Första linjen

Under hösten 2023 startar FSS ett nätverk för första linjens socialtjänst. Syftet med nätverket är att kunna inspireras och få nya idéer och tankar genom att vi delar med oss av egna exempel på hur socialtjänsten kan ställa om till mer lättillgängliga insatser – en första linjens socialtjänst.

I det inledande skedet deltar ett mindre antal kommuner och kravet är att varje deltagare är medlem i föreningen. Anledningen till detta är att vi ska kunna vara mer fria i utbytet av tankar och konkreta planer som till exempel organisationsförändringar.

På den här sidan kommer alla att kunna läsa om resultaten av nätverkets arbete.

Nätverksträff 16 augusti 2023

På FSS inledande nätverksträff för första linjens socialtjänst fick vi lyssna på inspirerande presentationer från Norrköping och Haninge. Två exempel från kommuner som organiserat en första linjens socialtjänst. Båda kommunerna lyfter fram begreppsdiskussionen i början av omställningsarbetet som central. Vad betyder begrepp som förebyggande, tidiga insatser och lätt tillgänglig? Det här är begrepp som ofta förekommer i diskursen om socialtjänstens roll i allt från lagstiftningens förarbeten till gängkriminalitet, och som är otroligt viktiga för varje kommun att borra ner sig i.

Så, vad är innebär då förebyggande och tidigt när vi pratar omställning i socialtjänsten? Vad betyder det för organiseringen av det sociala arbetet? Det finns många olika svar men det finns inte en enhetlig lösning. Dock pekar forskningen på vissa faktorer som behöver säkerställas: samordnat, på rätt plats och i rätt sammanhang.

I första linjen-verksamheterna i både Norrköping och Haninge jobbar man med ansatsen att vara synlig. Det är en del av att vara lätt tillgänglig. Socialarbetare arbetar på både kvällar och helger, är ute på både stora evenemang och ungdomsgårdar. Personerna som rekryteras behöver tycka att det är både intressant och spännande att vara ute och möta människor, att vara generalister. För att visa att socialtjänsten i första hand är omsorg och medmänsklighet genom att vara ute och bry sig är också att jobba med varumärket. Att helt enkelt ta tillbaka ägandeskapet av definitionen av det sociala arbetet och sluta bygga bilden av att människor i första hand skulle vara rädda för oss. Det är en myt som inte gynnar någon.

Nästa uppkoppling i nätverket har vi den 4 september kl. 16.30–17.15.

Du kan läsa fler tankar om första linjen och begreppen förebyggande, tidiga insatser och lätt tillgänglig i Anna Burstons blogginlägg.


Nätverksträff 4 september 2023

FSS ordförande Monica Persson och FSS region Skånes ordförande Anna Burston ledde den andra träffen i FSS nätverk för första linjens socialtjänst. ”Vi får hoppas att den nya socialtjänstlagen ger oss de förutsättningar vi behöver för första linjen, och att det blir fokus på vad människorna som vi möter behöver”, sa Monica.

Under detta kortare möte (nätverksträffarna kommer att hållas på 45 minuter framöver) presenterade Härryda kommun sin utveckling för att verksamhetsområdet Barn och familj skulle arbeta mer förebyggande, mer tillgängligt och med stärkt barnperspektiv. Intressant att få höra hur tankarna går i en relativt liten kommun – Härryda kommun har cirka 38.000 invånare.

Nästa uppkoppling i nätverket blir 21 september kl. 15.00–15.45. Väl mött!