Årsmöte

Årsmötet är FSS högsta beslutande organ och det årliga tillfället för varje medlem att vara med och påverka. Ordinarie årsmöte hålls på hösten i anslutning till Socialchefsdagarna. Årsmötet beslutar om verksamhetsplan för det kommande året och andra väsentliga frågor.

Detta beslutades på FSS årsmöte 30 september 2020

Protokoll från årsmötet 2020

Trots – eller tack vare – att årsmötet hölls digitalt deltog riktigt många medlemmar.

Monica Persson, socialdirektör i Karlstads kommun, omvaldes som ordförande för ett år. Årsmötet godkände verksamhetsberättelsen samt resultat- och balansräkning och beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019/2020.  Vilka som ingår i föreningens riksstyrelse ser du här.

Årsmötet beslutade om de långsiktiga strategiska frågor som styrelsen under verksamhetsåret har arbetat fram. Läs mer om de tre beslutade områdena här.

Handlingar till FSS årsmöte 2020

Kallelse med dagordning

Verksamhetsberättelse för 2019/2020

Valberedningens förslag till styrelse för 2020/2021

Handlingar från tidigare årsmöten

Kontakta föreningens sekreterare på info@socialchefer.se om du vill läsa handlingar från tidigare årsmöten.