Föreningen sveriges socialchefer

Medlem

Det är medlemmarna som gör FSS röst hörd i den socialpolitiska debatten. Idag är vi ca 400 medlemmar.

Som medlem i FSS får du tillgång till ett rikstäckande nätverk för kunskapsspridning och påverkansarbete i socialpolitiska frågor. Du får rabatt på konferensavgiften till Socialchefsdagarna (27 till 29 september i Karlstad) och till European Social Networks socialchefskonferens. Du vet väl att årets ESN-konferens hålls i Malmö den 14 till 16 juni?

Framförallt får du som är medlem en unik möjlighet att vara med och påverka, utveckla och diskutera socialpolitiska frågor tillsammans med andra i samma roll som du. Välkommen!

Föreningen Sveriges socialchefer

Föreningen Sveriges Socialchefer är en oberoende socialpolitisk förening. Vi verkar för utveckling och nyskapande inom den svenska välfärden. Våra medlemmar är ledare inom socialtjänsten och närliggande verksamheter.

Medlemskriterier

Medlem i FSS kan du bli som är socialchef eller annan beslutsfattare på högre nivå inom socialtjänsten och närliggande verksamheter, enligt § 3 i föreningens stadga:

§ 3. Medlemskap – Till medlem i föreningen kan antas ledande befattningshavare inom socialtjänstens olika verksamhetsgrenar och i närstående verksamheter. Regionstyrelserna alternativt nätverksansvarig i samarbete med medlemmarna i regionen ansvarar för rekrytering av nya medlemmar.

Regionstyrelsen kan vid tveksamhet överlämna avgörandet om medlemskap till riksstyrelsen. För regioner med nätverksansvarig godkänner riksstyrelsen medlemskap.”

Medlemsavgift

Årsavgiften är 500 kronor och betalas ENDAST MOT FAKTURA till det bankgironummer som anges på din faktura. Fakturan skickas ut i början av året till befintliga medlemmar (vecka 3 2023).

Du som nyligen ansökt om medlemskap får fakturan efter att din ansökan blivit godkänd.

Frågor?

Om du inte har fått din faktura, eller om du har frågor som gäller medlemsavgift eller medlemskap, maila oss på medlemsfaktura@socialchefer.se. Ange namn och vilken FSS-region du tillhör, alternativt vilken kommun du arbetar i.

Ansökan

Gå till ansökningsformuläret här.

Pensionär

Du som blir pensionär är varmt välkommen att fortsätta som medlem i FSS. Viktigt: vi behöver din nya e-postadress, annars har vi ingen möjlighet att hålla kontakten.

Den som inte längre vill vara betalande medlem kan prenumerera på nyhetsbrevet.

Maila till oss på medlemsfaktura@socialchefer.se eller lämna uppgiften till den som är ansvarig i din region.

Du kan också uppdatera dina kontaktuppgifter själv genom att klicka på länken ”Redigera din profil” som ligger längst ned i varje nyhetsbrev. Men vill du byta från medlem till prenumerant behöver vi få veta det genom ett mail.

Avsluta medlemskap

Om du har bytt yrkesuppgifter eller av annan anledning inte längre vill vara medlem i föreningen, behöver vi få reda på det.

Maila oss på medlemsfaktura@socialchefer.se där du anger namn och vilken FSS-region du tillhör. Du kan också kontakta den som är ansvarig i din region.

Integritetspolicy

Läs hur vi behandlar dina personuppgifter här.