Reflektioner från Almedalen 2024

jun 28, 2024 | Almedalen, Monica Persson

ORDFÖRANDE HAR ORDET 28 JUNI 2024: Jag är på hemresa från Almedalen och sitter och reflekterar över de intensiva dagarna. FSS hade i sociala medier berättat att vi skulle finnas på plats och fick en stor och bred respons med många inbjudningar. Fem styrelseledamöter har turats om att göra professionens röst hörd i olika seminarier, paneler och rundabordssamtal.

Utifrån att vi lämnar öppet att bjuda in oss har vi träffat flera olika aktörer: fackförbund, civilsamhällets aktörer, AI-utvecklare och privata vårdföretag för att nämna några. Dagarna har varit fyllda av samtal kring både glädjeämnen och utmaningar inom våra verksamhetsområden.

Det här är något av det vi haft anledning att prata om och fundera på.

Ledarskapets utmaningar

En chef idag, inom såväl socialtjänst som hälso- och sjukvård, har många olika krav på sig som man ska hinna uppfylla/åtgärda/implementera/administrera. Många känner igen sig i överfulla kalendrar och lite väl långa arbetsdagar. Frågan är: hinner vi lägga den tid som krävs på våra kärnuppdrag? Särskilt i dessa tider då vi står inför stora omdaningar. På ett rundabordssamtal med chefer från socialtjänst, polis och hälso- och sjukvård kom vi fram till att chefer måste få möjlighet att träffas horisontellt mellan våra organisationer så att vi kan nå målen med den nya socialtjänstlagen och en individcentrerad vård. Vi bestämde därför att vi skulle ses igen i samma konstellation och prata vidare.

Alla pågående utredningar, vem har koll på helheten?

I ett möte med en av de fackliga organisationerna började vi reda i vilka viktiga statliga utredningar som vi skulle behöva engagera oss i. Det blev en lång lista på mycket angelägna uppdrag som har med socialtjänst att göra. Vi kunde konstatera att FSS kommer att ha fullt upp framöver för att kunna läsa in oss på och reagera på det som ligger vår förening varmast om hjärtat. Jag tänker börja med drivkraftsutredningen. Men det går ju inte – vi måste börja med nya socialtjänstlagen för det sa stadsministern två gånger i intervjun efter sitt partiledartal att den kommer att presenteras nästa vecka!

Civilsamhällets aktörer

Vi träffade flera organisationer och samtalet handlade om svåra samhällsfrågor. Några exempel:

Fattigdomen som ökar i Sverige

Utmaningar i arbetet med den nya lagstiftningen kring barn och skyddat boende

Hur kan fastighetsägare hjälpa till med bostadsförsörjningen för dem som inte har någon bostad

I samtliga frågor är socialtjänsten kanske den viktigaste aktören för att få fram de resurser som saknas, men civilsamhället spelar en stor roll som våra samarbetspartners. Vi kommer att behöva utveckla dessa samarbeten ännu mer. Då lyfts frågor som att vi måste alla hjälpas åt att bygga tillit till varandras organisationer och att det är ett positivt utfall för klienten/brukaren som är det viktiga, inte vem som står som aktör. Socialtjänsten undkommer inte kritik. Men genom att lyfta upp misstag och felaktigheter, eller missförstånd, kan vi gemensamt reda ut hur det kan bli bättre för framför allt våra klienter och brukare.

Detta var som sagt bara ett axplock. Du hittar mer om våra samtal på FSS sida på Linkedin https://www.linkedin.com/company/socialchefer.

Förutom att FSS har goda relationer med våra statliga myndigheter, och kan diskutera komplexa frågor på ett rakt och otvunget sätt, ger vår öppna hållning inbjudningar till samtal som vi kanske inte i första hand hade kommit på själva. Det är inspirerande och lärorikt.

Sammantaget var det riktigt bra dagar i Almedalen. Nu önskar jag dig en skön sommar med sol på dagarna och regn på nätterna.

Varma hälsningar Monica Persson
FSS ordförande