Årsmöte

Årsmötet är FSS högsta beslutande organ och det årliga tillfället för varje medlem att vara med och påverka. Ordinarie årsmöte hålls på hösten i anslutning till Socialchefsdagarna. Årsmötet beslutar om verksamhetsplan för det kommande året och andra väsentliga frågor.

Välkommen till fss årsmöte 2019!

Plats: Nolia, Signalvägen 3, Umeå. Lokal: Blomqvist/Ljungberg.

Tid: Onsdag 25 september 2019, kl. 17.00

Kallelse med dagordning

Verksamhetsberättelse för 2018/2019

Valberedningens förslag till styrelse för 2019/2020

Detta beslutades på FSS årsmöte 3 oktober 2018

Lars Liljedahl omvaldes som ordförande för ett år. Årsmötet godkände verksamhetsberättelsen samt resultat- och balansräkning och beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017/2018.  Vilka som ingår i föreningens riksstyrelse ser du här.

Följande strategiska socialpolitiska frågor beslutades att FSS riksstyrelse ska prioritera under kommande verksamhetsår:

  • Innovationer inom äldreområdet
  • Stärkt stöd och skydd för barn och unga
  • Integration
  • Översyn av socialtjänstlagen

I alla fyra områden ska digitaliseringens möjligheter beaktas.

Protokoll från årsmötet 2018

Handlingar från FSS årsmöte 3 oktober 2018

Kallelse med dagordning 2018

Verksamhetsberättelse för 2017/2018

Valberedningens förslag till styrelse 2018/2019

Förslag till stadgeändring (§ 5, § 9)

Revisionsberättelse för 2017/2018

Handlingar från tidigare årsmöten

Kontakta föreningens sekreterare på info@socialchefer.se om du vill läsa handlingar från tidigare årsmöten.