välfärd, Göteborgsregionen, 070-878 67 09. Särskilda kompetensområden: Sociala boendefrågor, barn och familj, funktionshinder.

anettejohannesson_foto_frozentime_d8b_0184_400

Anette Johannesson, ledamot. Avdelningschef äldre och hälso- och sjukvård, Stadsledningskontoret, Göteborgs Stad, 031-368 03 36. Särskilda kompetensområden: IFO, äldreomsorg, LSS.

KerstinLidman_5513_foto_frozentime_200
Kerstin Lidman, ledamot. Socialchef i Sollentuna kommun, 08-579 21 286, 073-915 12 86. Särskilda kompetensområden: IFO, psykiatri.

LarsLiljedahl_5738_foto_frozentime_200
Lars Liljedahl, ordförande. Förvaltningschef Vård- och omsorgsförvaltningen i Östersunds kommun, 063-14 42 73, 070-191 39 88. Särskilda kompetensområden: IFO, barn och ungdom, skolfrågor, äldreomsorg och funktionshinder.

Marie Lundqvist, ledamot. Socialchef i Botkyrka kommun, 0701-81 63 88. Särskilda kompetensområden: IFO, socialpsykiatri och ledarskap.

ulfnorberg_foto_frozentime_d8b_9795_400

Ulf Norberg, ledamot. Socialchef i Vännäs kommun. 070-624 51 03. Särskilda kompetensområden: IFO, framförallt barn och unga, missbruk, äldreomsorg.

GrahamOwen_5506_foto_frozentime_200

Graham Owen, ledamot. Socialchef Trosa kommun, 0156-521 16, 070-212 93 26. Särskilda kompetensområden: IFO, samarbete skola–socialtjänst och internationella frågor.

monicapersson_foto_frozentime_d8b_9986_400

Monica Persson, ledamot. Socialdirektör Karlstads kommun, 0702-59 58 52. Särskilda kompetensområden: Barn och ungdom, arbetsmarknadsfrågor, socialpsykiatri.

PerSandberg_5689_foto_frozentime_200
Per Sandberg, ledamot. Förvaltningschef i Växjö kommun, Arbete och välfärd, 0709-83 40 27. Särskilda kompetensområden: IFO, integration, arbetsmarknad och vuxenutbildning.

petra_weststenkvist_foto_frozentime_d8b_9327_400
Petra West Stenkvist, ledamot. Enhetschef för analys och uppföljning på arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Malmö stad. Särskilda kompetensområden: IFO och skola.

Per Ström, ledamot. Socialchef i Sala kommun.

Veronica Wolgast, ledamot. Avdelningschef vid avdelningen för stadsövergripande sociala frågor, Socialförvaltningen, Stockholms stad, 08-5082 50 81, 076-122 50 81. Särskilda kompetensområden: IFO, funktionshinder (LSS) och integration.

Alla foton: frozentime.se