Årsmöte

Årsmötet är FSS högsta beslutande organ och det årliga tillfället för varje medlem att vara med och påverka. Ordinarie årsmöte hålls på hösten i anslutning till Socialchefsdagarna. Årsmötet beslutar om verksamhetsplan för det kommande året och andra väsentliga frågor.

Välkommen till FSS årsmöte den 24 november 2021

Tid: Onsdagen den 24 november 2021 kl. 16.45
Plats: Malmömässan (Hyllie) i Malmö, lokal Stortorget, plan 1
Digital medverkan: Det finns även möjlighet att delta digitalt via Microsoft Teams. Anmäl digital medverkan till föreningens sekreterare Anders Fredriksson (anders.fredriksson@nacka.se) senast den 23 november. Teamslänken skickas ut i samband med att du anmäler dig.

Handlingar till FSS årsmöte 2021

Kallelse med dagordning

Verksamhetsberättelse för 2020/2021

Valberedningens förslag

Detta beslutades på FSS årsmöte 30 september 2020

Protokoll från årsmötet 2020

Trots – eller tack vare – att årsmötet hölls digitalt deltog riktigt många medlemmar.

Monica Persson, socialdirektör i Karlstads kommun, omvaldes som ordförande för ett år. Årsmötet godkände verksamhetsberättelsen samt resultat- och balansräkning och beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019/2020.  Vilka som ingår i föreningens riksstyrelse ser du här.

Årsmötet beslutade om de långsiktiga strategiska frågor som styrelsen under verksamhetsåret har arbetat fram. Läs mer om de tre beslutade områdena här.

Handlingar från tidigare årsmöten

Kontakta föreningens sekreterare på info@socialchefer.se om du vill läsa handlingar från tidigare årsmöten.