Blanda inte ihop förebyggande och repressiva åtgärder

”Det krävs både förebyggande och repressiva åtgärder för att stoppa gängen. Men regeringen får inte blanda ihop de två perspektiven och försvåra social­tjänstens arbete, skriver flera debattörer.” Det är Akademikerförbundet SSR, Bris, FSS, Rädda barnen och Vision som tillsammans skrivit en debattartikel där vi lyfter fram en del invändningar mot regeringens socialpreventiva strategi för att bekämpa gängbrottslighet.

Läs artikeln på SvD:s sajt här:

https://www.svd.se/a/LMpqVJ/debattorer-det-sociala-arbetet-far-inte-bli-repressivt

Det surrar många bin i kupan

ORDFÖRANDE HAR ORDET 12 FEBRUARI 2024: I skrivande stund håller kylan värmlänningarna i ett järngrepp och halkan gör det riskabelt att ens vittja brevlådan. Skönt då att slå sig ner vid datorn framför vedspisen för idag är det hemarbete som gäller.

Man brukar säga att ”det surrar många bin i kupan” och så är det för mig just nu. Jag försöker få ihop den nationella styrningen av socialtjänsten med vilka utmaningar vi inom socialtjänsten har sagt att vi ska ta tag i och förbättra.

FSS efterlängtade första linjens socialtjänst rullar på i hög fart. Det finns flera kompetenta nätverk som är igång och erfarenhetsutbytena är många. Alla hjälps åt med att försöka få till bästa tänkbara organisering för att nå önskad effekt. Önskad effekt har FSS satt ord på, bland annat:

  • öppna upp socialtjänsten med enklare ingångar och enklare vägar till stöd och insatser
  • öka tilliten till våra verksamheter
  • utföra våra uppdrag i enlighet med den kunskap som finns och även bidra till ökad evidens i socialtjänsten.

Ett av de viktigaste målen är att öka tilliten så man törs söka stöd även när problemen är små.

Sedan har vi den kritiska och nödvändiga kopplingen till andra linjens socialtjänst som är den utredningsverksamhet som socialtjänsten bedriver idag. Den riktar sig till barn och vuxna som behöver skydd och stöd på ett mer ingripande sätt och ofta över en längre tidsperiod. Här ser FSS goda möjligheter att få till insatser under pågående utredning och att enklare länka personer till de insatser som behövs både före, under och efter utredningen.

FSS har sin bas förankrad i socialpolitiken och möjligheten att påverka skeenden nationellt innan de blir fasta beslut i exempelvis en ny lag. Vi har under flera år jobbat hårt för att vara med och påverka och har lyckats med det i stor utsträckning. Som minst har vi gjort vår åsikt känd och utifrån våra professioner också kunnat spegla det i chefers och socialarbetares vardag.

Men nu dyker det upp ett stort antal förslag, varav många inte hanteras i något remissförfarande ut till socialtjänsten utan de beslutas ändå. En ”tredje linje”? En linje som har starkt repressiva drag och flera delar där vi ska dela ut sanktioner till klienterna när de inte följer uppgjord planering. Socialtjänsten blir snarare en del av kriminalpolitiken istället för socialpolitiken.

Inte många röster från socialarbetare och deras chefer får komma fram, utan det är polis och kriminalvård som fått gehör för det som de anser sig behöva av kommunernas socialtjänster. Det är synnerligen stora risker att målsättningen med den första linjen inte kommer att kunna fungera som tänkt. För vad kommer att hända med tilliten när socialtjänstens arbete blir mer repressivt? Hur ser evidensen ut för de repressiva förslagen? Hur kommer resurssättningen att se ut? Jag hoppas verkligen att det inte är resurserna till den första linjen som man tänker ta av. Om så är fallet minskar socialtjänstsveriges möjligheter att lyckas med den nationella målsättningen.

Detta sammantaget kommer att kräva mycket av oss chefer inom socialtjänsten. Det är nu vi måste börja tänka på hur vi gör sen. Att träffas och diskutera våra socialpolitiska frågor, som i en nära framtid sannolikt även kommer att innehålla kriminalpolitik, är oerhört viktigt. Jag ser redan fram mot Socialchefsdagarna 2024 i Stockholm (2–4 oktober). Temat är verkligen mitt i tiden: Omställning pågår.

