Medlemskriterier

Medlem i FSS kan du bli som är socialchef eller annan beslutsfattare på högre nivå inom socialtjänsten och närliggande verksamheter, enligt § 3 i föreningens stadga:

Ӥ 3. Medlemskap

Till medlem i föreningen kan antas ledande befattningshavare inom socialtjänstens olika verksamhetsgrenar och i närstående verksamheter. Regionstyrelserna alternativt nätverksansvarig i samarbete med medlemmarna i regionen ansvarar för rekrytering av nya medlemmar.

Regionstyrelsen kan vid tveksamhet överlämna avgörandet om medlemskap till riksstyrelsen. För regioner med nätverksansvarig godkänner riksstyrelsen medlemskap.”