Fullbokat på Socialchefsdagarna 2022

Viktigt om deltagaranmälan: Det är fullbokat! Det har kommit in fler anmälningar till Socialchefsdagarna 2022 än vi kunnat drömma om.

För att kunna ge alla som kommer till Socialchefsdagarna bästa tänkbara service kan vi tyvärr inte ta emot fler anmälningar. Du kan dock anmäla dig till en väntelista genom att använda denna länk: Deltagare anmäler sig till väntelista här

Besked lämnas senast 15 september om du kan beredas en plats.

Föreläsare, monterpersonal och socionomstudenter kan anmäla sig som vanligt.

Hyfsad balans

ORDFÖRANDE HAR ORDET 22 AUGUSTI 2022: Nu är det snart höst. jag hoppas att du, liksom alla andra medlemmar i föreningen har haft en skön och rolig sommar med möjlighet till återhämtning.

På Socialchefsdagarna, som är precis om hörnet, är ju en del av årets tema lust att leda. För att behålla den lusten i många år vet jag att hyfsad balans i livet kombinerat med en fritidssyssla som ger personlig tillfredsställelse gör att jag orkar mycket längre. Jag önskar att alla får känna på den känslan. Nu ska vi leda oss själva och andra in i en höst som vart fjärde år är lite osäker i vårt avlånga land.

Svenska folket går snart till val och då får vi se vilka som får makt att påverka (missa inte valanalysen på Socialchefsdagarna). Valet är viktigt för vilken riktning det blir på det sociala arbetet. Fokus ligger på unga och unga vuxna. Alla blandar och ger, men som jag hör det så leder vägarna till tuffare tag och skärpta straff. Ja, för några få måste det bli så, men för de allra flesta tror jag det är fel väg att gå.

Jag tror det blir bättre om vi kan hjälpas åt att få fram en socialtjänstlag som öppnar upp och bjuder in. En socialtjänst som vill och kan vara med tidigt. Går inte det ser våra duktiga professionella medarbetare till att barn och unga får det stöd och skydd de behöver.

Det är många inom socialtjänsten som har mod att förändra, men socialtjänsten syns och hörs sällan i de diskussioner som förekommer i media. FSS har blivit en allt viktigare röst i debatten (sök till exempel bland inläggen här bredvid om vårt engagemang i årets Almedalsvecka). Det är vi medlemmar tillsammans som behöver göra våra röster hörda!

En av talarna på Socialchefsdagarna är Anna Sandborgh, tidigare kommundirektör i Karlstad. Det är en person som vet mycket om samspelet mellan politik och förvaltning och vad som krävs av oss som ledare för att det ska fungera på ett bra sätt. Hon har lång erfarenhet av att leda en kommun på högsta tjänstemannanivå. Jag känner henne, hon passar bra in i årets tema: Hon har alltid utstrålat en lust att leda, hon har använt sin makt till att påverka både den egna kommunen och runt om i landet. Jag vet att hon har mod att förändra. Det ska bli spännande att höra vad hon har att säga.

Vi närmar oss redan 800 anmälda deltagare, men det finns utrymme för fler. Jag hoppas vi ses i Göteborg den 28 till 30 september!

Monica Persson
ordförande FSS


Temat på Socialchefsdagarna 2022 är Lust att leda, makt att påverka, mod att förändra. Konferensen med tillhörande mässa hålls på Svenska Mässan i Göteborg, den 28 till 30 september. Läs mer och anmäl dig på socialchefsdagarna.se. Välkommen!

Dags att införa en ny socialtjänstlag

Socialtjänsten måste få rätt förutsättningar att arbeta förebyggande och ge såväl barn som vuxna det stöd de behöver och har rätt till. Nuvarande lagstiftning hindrar det. Det är dags att införa en ny socialtjänstlag.

Det skriver Arion Chryssafis, SKR, Heike Erkers, Akademikerförbundet SSR, Veronica Magnusson, Vision Fackförbund och Monica Persson, Föreningen Sveriges socialchefer i en debattartikel på altinget.se den 17 augusti 2022.

I debattartikeln konkretiseras fem tydliga medskick till regeringen:

  1. Inför huvudförslagen i utredningen om ny socialtjänstlag i sin helhet.
  2. Reglera det förebyggande arbetet.
  3. Ge nuvarande och blivande socionomer rätt förutsättningar.
  4. Skapa förutsättningar för en kunskapsbaserad socialtjänst.
  5. Investera i socialtjänsten.

Här kan du läsa artikeln i sin helhet.