Regioner

Det finns tio FSS-regioner som bedriver lokal medlemsverksamhet och lokalt påverkansarbete. En region får på egna vägnar göra uttalanden i den aktuella välfärdspolitiska debatten, och regionerna uppmanas till att ta initiativ för att uppfylla FSS syfte.

Regionernas verksamhet bedrivs i förenings- eller nätverksform. Båda organisationsformerna har samma status. Varje region har minst en ledamot i riksföreningens styrelse. Vänd dig till den som är regionansvarig om du har frågor som gäller medlemskap, FSS lokala verksamhet eller annat.

FSS Gävle/Dala, regionansvarig Jonas Hampus

FSS Jämtland/Västernorrland, regionansvarig Lars Liljedahl

FSS Norra, regionansvarig Ulf Norberg

FSS Skåne, regionansvarig Petra West Stenkvist

FSS Stockholm/Gotland, regionansvarig Kerstin Lidman

FSS Sydost, regionansvarig Per Sandberg

FSS Södermanland/Östergötland, regionansvarig Graham Owen

FSS Värmland/Örebro, regionansvarig Monica Persson

FSS Väst, regionansvarig Anette Johannesson

FSS Västmanland/Uppsala, regionansvarig Per Ström