Medlemsavgift

Årsavgiften är 300 kronor (den lägre avgiften för pensionärer är borttagen, enligt årsmötesbeslut 2019). Avgiften gäller medlemskap i Föreningen Sveriges socialchefer, med tillhörighet i region Norra.

Medlemsavgiften BETALAS ENDAST MOT FAKTURA till det bankgironummer som anges på fakturan. Fakturan postas eller e-postas i början av året till befintliga medlemmar.

Du som nyligen ansökt om medlemskap får fakturan efter att din ansökan blivit godkänd.

Frågor?

Om du inte har fått din faktura, eller om du har frågor som gäller din medlemsavgift, maila oss på medlemsfaktura@socialchefer.se. Ange namn och vilken FSS-region du tillhör, alternativt vilken kommun du arbetar i.