Styrelse

FSS styrelse valdes av årsmötet den 28 september 2023.

Ordförande är Monica Persson, Karlstad. Vice ordförande Lina Blombergsson, Stockholm. Sekreterare Anders Fredriksson, Nacka (särskilt uppdrag) och kassör Jonas Hampus, Falun.

Övriga ledamöter: Anna Burston, Lund. Mats Collin, Härnösand. Ebba Gierow, Ale. Lenita Granlund, Uppsala. Ola Götesson, Region Jönköpings län. Camilla Hesselroth, Göteborg. Lena Holmlund, Göteborgsregionen. Magnus Höijer, Gävle. Eva Lotta Lindskog, Kristinehamn. Maida Engqvist, Trelleborg. Dag Wallströmer, Vingåker. Ulrica Westerlund, Vännäs. Veronica Carstorp Wolgast, Stockholm. Helena Åman, Solna.

FSS verkställande utskott

Ordförande Monica Persson. Socialdirektör Karlstads kommun, 0702-59 58 52. Särskilda kompetensområden: Barn och ungdom, arbetsmarknadsfrågor, socialpsykiatri. (Foto: © dalapeter.se)


Vice ordförande Lina Blombergsson. Avdelningschef stadsövergripande sociala frågor, socialförvaltningen, Stockholms stad, 076-021 04 08. Särskilda kompetensområden: IFO, kvalitets- och utvecklingsfrågor, samverkan, bostadsfrågor, våld i nära relation. (Foto: © Frozentime)


Kassör Jonas Hampus. Sektionschef i Falu kommun, Sektion bistånd, kvalitet och utveckling, 023-827 04. Särskilda kompetensområden: Äldreomsorg, kvalitets- och utvecklingsfrågor. Regionansvarig för FSS Gävle/Dala. (Foto: © Frozentime)


Sekreterare Anders Fredriksson (särskilt uppdrag). Samverkansledare i Nacka kommun, 08-718 75 16, 070-431 75 16. Särskilda kompetensområden: IFO, funktionsnedsättning, äldreomsorg. (Foto: © Frozentime)


Ledamöter

Anna Burston, verksamhetschef inom Barn, unga och familjestöd samt projektledare för omställningsarbetet till första linjens socialtjänst i Lunds kommun, 046-359 64 88. Särskilda kompetensområden: Förebyggande arbete barn och unga, samverkan, utvecklingsfrågor, socialpsykiatri, funktionshinder, LSS. (Foto: © Frozentime)


Mats Collin, tidigare förvaltningschef i Härnösands kommun, Socialförvaltningen, 0611-34 83 40. Regionansvarig för FSS Jämtland/Västernorrland. (Foto: © Frozentime)


Maida Bajrami Engqvist, förvaltningschef i Trelleborgs kommun, Arbetsmarknadsförvaltningen. 0410-73 42 39. Särskilda kompetensområden: Arbetsmarknad och näringsliv, individ- och familjeomsorg, vård och omsorg, funktionsstöd/LSS samt vuxenutbildning. (Foto: Privat)


Ebba Gierow, förvaltningschef i Ale kommun, Socialförvaltningen, 0767-61 46 29. Särskilda kompetensområden: Hälso- och sjukvård samt socialpsykiatri. (Foto: © Frozentime)


Lenita Granlund, förvaltningsdirektör i Uppsala kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen. Regionansvarig för FSS Västmanland/Uppsala. (Foto: © Frozentime)


Ola Götesson, chef Kommunal utveckling på Region Jönköpings län. Regionansvarig för FSS Sydost. (Foto: © Frozentime)


Camilla Hesselroth, verksamhetschef i Göteborgs stad, Förvaltningen för funktionsstöd, Myndighet Funktionsstöd Nordost/Sydväst. 031-365 10 59. Särskilda kompetensområden: Funktionsstöd, IFO barn och familj, förändrings- och utvecklingsarbete. (Foto: Privat)


Lena Holmlund, avdelningschef på Göteborgsregionen, Arbetsmarknad och social välfärd, 070-878 67 09. Särskilda kompetensområden: Sociala boendefrågor, barn och familj, funktionshinder. Regionansvarig för FSS Väst. (Foto: © Frozentime)


Magnus Höijer, sektorchef i Gävle kommun, Välfärd Gävle. (Foto: © Frozentime)


Eva Lotta Lindskog, förvaltningschef i Kristinehamns kommun, förvaltningen för stöd, vård och omsorg, 0550-886 33. Särskilda kompetensområden: äldreomsorg, funktionsstöd, IFO och arbetsmarknadsfrågor. Regionansvarig för FSS Värmland/Örebro. (Foto: © Nina Simone)


Dag Wallströmer, socialchef i Vingåkers kommun, 0151-191 53. Regionansvarig för FSS Södermanland/Östergötland. (Foto: © Frozentime)


Ulrica Westerlund, socialchef i Vännäs kommun för vård- och omsorgsförvaltningen med IFO, Äldre- och funktionshinderomsorg. 0935-143 10. Regionansvarig för FSS Norra (Västerbotten och Norrbotten). (Foto: © dalapeter.se)


Veronica Carstorp Wolgast, socialdirektör vid Socialförvaltningen, Stockholms stad, 076-122 50 81. Särskilda kompetensområden: IFO, funktionshinder (LSS) och integration. Regionansvarig för FSS Stockholm/Gotland. (Foto: © Frozentime)


Helena Åman, förvaltningschef i Solna stad, vård och omsorg, 08-746 13 80 (från 19 juni 2023). Särskilda kompetensområden: Äldreomsorg, funktionshinderomsorg. (Foto: © Frozentime)