Hör av dig till oss på FSS om du har frågor och funderingar. Du når oss på info@socialchefer.se

Varma hälsningar
Monica Persson, FSS ordförande

FSS första linjen-nätverk är igång igen

Under hösten 2023 drog vi igång ett nätverk för första linjens socialtjänst. Syftet är att kunna inspireras och få nya idéer och tankar om det omställningsarbete som nya socialtjänstlagen kommer att medföra. I nätverket delar vi med oss av egna exempel på hur socialtjänsten kan ställa om till mer lättillgängliga insatser – en första linjens socialtjänst.

I det inledande skedet deltar ett mindre antal kommuner och kravet är att varje deltagare är medlem i föreningen. Anledningen till detta är att vi ska kunna vara mer fria i utbytet av tankar och konkreta planer som till exempel organisationsförändringar.

Här kan du läsa vad nätverket fokuserar på och vad nätverksträffarna hittills har handlat om.

De Teamsmöten vi har bokat in för 2024 är:

Onsdag 24 januari
Torsdag 29 februari
Tisdag 26 mars
Tisdag 23 april
Tisdag 28 maj

och alltid klockan 15.00–15.45 om inget annat anges.

Vill du också vara med i nätverket? Kontakta FSS sekreterare Anders Fredriksson på info@socialchefer.se så bjuder han in dig till kommande möten. Du kan också kontakta Anna Burston eller Monica Persson, som håller nätverksträffarna. Kontaktuppgifter finns på https://socialchefer.se/om-fss/styrelse/

Fattig är man ju hela tiden

ORDFÖRANDE HAR ORDET 18 DECEMBER 2023: Då var det snart dags att avsluta det här året 2023. På många sätt ett av de mörkare åren med ofred nästan inpå knuten och många andra hemska händelser. Vi får arbeta hårt för att göra 2024 till ett ljusare år.

Vi har julen framför oss. Glädjens högtid där vi alla bjuder till det där lilla extra. För oss inom socialtjänsten kommer också den där lilla ”jul-hajpen”: att många vill uppmärksamma de som har det extra fattigt. Frivilliga samlar in julklappar, mest till barnen men även till utsatta vuxna. Det blir mer viktigt att alla ska få lite julmat i magen, än att få mat alla andra dagar på året.

Jag missunnar ingen detta lilla extra den kommande helgen. Däremot förundras jag över att en del av detta engagemang tystnar direkt efter jul. Den som är fattig är ju det hela tiden.

Jag fick extra kunskap om fattigdom då jag för några veckor sedan fick ta del av, och delta i FORSA Norrs seminarieserie om just fattigdom. Ett ambitiöst program, där seminariehållarna fick ge sin vinkel på fattigdom. Det handlade om materiell fattigdom, begreppet fattigdom, fattigdom som begrepp över tid för att nämna några vinklar. Att vara förskyllt eller oförskyllt fattig. Mångas strävan att sätta fattiga i arbete så de kan försörja sig. Att ställa krav för att man ska få ta del av livets nödtorft.

Så har samhällen hållit på under väldigt lång tid och vi fortsätter framåt i samma anda. En forskare sa å det bestämdaste att när nästa omgång siffror kommer på hur många som lever i absolut fattigdom i år, kommer den att vara betydligt högre än innan. Det är första gången i Sverige på väldigt länge som den siffran ökar.

Deppigt men troligtvis sant.

Vi öppnar våra plånböcker och skickar in pengar till 90-konton. Jag också. Det blev några skolryggsäckar också till en av insamlingsorganisationernas kampanjer.

Att vara god på julen är en fin och bra sak. Aldrig är vi mer toleranta och även den minst älskade släktingen är självklart välkommen hem till jul.

Själv hade jag idag eftermiddagskaffe till Astrids Lindgrens ”Tabberaset i Katthult”. Jag tror kanske till och med kommandoran fick hjälp hem, i alla fall hjälp upp ur varggropen … Vilken fin sak Emil ställde till med! Jag fick julstämning i hela kroppen! Det var inte en dag för tidigt eftersom jag ligger efter med förberedelserna.

Med detta vill jag tillönska er alla en mycket god jul och ett gott nytt år när det är dags. Tillsammans kan vi göra mycket gott 2024!

Varma hälsningar
Monica Persson, FSS ordförande

Variationer och svängningar

ORDFÖRANDE HAR ORDET 11 DECEMBER 2023: Här hos mig i Värmland är det stora vädervariationer att förhålla sig till när man bor på landet och har djur, från minus 22 till nollan. Hoppas att jordkällaren hållit kylan stången så att inte sommarens odlarmöda frusit. Efter första advent lyser det upp, både på landet och i staden. Adventsgranar och adventsstjärnor gör att det inte längre är stupmörkt om kvällarna. Det ger hopp och förtröstan inför den kommande julen.

