Årsmöte

Årsmötet är FSS högsta beslutande organ och det årliga tillfället för varje medlem att vara med och påverka. Ordinarie årsmöte hålls på hösten i anslutning till Socialchefsdagarna. Årsmötet beslutar om verksamhetsplan för det kommande året och andra väsentliga frågor.

KALLELSE TILL FSS ÅRSMÖTE 3 oktober 2018

Medlemmar bjuds in till Föreningen Sveriges socialchefers årsmöte

Tid: Onsdag  3 oktober 2018, kl. 17.00
Plats: Elmia, Elmiavägen 15, 554 54 Jönköping. Lokal: konferensrum 11

Kallelse med dagordning 2018

Verksamhetsberättelse för 2017/2018 (publiceras inom kort!)

Valberedningens förslag till styrelse 2018/2019

Förslag till stadgeändring (§ 5, § 9)

Revisionsberättelse för 2017/2018

Detta beslutades på FSS årsmöte 27 september 2017

Som ordförande på ett år valdes Lars Liljedahl. Avgående ordförande Karl Gudmundsson avtackades. Årsmötet godkände verksamhetsberättelsen samt resultat- och balansräkning och beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016/2017. Vilka som valdes in i föreningens riksstyrelse ser du här.

Följande strategiska socialpolitiska frågor beslutades att FSS riksstyrelse ska prioritera under kommande verksamhetsår:

  • Innovationer inom äldreområdet
  • Stärkt stöd och skydd för barn och unga
  • Kompetens och kvalitet i socialtjänsten
  • Översyn av socialtjänstlagen

I alla fyra områden ska digitaliseringens möjligheter beaktas.

Protokoll från årsmötet 2017

Handlingar från tidigare årsmöten

Kontakta föreningens sekreterare på info@socialchefer.se om du vill läsa handlingar från tidigare årsmöten.