Medlem

Det är medlemmarna som gör FSS röst hörd i den socialpolitiska debatten. Idag är vi ca 550 medlemmar.

Som medlem i FSS får du tillgång till ett rikstäckande nätverk för kunskapsspridning och påverkansarbete i socialpolitiska frågor. Du får rabatt på konferensavgiften till Socialchefsdagarna och till European Social Networks socialchefskonferens. Nyhetsbrevet Socialchefen skickas ut varannan vecka.

Framförallt får du som är medlem en unik möjlighet att vara med och utveckla och diskutera socialpolitiska frågor tillsammans med andra i samma roll som du.

Vänd dig till den som är ordförande/nätverksansvarig i just din region om du har frågor som gäller medlemskap, FSS regionala verksamhet eller annat.

Medlem i FSS kan du bli som är socialchef eller annan beslutsfattare på högre nivå inom socialtjänsten och närliggande verksamheter.

Samma formulär används för att ansöka om medlemskap som för att prenumerera på nyhetsbrevet. Klicka bara i rätt val när du fyller i dina uppgifter. Till formuläret

Avgift

Medlemsavgiften är 300 kronor per kalenderår, 100 kronor för pensionär.