Dags att införa en ny socialtjänstlag

aug 17, 2022 | FSS i media

Socialtjänsten måste få rätt förutsättningar att arbeta förebyggande och ge såväl barn som vuxna det stöd de behöver och har rätt till. Nuvarande lagstiftning hindrar det. Det är dags att införa en ny socialtjänstlag.

Det skriver Arion Chryssafis, SKR, Heike Erkers, Akademikerförbundet SSR, Veronica Magnusson, Vision Fackförbund och Monica Persson, Föreningen Sveriges socialchefer i en debattartikel på altinget.se den 17 augusti 2022.

I debattartikeln konkretiseras fem tydliga medskick till regeringen:

  1. Inför huvudförslagen i utredningen om ny socialtjänstlag i sin helhet.
  2. Reglera det förebyggande arbetet.
  3. Ge nuvarande och blivande socionomer rätt förutsättningar.
  4. Skapa förutsättningar för en kunskapsbaserad socialtjänst.
  5. Investera i socialtjänsten.

Här kan du läsa artikeln i sin helhet.