Årsmöte

Årsmötet är FSS högsta beslutande organ och det årliga tillfället för varje medlem att vara med och påverka. Ordinarie årsmöte hålls på hösten i anslutning till Socialchefsdagarna. Årsmötet beslutar om verksamhetsplan för det kommande året och andra väsentliga frågor.

ÅRSMÖTET 2020 HÅLLS DEN 30 SEPTEMBER

Plats: Svenska Mässan, Göteborg, (i samband med Socialchefsdagarna 2020. Lokal meddelas senare.

Tid: Onsdag 30 september 2020, kl. 16.30.

Om Socialchefsdagarna 2020 inte kan genomföras som ett fysiskt möte i höst, återkommer vi om detaljerna angående hur årsmötet kommer att hållas.

Detta beslutades på FSS årsmöte 25 september 2019

Monica Persson, socialdirektör i Karlstads kommun, valdes som ordförande för ett år och avgående ordförande Lars Liljedahl avtackades. Årsmötet godkände verksamhetsberättelsen samt resultat- och balansräkning och beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018/2019.  Vilka som ingår i föreningens riksstyrelse ser du här.

Årsmötet gav styrelsen i uppdrag att under kommande styrelsemöte fastställa vilka prioriterade områden som FSS ska arbeta långsiktigt med. Läs mer om de tre beslutade områdena här.

Årsmötet beslutade vidare att medlemsavgiften 300 kronor per person och år ska gälla samtliga medlemmar, dvs. den lägre avgiften för pensionärer tas bort.

Protokoll från årsmötet 2019.

Handlingar från FSS årsmöte 25 september 2019

Kallelse med dagordning

Verksamhetsberättelse för 2018/2019

Valberedningens förslag till styrelse för 2019/2020

Handlingar från tidigare årsmöten

Kontakta föreningens sekreterare på info@socialchefer.se om du vill läsa handlingar från tidigare årsmöten.