FSS med och tillsätter skuggutredning om socionomutbildningen

”Dagens utmaningar behöver mötas genom att vi stärker professionen”, skriver debattörer från bland annat Akademikerförbundet SSR, Vision och Föreningen Sveriges Socialchefer i Dagens Samhälle den 14 juni 2024.

”Vår ambition är att ta fram genomförbara förslag som bidrar till att stärka socialtjänsten och professionen, så att de på ett bättre sätt kan möta de utmaningar vi i dag står inför”.

Ledamöter i skuggutredningen är Tapio Salonen, seniorprofessor i socialt arbete, Malmö universitet, ordförande. Martin Börjeson, docent i socialt arbete, Marie Cederschiöld högskola, sekreterare. Mats Collin,
tidigare socialchef i Härnösands kommun, styrelseledamot i Föreningen Sveriges socialchefer (FSS). Fredrik Hjulström, socialpolitisk chef, Akademikerförbundet SSR. Jenny Norén, strateg, Vision. Alexandru Panican,
professor i socialt arbete, Örebro universitet, ordförande i Förbundet för forskning i socialt arbete (Forsa). Lennart Sauer, lektor i socialt arbete, ordförande i Förbundet för Sveriges Socionomutbildningar (FSSOC).

Här kan du läsa hela artikeln.

Vill du kommentera kan du gå till vårt inlägg på Linkedin om skuggutredningen.

Blanda inte ihop förebyggande och repressiva åtgärder

”Det krävs både förebyggande och repressiva åtgärder för att stoppa gängen. Men regeringen får inte blanda ihop de två perspektiven och försvåra social­tjänstens arbete, skriver flera debattörer.” Det är Akademikerförbundet SSR, Bris, FSS, Rädda barnen och Vision som tillsammans skrivit en debattartikel där vi lyfter fram en del invändningar mot regeringens socialpreventiva strategi för att bekämpa gängbrottslighet.

Läs artikeln på SvD:s sajt här:

https://www.svd.se/a/LMpqVJ/debattorer-det-sociala-arbetet-far-inte-bli-repressivt

Ska inte alla barn få äta sig mätta?

Förslag som exkluderar de mest utsatta: Regeringen har den 23 mars skickat ut ett välkommet förslag om att förlänga och samtidigt höja det tillfälliga bostadsbidraget för barnfamiljer. Det kommer att mildra effekterna av den inflation som råder som lett till stora prisökningar och slår hårt mot många barnfamiljer. Allra hårdast drabbas de med små eller inga marginaler.

Men Föreningen Sveriges socialchefer pekar nu på att ett sådant beslut skulle exkludera de allra mest utsatta barnfamiljerna: de som får försörjningsstöd.

Läs vår insändare i DN här!

Tillgänglig socialtjänst förebygger sociala problem

Dagens Nyheter har en temadel om socialt arbete den 21 november 2022. Här finns FSS med.

”Det pratas om hårdare tag i samhället, men enligt Föreningen Sveriges socialchefer (FSS) behöver debatten fokusera mer på det förebyggande arbetet för att komma åt de grundläggande problemen. En viktig pusselbit är socialtjänstens tillgänglighet.

– Vi vill införa första och andra linjens socialtjänst för att kunna hjälpa fler i ett tidigt skede, säger Monica Persson, ordförande i FSS och socialdirektör i Karlstad kommun.”

Klicka upp pdf:en nedan för att se hur sidan ser ut i den tryckta tidningen, eller läs vidare på webben.

Tillgänglig socialtjänst DN 2022-11-21

FSS varnar för alltför stort fokus på repressiva åtgärder

I en artikel i Dagens Samhälle (31 oktober 2022) kommenterar FSS ordförande Monica Persson Tidöavtalet, där ”socialtjänst” nämns inte mindre än 19 gånger.

”Monica Persson […] tycker dock att Tidöavtalet trycker hårdare på det repressiva arbetet än det förebyggande, och varnar för att det inte ger rätt effekt: 

– Om vi lägger rejält med resurser i den änden, då kommer det att finnas väldigt lite resurser till att jobba förebyggande. Om vi bara jobbar i den hårda änden stoppar vi inte nyrekrytering eller den negativa utvecklingen för ungdomar, säger hon.”

Logga in på Dagens Samhälle och läs hela artikeln som Åsa Nilsson har skrivit!

https://www.dagenssamhalle.se/samhalle-och-valfard/socialtjanst/socialchefernas-varning-valdigt-lite-resurser-till-att-jobba-forebyggande/

Dags att införa en ny socialtjänstlag

Socialtjänsten måste få rätt förutsättningar att arbeta förebyggande och ge såväl barn som vuxna det stöd de behöver och har rätt till. Nuvarande lagstiftning hindrar det. Det är dags att införa en ny socialtjänstlag.

Det skriver Arion Chryssafis, SKR, Heike Erkers, Akademikerförbundet SSR, Veronica Magnusson, Vision Fackförbund och Monica Persson, Föreningen Sveriges socialchefer i en debattartikel på altinget.se den 17 augusti 2022.

I debattartikeln konkretiseras fem tydliga medskick till regeringen:

  1. Inför huvudförslagen i utredningen om ny socialtjänstlag i sin helhet.
  2. Reglera det förebyggande arbetet.
  3. Ge nuvarande och blivande socionomer rätt förutsättningar.
  4. Skapa förutsättningar för en kunskapsbaserad socialtjänst.
  5. Investera i socialtjänsten.

Här kan du läsa artikeln i sin helhet.