Nominera till äldrepriset 2024

Ribbingska Minnesfonden utlyser årligen ett pris till någon i landet, som gjort lovvärda insatser inom äldreområdet.  Nu finns möjligheter att nominera kandidater. 

100 000 kr är instiftade till en ”eldsjäl” som gjort lovvärda insatser inom äldreområdet. 

Mer information finns på https://ribbingska.se.

Skriv ner namn och övriga personuppgifter på den/de kandidater som ni nominerar och motivera kortfattat varför ni vill att vederbörande ska erhålla detta pris. 

Sänd uppgifter senast 30 november 2023 till info@ribbingska.se.

Möter upp på sätt som hjälper

FSS är på plats i Almedalen! Tisdagen inleddes hos socialdirektör Marica Gardell och HR-chef Roger Nilsson på socialförvaltningen på Region Gotland. Vi ville prata med dem om deras arbete med att ställa om arbetstiderna inom öppenvården. De började processen 2018 och har idag landat i en lösning som fungerar väl.

Marica och Roger berättar:

Inför en omställning av arbetstider är det viktigt att utgå från målgruppens behov så att omställningen landar rätt. Medarbetare behöver vara involverade och ges möjlighet att komma med idéer och tankar om hur arbetet kan organiseras. Facken måste involveras likväl som det behövs politisk förankring.

Marica Gardell är socialdirektör på Region Gotland (foto: Jonas Hampus).

Det vi vill uppnå är ju att möta upp på sätt som hjälper. Intensivt när det behövs och på tider och platser som passar den som är i behov av våra insatser.

När den nya socialtjänstlagen kommer på plats hamnar tillgängligheten än mer i fokus. Vi pratade om att tjänstedesign kan vara en bra metod att använda för att skapa en rättvisande bild av behoven. Det är klokt att börja i det lilla och göra en pilot för att därefter skala upp.

FSS ordförande Monica Persson säger:

– Vi hann också med en dialog om hur Gotland, som ö, möter kompetensförsörjningen. Region Gotland har mycket på gång för att rätt person ska göra rätt sak inom äldreomsorgen. I detta ingår såklart även välfärdstekniken. De har gjort en stor hälsosatsning inom vård och omsorg vilket innebär att alla omfattas av friskvård. Nästa steg är att följa upp om satsningen fallit väl ut och om den ska fortsätta.

Lina Blombergsson, Helena Åman och Jonas Hampus från FSS, med Monica Persson bakom kameran, på väg in till Region Gotland och besöket hos socialdirektör Marica Gardell och HR-chef Roger Nilsson.

Vi spanade på äldreomsorg i Finland

Finland och Sverige delar samma utmaningar inom äldreomsorgen: demografin, personalbrist, kompetensbrist. I Sverige är omkring 20 procent av befolkningen över 65 år, i Finland 23,3 procent. Men Finland har osedvanligt mycket landsbygd (95 procent) där en större del av befolkningen bor, varav många äldre.

Arbetet i Finlands social- och hälsoreform med att samla ansvaret för välfärdsverksamheter hos en huvudman – välfärdsområde – har pågått länge. Gemensamma resurser kring de äldre med samma huvudman för hälsocentral och wellbeingcenter ska ge sömlösa insatser till de äldre.

FSS besökte Sauvola i Iittala, som beskrivs just som ett hälsocenter. Eva Lotta Lindskog som är förvaltningschef för stöd, vård och omsorg i Kristinehamn berättar:

– Wellbeingcentret i Iittala är det första i sitt slag i Finland. Där har de samlat mycket under ett tak. Det är inbjudande och inkluderande med ett centralt läge i samhället. Centret riktar sig både till barn och äldre och bjuder in till möten över generationerna på ett naturligt sätt. Här finns restaurang som är öppen för allmänheten, hälsocentral, internetcafé, volontärverksamhet. Det är verkligen en bra plattform för att minska ofrivillig ensamhet för alla åldrar.

– Det var mycket intressant att ta del av ett praktiskt exempel utifrån reformen med 21 välfärdsområden och lyssna på hur de nu samorganiserar verksamheter för att svara mot att befolkningen blir äldre, säger Lenita Granlund som är vård- och omsorgsdirektör i Uppsala kommun.

– Finlands strävan att arbeta mer hälsofrämjande och förebyggande ligger helt i linje med vårt stora arbete i Sverige, God och nära vård.

Målen med reformen i Finland är bland annat att ge bättre tillgång till och mer nåbar service för medborgarna, minska välfärds- och hälsoskillnaderna och hejda kostnadsutvecklingen.

Lenita säger avslutningsvis:

– Det skulle vara mycket intressant att återkomma om några år för att ta del av deras effekter av reformen. Har en huvudman för välfärdsområdet snabbat på arbetet för att nå målen som i många delar liknar Sveriges utmaningar?


Foto Eva Lotta Lindskog: Nina Simonen
Foto Lenita Granlund: Frozentime

Mentisvar från FSS workshop om äldreomsorgslag

Tack till er som var med på workshopen! 19 medlemmar deltog och gav många bra synpunkter, både i mentisvaren och i dialogen. Nu kommer FSS riksstyrelse att påbörja remissvaret, som ska skickas in senast 15 november.

Om du inte kunde vara med på workshopen och vill dela med dig av synpunkter, eller om du som var med har kommit på ytterligare något efteråt: hör av dig till oss på info@socialchefer.se.

Hämta presentation från workshopen

Hämta mentifrågor/mentisvar

Vad tycker du om förslaget till äldreomsorgslag?

Allt du vill säga om en äldreomsorgslag – gör det den 20 oktober!

Den 20 oktober kl. 16.00 håller FSS en digital workshop för att samla in föreningsmedlemmarnas åsikter med anledning av förslagen på en äldreomsorgslag.

Vi kommer att fokusera på några specifika frågeställningar och hämta in era synpunkter via Menti.

Inbjudan och möteslänk (Teams) skickades ut 10 oktober till dig som är medlem i FSS, genom nyhetsbrevet Socialchefen. Vi kopplar upp oss klockan 16.00 den 20 oktober och beräknas hålla på till 17.30.

Välkommen!


Här kan du hämta hem betänkandet

Förslag från utredningen om äldreomsorgslag

När FSS förra veckan hade en träff med Socialstyrelsen hade vi förmånen att få en dragning av Olivia Wigzell, som haft uppdraget som särskild utredare i utredningen om en ny äldreomsorgslag. Hon gick igenom förslagen från betänkandet Nästa steg – ökad kvalitet och jämlikhet i vård och omsorg för äldre personer (SOU 2022:41).

Förslagen i betänkandet rör både äldreomsorgen och hälso- och sjukvården. Syftet är att skapa ett tydligare ramverk och underlätta en samordnad vård och omsorg till individen.

Vilka effekter kommer det att få, när äldreomsorgsbestämmelserna flyttar från socialtjänstlagen till en egen äldreomsorgslag? I bästa fall en jämnare kvalitet, ett bättre samarbete med primärvården och ett ökat intresse från politikernas sida för äldreomsorgsfrågor.

Här kan du läsa lite om förslagen

Vill du läsa om förslagen i detalj laddar du ner hela betänkandet här.

Och du som kommer till Socialchefsdagarna 2022 kan välja seminarium 19, där utredningssekreterare Karin Westlund presenterar förslagen. På samma seminarium kan du lyssna på Eva Lindqvist, som är centrumchef för det nyinvigda Nationellt kompetenscentrum för äldreomsorg. Verksamhetsnära, behovsanpassat och aktuellt är nyckelord för arbetet, som hon kommer att berätta om.