Möter upp på sätt som hjälper

jun 27, 2023 | Äldreomsorg

FSS är på plats i Almedalen! Tisdagen inleddes hos socialdirektör Marica Gardell och HR-chef Roger Nilsson på socialförvaltningen på Region Gotland. Vi ville prata med dem om deras arbete med att ställa om arbetstiderna inom öppenvården. De började processen 2018 och har idag landat i en lösning som fungerar väl.

Marica och Roger berättar:

Inför en omställning av arbetstider är det viktigt att utgå från målgruppens behov så att omställningen landar rätt. Medarbetare behöver vara involverade och ges möjlighet att komma med idéer och tankar om hur arbetet kan organiseras. Facken måste involveras likväl som det behövs politisk förankring.

Marica Gardell är socialdirektör på Region Gotland (foto: Jonas Hampus).

Det vi vill uppnå är ju att möta upp på sätt som hjälper. Intensivt när det behövs och på tider och platser som passar den som är i behov av våra insatser.

När den nya socialtjänstlagen kommer på plats hamnar tillgängligheten än mer i fokus. Vi pratade om att tjänstedesign kan vara en bra metod att använda för att skapa en rättvisande bild av behoven. Det är klokt att börja i det lilla och göra en pilot för att därefter skala upp.

FSS ordförande Monica Persson säger:

– Vi hann också med en dialog om hur Gotland, som ö, möter kompetensförsörjningen. Region Gotland har mycket på gång för att rätt person ska göra rätt sak inom äldreomsorgen. I detta ingår såklart även välfärdstekniken. De har gjort en stor hälsosatsning inom vård och omsorg vilket innebär att alla omfattas av friskvård. Nästa steg är att följa upp om satsningen fallit väl ut och om den ska fortsätta.

Lina Blombergsson, Helena Åman och Jonas Hampus från FSS, med Monica Persson bakom kameran, på väg in till Region Gotland och besöket hos socialdirektör Marica Gardell och HR-chef Roger Nilsson.