Tillgänglig socialtjänst förebygger sociala problem

Dagens Nyheter har en temadel om socialt arbete den 21 november 2022. Här finns FSS med.

”Det pratas om hårdare tag i samhället, men enligt Föreningen Sveriges socialchefer (FSS) behöver debatten fokusera mer på det förebyggande arbetet för att komma åt de grundläggande problemen. En viktig pusselbit är socialtjänstens tillgänglighet.

– Vi vill införa första och andra linjens socialtjänst för att kunna hjälpa fler i ett tidigt skede, säger Monica Persson, ordförande i FSS och socialdirektör i Karlstad kommun.”

Klicka upp pdf:en nedan för att se hur inslaget ser ut i den tryckta tidningen, eller läs vidare på webben.

Första och andra linjens socialtjänst – FILM

Vad är första och andra linjens socialtjänst, som FSS så ofta pratar om? Hör FSS ordförande Monica Persson och vice ordförande Lina Blombergsson förklara. Några deltagare på Socialchefsdagarna 2022 berättar om vilka vinster de ser med att socialtjänsten skulle jobba mer förebyggande, likaså hur de tror att vi ska få den som behöver stöd och hjälp att komma självmant till socialtjänsten.

Maktskifte och många frågor i luften

ORDFÖRANDE HAR ORDET 8 NOVEMBER 2022: Föreningens Sveriges socialchefer, sannerligen en efterfrågad röst i den socialpolitiska debatten!

Så här efter ett val är det ju helt naturligt att det blir många frågor i luften, särskilt efter ett maktskifte i regeringen. Mycket av det som diskuteras i det offentliga rummet har beröringspunkter med socialtjänstens arbete.

FSS bjuds in till flera olika samtal och forum som handlar just om de frågor som också var heta valfrågor.

Kriminalitetens påverkan på samhället ligger högt upp på mångas agenda. Även på FSS agenda (fast de lösningar vi förespråkar har fler nyanser än att bara bekämpa de redan kriminella personerna). Områdena varierar men just för föreningens del handlar det om eventuella skärpningar i lagstiftningen kring framför allt gängkriminalitet. Dit kopplas också frågor om ändringar i offentlighets- och sekretesslagen med målsättningen att öppna upp för myndigheters möjlighet att dela information och hur sekretessbrytande regler ska kunna omformuleras. Viktiga och svåra frågor.

En annan viktig fråga är socionomutbildningen. Hur ska den kunna utvecklas och reformeras? Det finns flera förslag om vad som borde ingå, men än så länge har professionens röst varit svag. Det behöver vi råda bot på och där blir FSS en stark röst med all den erfarenhet som föreningens medlemmar besitter tillsammans.

Det är bra att socialtjänstens frågor är det som många vill diskutera offentligt. Men alla vi inom yrket måste göra oss hörda så att inte andra yrkesgrupper eller enskilda debattörer blir de som definierar vad socialtjänsten ska göra, och på vilket sätt det ska göras.

Därför behöver bland andra FSS kliva fram och berätta om allt det goda arbete som görs idag och komplettera med områden som vi ser behöver förändras och förstärkas framåt. Här är en ny, modern lagstiftning vårt viktigaste verktyg. Givetvis kommer FSS att fortsätta det enträgna arbetet med att få fram en ny sammanhållen lagstiftning med första linjens socialtjänst i främsta rummet.

Varma hälsningar
Monica Persson, FSS ordförande

FSS varnar för alltför stort fokus på repressiva åtgärder

I en artikel i Dagens Samhälle (31 oktober 2022) kommenterar FSS ordförande Monica Persson Tidöavtalet, där ”socialtjänst” nämns inte mindre än 19 gånger.

”Monica Persson […] tycker dock att Tidöavtalet trycker hårdare på det repressiva arbetet än det förebyggande, och varnar för att det inte ger rätt effekt: 

– Om vi lägger rejält med resurser i den änden, då kommer det att finnas väldigt lite resurser till att jobba förebyggande. Om vi bara jobbar i den hårda änden stoppar vi inte nyrekrytering eller den negativa utvecklingen för ungdomar, säger hon.”

