Årsmöte

Årsmötet är FSS högsta beslutande organ och det årliga tillfället för varje medlem att vara med och påverka. Ordinarie årsmöte hålls på hösten i anslutning till Socialchefsdagarna. Årsmötet beslutar om verksamhetsplan för det kommande året och andra väsentliga frågor.

Beslut på FSS årsmöte 24 november 2021

Monica Persson, socialdirektör i Karlstads kommun, omvaldes som ordförande för tiden fram till nästa årsmöte. Årsmötet godkände verksamhetsberättelsen samt resultat- och balansräkning och beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020/2021.  Vilka som ingår i föreningens riksstyrelse ser du här.

Vidare beslutade årsmötet beslutade om de långsiktiga strategiska frågor som styrelsen under det kommande verksamhetsåret ska fokusera på. Läs mer här.

Handlingar till FSS årsmöte 2021

Kallelse med dagordning

Verksamhetsberättelse för 2020/2021

Valberedningens förslag

Handlingar från tidigare årsmöten

Kontakta föreningens sekreterare på info@socialchefer.se om du vill läsa handlingar från tidigare årsmöten.