Socialpolitiska svängningar

Stora variationer är det också på det socialpolitiska området. FSS styrelse har varit synnerligen aktiva den senaste tiden och mycket arbete finns kvar att ta tag i. Häromsistens var vi hos socialtjänstministern tillsamman med SKR, SSR och Vision. Huvudpunkten var att förstärka vikten av tidiga, ej biståndsbedömda insatser. Det gick bra, för Camilla Waltersson Grönvalls inriktning hade redan landat i det spåret. Vi väntar nu på vad som kommer att stå i lagrådsremissen i april. Det är fantastiska möjligheter att reformera socialtjänsten till en öppen, tidig och mera inbjudande verksamhet.

Då återstår frågan om vad som ska vara biståndsbedömt i en befogenhetslag. Det arbetet pågår och FSS kommer att ha möjlighet till ytterligare ett inspel i den frågan före jul. Hör av dig till mig om du vill att det är något särskilt vi ska ta upp!

De socialpolitiska svängningarna handlar om alla de repressiva åtgärder som föreslås. Förslagen kommer i spridda skurar och med olika stor betydelse för socialtjänstens arbete. Att de kommer stötvis och att många inte kommer ut på remiss gör det svårt att överblicka vilka förändringar förslagen sammantaget kan innebära för samhället och socialtjänsten. Uppenbart är att det blir stora förändringar och stor effekt på vårt dagliga arbete ute i kommunerna.

FSS har som ambition att sammanställa förslagen för att kunna se helheten, men det tar sin lilla tid. Vi återkommer i den frågan. Nu jobbar vi på inför jul. Alltid lite stressigt vid den här tiden på året. Som vanligt alltså!

På återhörande snart.

Monica Persson, ordförande FSS

Släpp på kravet på biståndsbedömda insatser

ORDFÖRANDE HAR ORDET 7 NOVEMBER 2023: Novembermörkret har sänkt sig över mig i min lilla by på landet. Alla pannlampsbatterier är nybytta och jag kommer oftast att gå på tomten i becksvart mörker. Dystert? Ja det tycker jag faktiskt, höstmys är inte min grej men jag får bita ihop, det är bara så.

Men mörkt och dystert är det inte i FSS-sammanhang. Det är som vanligt många olika saker på gång.

I föreningen tänker vi såklart mycket på den kommande nya lagstiftningen och på vad vi egentligen inte vet ska komma. Det är inte bara en omfattande lag utan en skur av mindre förslag som kommer att påverka helheten i allra högsta grad. FSS tycker att det vore bra om vi fick de grundläggande förutsättningarna på plats först så vi vet var ramarna är.

Vi försöker göra vår röst hörd på de sätt som står till buds men tyvärr får vi inte så många svar just nu.

Oron börjar växa för att de icke biståndsbedömda insatserna inte kommer att komma på plats. Oron växer också för att behovet av en första linjens socialtjänst inte kommer att hörsammas eller inte kommer att resurssättas på det sätt som kommer att krävas. Dagligen gör vi inom socialtjänsten svåra bedömningar. Samma förutsättningar kommer att gälla även om man släpper på kravet på biståndsbedömda insatser. Vi måste göra samma bedömningar i alla fall, i yttersta fall till skydd för barn som far illa. Det kommer inte att bli svårare med den lagändringen.

Det skulle i stället att bli lättare genom att kunna erbjuda lätt tillgängliga insatser, inte minst till dem som har störst tvivel kopplat till socialtjänsten.

Det kommer allt fler vittnesmål om att kommunernas socialtjänster flyttar ut till ansträngda områden för att finnas nära och kunna erbjuda stöd. Klokt och angeläget! Men innan vi har lagstöd för att erbjuda icke biståndsbedömda insatser kommer nog detta stöd alltid att behöva föregås av en utredning och därtill kopplad dokumentation.

Jag hoppas att vi snart får möjlighet att prata mer med varandra om det här – om inte förr så på Socialchefsdagarna 2024 som kommer att hållas på Kistamässan norr om Stockholm. Planeringen är redan igång för att skapa ett relevant och socialpolitiskt innehåll. Med oss in i arbetet har vi utvärderingen av årets konferens, där 98 procent av de svarande är nöjda eller mycket nöjda med konferensen. Tack för det höga betyget!

Varma hälsningar
Monica Persson, FSS ordförande

Boka in 2 till 4 oktober 2024 för Socialchefsdagarna! Och nu vill jag tipsa dig om att gå in och titta på intervjuer med FSS och med årets storföreläsare på https://socialchefsdagarna.se/dokumentation/storforelasningar-2023/