Logga in på Dagens Samhälle och läs hela artikeln som Åsa Nilsson har skrivit!

https://www.dagenssamhalle.se/samhalle-och-valfard/socialtjanst/socialchefernas-varning-valdigt-lite-resurser-till-att-jobba-forebyggande/

Det är gästerna som gör kalaset

ORDFÖRANDE HAR ORDET 2 OKTOBER 2022: Nyss hemkommen från Socialchefsdagarna 2022 i Göteborg kan jag konstatera att alla deltagare och utställare verkligen lyfte dessa dagar till ännu högre höjder än tidigare år. Allt fungerade enligt plan – i stort sett. Anders Thornberg blev till Carin Götblad som gjorde en strålande insats som hans ersättare. Jonna Bornemark blev sjuk men deltog via länk på ett alldeles utmärkt sätt så vi fick ta del av hennes klokskap ändå.

Ja, föreläsningar och seminarier rullade på men det är sorlet i pauserna som dröjer sig kvar hos mig. Sorlet från omkring tusen personer som inte setts på ett tag. Underbart! Att vi verkligen kunde bjuda på en så stor mötesplats i dessa tider är fantastiskt. Nu, kanske mer än vanligt, behöver vi varandra både som kollegor och vänner.

Det var roligt, intressant och inspirerande.

Föreningen hade också årsmöte där jag blev omvald som ordförande. Jag vill tacka för det fortsatta förtroendet att under ett år till få företräda en så fin och engagerad förening och styrelse som FSS är och har. Här kan du läsa verksamhetsberättelsen och ta del av vad vi i styrelsen har jobbat med det senaste året. Årsmötet beslutade att vi ska jobba vidare med de prioriterade och strategiska frågorna som vi haft under det gångna året.

Vi är i efterdyningarna av valet och det återstår att se vad som händer med de utredningar som vi redan har engagerat oss i. En ny socialtjänstlag fortsätter att vara högsta prioritet. Vi inväntar besked om vem som blir vår medpart på socialdepartementet.

Till min stora glädje får min hemstad Karlstad vara värd för Socialchefsdagarna 2023! Jag säger bara ”välkommen hem till mig!” Redan nu kan du pricka för den 27 till 29 september i kalendern, för jag hoppas att du vill vara med.

Varma hälsningar och på återhörande
Monica Persson, ordförande FSS

Lyser upp i höstmörkret

ORDFÖRANDE HAR ORDET 19 SEPTEMBER 2022

När jag skriver detta är det tidig kväll, med sommarmått mätt, och det är kolmörkt utanför stugan. Jag har tagit fram den lilla cykelkorgen som jag har mina pannlampor i och provlyst ut i trädgården. Batteriårstiden är här. Utan batterier får jag stanna inne efter mörkrets inbrott så lagret måste fyllas på. Många av er är säkert höstälskare, tyvärr är jag inte en av er utan nu blir det lite tyngre ett tag.

Tur att vi har vi våra socialchefsdagar som kommer att lysa upp slutet av september! Programgruppen har gjort ett jättejobb för att skapa det intressanta innehållet. Nu är det bara drygt en vecka kvar. I år var det så många som ville vara med att vi var tvungna att ha en kölista för dem som anmälde sig lite senare och jag hoppas att det löser sig för så många som möjligt.

Naturligtvis har vi i styrelsen haft fokus på Socialchefsdagarna men vi har hunnit ha styrelsemöte också. Dagordningen var på fyra sidor den här gången så det var bra att vi hade två dagar på oss, och kunde träffas fysiskt. Vi bjuder alltid in gäster till våra styrelsemöten.

En av gästerna var Socialstyrelsen och vi fick en dragning kring en eventuell äldreomsorgslag av generaldirektören Olivia Wigzell. Katrin Westlund, utredningssekreterare i arbetet med en stärkt äldreomsorgslag, kommer att vara med på Socialchefsdagarna och berätta om utredningen. Beatrice Hopstadius, som är tf chef för avdelningen för kunskapsstyrning för socialtjänsten informerade omflera av Socialstyrelsens nya uppdrag. Vi pratade om hur FSS kan vara en röst i det arbete som pågår.

Vi var på studiebesök till Island tidigare i år. Nu planerar vi in en uppföljning med våra isländska socialchefskollegor. Några isländska socialchefer kommer till Socialchefsdagarna. Förutom att vara med på konferensen kommer de att göra studiebesök i Göteborg, med fokus på funktionshinderområdet.

Du som är medlem i föreningen är varmt välkommen att vara med på årsmötet som hålls torsdag 29 september kl. 16.45. Fysiskt för dig som är på plats på Socialchefsdagarna, möjlighet till uppkoppling digitalt om du befinner dig någon annanstans och hör av dig till oss i förväg på info@socialchefer.se. Verksamhetsberättelsen och mötets dagordning hittar du här på webben.

Varma hälsningar

Monica Persson, ordförande FSS