Avsluta medlemskap

Om du har bytt yrkesroll eller av annan anledning inte längre vill vara medlem i föreningen, behöver vi få reda på det.

Maila oss på medlemsfaktura@socialchefer.se och ange namn och vilken FSS-region du tillhör. Du kan också kontakta den som är ansvarig i din region.