Remisser

FSS har en viktig roll som remissinstans till regeringens departement och andra myndigheter.

Varje år skickas betänkanden och andra förslag ut på remiss till organisationer som är verksamma inom utredningens område. Inom det sociala området bjuder man normalt in olika myndigheter på central nivå, yrkesföreningar, frivilligorganisationer och ett urval av kommuner att avge yttrande.

FSS svarar ofta på remisser av större dignitet inom det sociala området, oftast från Socialdepartementet men också från andra departement eller myndigheter som vill få in synpunkter från socialtjänstens synvinkel.

När FSS ska formulera ett yttrande publicerar vi normalt textförslaget innan det är dags att skicka in det, så att du som är medlem hinner lämna synpunkter som FSS kan ta med i det slutliga yttrandet. Maila oss gärna på info@socialchefer.se.