Första linjens socialtjänst har fått luft under vingarna

ORDFÖRANDE HAR ORDET 6 MARS 2023: FSS har i flera år arbetat med att etablera idén om en första linjens socialtjänst. Den senaste tiden är det långt ifrån bara vår förening som använder begreppet. Jag hör det ofta och från olika håll: politiker, tjänstepersoner, andra myndigheter och lite varstans i media.

Att det pratas är ju oerhört roligt. Men ännu bättre är det att flera kommuner redan har lanserat att de har en första linjens socialtjänst att erbjuda.

Jag vet också ett antal kommuner som ligger i startgroparna och som sitter och skissar på hur det skulle kunna se ut just hemma i deras egen verksamhet.

Det enda som saknas nu är den nya socialtjänstlagen som skulle kunna ge oss möjligheten att erbjuda insatser utan biståndsbeslut. På så sätt skulle vi kunna erbjuda kvalificerade och evidensbaserade socialtjänstinsatser i en öppen välkomnande atmosfär till barn och föräldrar i ett tidigt skede.

Eftersom FSS har följt utredningen om framtidens socialtjänst på nära håll har vi också kunnat ge inspel kring det som vi bedömt som allra mest angeläget.

Jag säger det igen – för säkerhets skull – att det behövs ett långsiktigt tillskott av resurser för att vi ska kunna genomföra en sådan reform i den skala som behövs och i alla landets kommuner. Både stora och små.

Jag har själv jobbat inom kommunal socialtjänst i över 30 år och det ska bli oerhört spännande och inspirerande att få vara en del av den här förändringen.

Vi är laddade och vi är redo!

Kvinna utomhus

Monica Persson, FSS ordförande

Häng med till Malmö i juni

Det är inte ofta man har tillgång till flera hundra socialchefer från olika europeiska länder på ett och samma ställe. Och nu hålls European Social Services Conference på vår hemmaplan, den 14 till 16 juni i Malmö. Hela eventet börjar faktiskt redan den 13 juni med Nordic day, som fokuserar på insatser och utveckling som utgår från den nordiska modellen. Som FSS-medlem får du dessutom rabatt på deltagaravgiften. Kan det bli bättre? Välkommen till Malmö i sommar!

Om ESN och ESSC

FSS är en av medlemsorganisationerna i European Social Network och var en gång med och bildade nätverket. Med sin plats i ESN:s styrelse har FSS direkta möjligheter att påverka på policynivå. Nätverket ger socialtjänsten i Sverige och andra länder möjlighet att inspirera och berika varandra, inte minst genom ESSC.

– Som socialchef behöver man ha tillgång till ett externt nätverk av kollegor. Kan ett sådant nätverk vara av internationell karaktär är det desto bättre, säger FSS ordförande Monica Persson och fortsätter:

– Visst kan man som ny socialchef ha så fullt upp med det dagliga att detta med nätverk kan kännas perifert. Men jag vill hävda att ska du jobba en längre tid i rollen som socialchef måste du ha externa kontakter som ger dig perspektiv på jobbet. Inte minst viktigt är det för brukarna att den verksamhet socialtjänsten erbjuder också byggs upp från ett brett samhällsperspektiv.

Unik möjlighet

– Genom åren har jag upplevt att det ger en unik möjlighet att vara med på ESSC och där ta del av det utvecklingsarbete som pågår i Europa och här hemma. Du ökar din kunskap och får en inblick i andras sätt att komma fram till lösningar inom det sociala arbetet. Så häng med oss till Malmö i juni!


Läs mer om ESSC och anmäl dig på https://essc-eu.org/

ESSC: 14 till 16 juni i Malmö. Konferensen inleds redan dagen före, den 13 juni, med Nordic day.

Allt fler uppdrag för socialtjänsten – rimligt eller ej?

ORDFÖRANDE HAR ORDET 16 JANUARI 2023: Avsaknaden av dagsljus är fortfarande påtaglig. Jag följer SMHI:s tider om solens upp- och nedgång och snart kommer vi att se lite skillnad. Aningen ljusare.

Vi som är socialchefer är nog alla strängt upptagna med att introducera våra nya nämnder. Att vara politiker i en socialnämnd måste vara väldigt olikt andra uppdrag. Därför behöver vi hjälpa dem att rusta sig för uppdraget. Jag räknar med att det tar ett år innan vi hunnit prata om alla olika verksamheter, eftersom socialchefernas vardag är så differentierad.

Förra veckan hann jag med att prata om orsaker till arbetslöshet, jämställdhetsperspektivet inom de regionala stödstrukturerna (RSS) och uppdraget för våra koordinatorer kopplade till prostitution och människohandel. Där smög sig frågan om arbetslivskriminalitet in, där socialtjänsten också har en roll.

Socialtjänsten ska vara med på allt fler uppdrag och det tillkommer hela tiden nya verksamhetsområden. Vad är rimligt?

Frågan för mig blir om vi kommer att mäkta med alla nya förväntningar som till största delen växer ur det brottsförebyggande uppdraget. Samtidigt vill vi från FSS sida inte att perspektivet med tidiga insatser för alla försvinner; FSS vill jobba vidare på den lysande idén om en första linjens socialtjänst och ett tillitsfullt förebyggande arbete.

