Ditt ledarskap och det nya politiska landskapet

FSS Skåneregionen bjuder in till föreläsning den 7 mars med Anna Sandborgh och efterföljande workshop där syftet är att mötas, samtala och dela erfarenheter som socialtjänstens chefer: Ditt ledarskap kopplat till det nya politiska landskapet – möjligheter och utmaningar.

I de flesta skånska kommuner börjar nu det politiska landskapet att ta form efter valet och för flera förvaltningar innebär det en ny nämnd och kanske en ny ordförande. Vad betyder detta för oss som ledare inom socialtjänsten och för våra frågor?

Föreläsningen hålls 7 mars 2023, kl. 9.00–12.00 på Grand Hotel i Lund.

Du anmäler dig här. Sista anmälningsdag har passerats, men vi kan ta emot ytterligare några fler deltagare. Välkommen!

(Foto: Frozentime)

Inspirera dig med oss på Järvsöbaden 30-31 mars

FSS region Gävle-Dala och region Jämtland-Västernorrland bjuder in till inspirationsföreläsningar med olika teman, lunch till lunch den 30 till 31 mars på Hotell Järvsöbaden.

Till föreläsningarna välkomnar vi dig som arbetar som chef inom socialtjänsten inom dessa båda regioner, oavsett om du är medlem i FSS eller inte.

FSS bjuder på föreläsare och konferenslokaler. Varje deltagares kommun står för resa och uppehälle.

Du anmäler deltagande till Jonas Hampus. Observera att du själv bokar in ditt boende hos Hotell Järvsöbaden. Kontaktuppgifter finns i länken nedan.

Här läser du mer om inspirationsföreläsningarna på Järvsöbaden.

(Vi kommer i samband med detta att hålla årsmöten i våra respektive regionföreningar, separat kallelse kommer till dig som är föreningsmedlem.)

21 mars: Vart är det sociala arbetet på väg?

Under den internationella socialarbetardagen erbjuder Centralförbundet för socialt arbete en kostnadsfri konferens: Vart är det sociala arbetet på väg?

CSA:s ordförande Hans Swärd, professor i socialt arbete vid Lunds universitet, inleder eftermiddagen och medverkar gör även bland annat professor Torbjörn Forkby från Linnéuniversitetet och professor Kerstin Svensson från Lunds universitet.

Som vanligt ordnas också en paneldebatt där dagens ämne diskuteras och sammanfattas.

Konferensen hålls både fysiskt och digitalt och är kostnadsfri.

Tid: 21 mars kl. 13–18.

För dig som vill delta på plats: Klara Konferens & Happynings, hörsalen Sankta Clara. Ligger på Klarabergsviadukten 90, Stockholm.

Anmälan krävs och det görs på https://www.csa.se/konferens/vart-ar-det-sociala-arbetet-pa-vag/


FSS är en av 14 medlemsorganisationer i CSA och sitter även med i dess styrelse. CSA arbetar för att på olika sätt bidra till utvecklingen av framgångsrikt socialt arbete. Förbundet ger bland annat ut socialvetenskapliga publikationer, ordnar konferenser, uppmuntrar socialpolitisk forskning och håller kontakten med utländska forskare och organisationer.

Häng med till Malmö i juni

Det är inte ofta man har tillgång till flera hundra socialchefer från olika europeiska länder på ett och samma ställe. Och nu hålls European Social Services Conference på vår hemmaplan, den 14 till 16 juni i Malmö. Hela eventet börjar faktiskt redan den 13 juni med Nordic day, som fokuserar på insatser och utveckling som utgår från den nordiska modellen. Som FSS-medlem får du dessutom rabatt på deltagaravgiften. Kan det bli bättre? Välkommen till Malmö i sommar!

Om ESN och ESSC

FSS är en av medlemsorganisationerna i European Social Network och var en gång med och bildade nätverket. Med sin plats i ESN:s styrelse har FSS direkta möjligheter att påverka på policynivå. Nätverket ger socialtjänsten i Sverige och andra länder möjlighet att inspirera och berika varandra, inte minst genom ESSC.

– Som socialchef behöver man ha tillgång till ett externt nätverk av kollegor. Kan ett sådant nätverk vara av internationell karaktär är det desto bättre, säger FSS ordförande Monica Persson och fortsätter:

– Visst kan man som ny socialchef ha så fullt upp med det dagliga att detta med nätverk kan kännas perifert. Men jag vill hävda att ska du jobba en längre tid i rollen som socialchef måste du ha externa kontakter som ger dig perspektiv på jobbet. Inte minst viktigt är det för brukarna att den verksamhet socialtjänsten erbjuder också byggs upp från ett brett samhällsperspektiv.

Unik möjlighet

– Genom åren har jag upplevt att det ger en unik möjlighet att vara med på ESSC och där ta del av det utvecklingsarbete som pågår i Europa och här hemma. Du ökar din kunskap och får en inblick i andras sätt att komma fram till lösningar inom det sociala arbetet. Så häng med oss till Malmö i juni!


Läs mer om ESSC och anmäl dig på https://essc-eu.org/

ESSC: 14 till 16 juni i Malmö. Konferensen inleds redan dagen före, den 13 juni, med Nordic day.

Save the date Socialchefsdagarna 27–29/9

Boka in i din kalender: Den 27 till 29 september hålls höstens socialchefsdagar, på Karlstad CCC.

Nicolas Lunabba är först ut av talarna. Han är verksamhetsansvarig för organisationen Helamalmö som skapar bättre levnadsförhållanden för barn och unga i utsatta områden. Socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall är en annan av talarna, liksom standupkomikern Melody Farshin som låter ortens röst bli hörd. Vi kommer också att ha tre forskare på scenen: Katarina Gidlund (digitalisering), Mats Alvesson (organisationsteori) och Johan Quist (tjänsteforskning, främst mötet mellan medborgare och offentlig sektor).

Förutom de gemensamma föreläsningarna erbjuder vi seminarier som tar avstamp i socialtjänstens olika kärnverksamheter.

Monica Persson, ordförande FSS: ”Eftersom jag jobbar i Karlstad är det extra roligt att välkomna dig till årets socialchefsdagar. Temat, som är Förändringskraft tillsammans, ger mig många tankar som jag ser fram emot att dela med dig och alla andra. Välkommen!”

Programmet blir klart under våren och anmälan öppnar första veckan i maj.


Foto: © Frozentime