Socialtjänsten behövs i båda ändarna: När en person själv känner att något börjar glida den ur händerna och skulle må bra av råd och stöd från vår personal – i ett tidigt skede. Och när det gått riktigt snett för en person – i ett sent skede.

FSS kommer ihärdigt att fortsätta påverkansarbetet kring de tidiga förebyggande insatserna och vad som behöver ingå i den nya socialtjänstlagen.

Programgruppen för Socialchefsdagarna har idag träffats i Karlstad (ja, solen sken från en klarblå himmel). Temat är Förändringskraft tillsammans. Innehållet börjar ta sin form och väntas vara klart i mars–april.

I slutet av mars kommer FSS riksstyrelse att göra studiebesök hos våra kollegor i Finland. Mer om det senare!

Jag är säker på att 2023 kommer att bli ett händelserikt år för oss socialchefer och för FSS som förening.

På återhörande
Monica Persson, ordförande FSS

Det lackar mot jul

ORDFÖRANDE HAR ORDET 19 DECEMBER 2022: Så lackar det mot jul och snart lägger vi 2022 bakom oss. Det här var året när pandemin nästan försvann ur vårt medvetande och ersattes av oro för kriget i Ukraina. Helst plötsligt ändrades våra prioriteringar både på jobbet och kanske även privat. Vad är viktigt? Vad är vi rädda för? Vad gläds vi åt? Jag tror att många lyfter in hälsan och familjen på pallplats när vi verkligen känner efter.

Julen är den tid på året när familjen står i fokus. Har man ingen familj och känner sig ensam är julen också den tid när många öppnar dörren för fler än sina närmaste. Att alla kan få en någorlunda jul med mat, värme och kanske en julklapp är viktigt för oss.

Det gångna året

2022 har varit ett produktivt år för FSS där vi arbetat med många olika frågor och framför allt har vi stärkt våra nätverk och gjort gemensam sak med fler aktörer.

Föreningen har arbetat med de frågor som hörts mest i den socialpolitiska debatten. Vi lyfter ständigt behovet av en första linjens socialtjänst där vi som arbetar med socialt arbete kan ha en öppen, inbjudande och rådgivande närvaro utan allt för mycket byråkrati och administration.

FSS har funnits med i många samtal kring unga kriminella, kriminella nätverk och samarbetet med polisen kring (framför allt) unga i riskzon. Vi vill fortsätta jobba med hur samarbetet kan stärkas och vilka möjligheter socialtjänsten har idag att möta upp ännu mer i dessa frågor.

FSS har också envist jobbat på med inspel kring en ny socialtjänstlag. Nu senast i och med ett besök hos Camilla Waltersson Grönvall, vår nya socialtjänstminister. Det var vårt första möte och FSS var där tillsammans med SKR, SSR och Vision. Vi berättade – från våra olika perspektiv men samstämmigt  – vad som är viktigast för oss nu när lagen snart ska fram. Nästa steg blir att fråga efter en tidplan för arbetet utifrån att en ny regering tagit vid utredningen.

Nya utmaningar

Detta var ett axplock från året då FSS varit en efterfrågad röst i många olika sammanhang. 2023 kommer nu med nya utmaningar och möjligheter. Många frågor rör oss inom socialtjänsten så det kommer att bli spännande!

Jag vill redan nu hälsa er välkomna till Karlstad i slutet av september då vår välbesökta konferens Socialchefsdagarna arrangeras här hos mig i Värmland. Planeringen är i ett intensivt skede och vårt mål är att skapa ett värdefullt innehåll för er som är chefer i ett så viktigt samhällsuppdrag. Temat? Förändringskraft tillsammans!

Till sist: God Jul och Gott nytt år!

Varma hälsningar
Monica Persson, ordförande FSS

Tillgänglig socialtjänst förebygger sociala problem

Dagens Nyheter har en temadel om socialt arbete den 21 november 2022. Här finns FSS med.

”Det pratas om hårdare tag i samhället, men enligt Föreningen Sveriges socialchefer (FSS) behöver debatten fokusera mer på det förebyggande arbetet för att komma åt de grundläggande problemen. En viktig pusselbit är socialtjänstens tillgänglighet.

– Vi vill införa första och andra linjens socialtjänst för att kunna hjälpa fler i ett tidigt skede, säger Monica Persson, ordförande i FSS och socialdirektör i Karlstad kommun.”

Klicka upp pdf:en nedan för att se hur sidan ser ut i den tryckta tidningen, eller läs vidare på webben.

Tillgänglig socialtjänst DN 2022-11-21

Första och andra linjens socialtjänst – FILM

Vad är första och andra linjens socialtjänst, som FSS så ofta pratar om? Hör FSS ordförande Monica Persson och vice ordförande Lina Blombergsson förklara. Några deltagare på Socialchefsdagarna 2022 berättar om vilka vinster de ser med att socialtjänsten skulle jobba mer förebyggande, likaså hur de tror att vi ska få den som behöver stöd och hjälp att komma självmant till socialtjänsten.