Vistelseförbud kan förstärka utanförskap

”Barn bör ha rätt till trygga uppväxtvillkor vilket enligt FSS i första hand inte sker genom förbud som detta utom genom insatser som kan stärka de skyddsfaktorer som motverkar otrygga miljöer och minimera de riskfaktorer som kan bidra till att normbrytande beteende utvecklas.”

Så skriver FSS i vårt yttrande över remissen Vistelseförbud för barn (Ds 2022:12).

”Ett vistelseförbud riskerar att leda till att barnet förhindras att röra sig i sitt närområde och att därmed utestängas från vardagliga trygghetsskapande sammanhang. Förbudet kan då, särskilt vad gäller barn i redan otrygga hemför­hållanden, ytterligare komma att förstärka upplevelser av utanförskap. Risk finns därmed för att åtgärden i motsats till syftet, dvs. att utgöra ett skydd, bidrar till att förstärka en bristande känsla av sammanhang samt till att skada tilliten till socialtjänsten och samhället, både hos det enskilda barnet och hos medborgare i de områden där de barn bor som blir föremål för sådana beslut.

Utöver att förslaget om vistelseförbud inte är ändamålsenligt eller proportionerligt delar FSS utredarens slutsats om att förslaget riskerar att bli tandlöst eftersom efterlevnaden är svår att kontrollera samt att överträdelse av förbudet inte innebär några sanktioner.”

Läs hela yttrandet här.

Lyser upp i höstmörkret

ORDFÖRANDE HAR ORDET 19 SEPTEMBER 2022

När jag skriver detta är det tidig kväll, med sommarmått mätt, och det är kolmörkt utanför stugan. Jag har tagit fram den lilla cykelkorgen som jag har mina pannlampor i och provlyst ut i trädgården. Batteriårstiden är här. Utan batterier får jag stanna inne efter mörkrets inbrott så lagret måste fyllas på. Många av er är säkert höstälskare, tyvärr är jag inte en av er utan nu blir det lite tyngre ett tag.

Tur att vi har vi våra socialchefsdagar som kommer att lysa upp slutet av september! Programgruppen har gjort ett jättejobb för att skapa det intressanta innehållet. Nu är det bara drygt en vecka kvar. I år var det så många som ville vara med att vi var tvungna att ha en kölista för dem som anmälde sig lite senare och jag hoppas att det löser sig för så många som möjligt.

Naturligtvis har vi i styrelsen haft fokus på Socialchefsdagarna men vi har hunnit ha styrelsemöte också. Dagordningen var på fyra sidor den här gången så det var bra att vi hade två dagar på oss, och kunde träffas fysiskt. Vi bjuder alltid in gäster till våra styrelsemöten.

En av gästerna var Socialstyrelsen och vi fick en dragning kring en eventuell äldreomsorgslag av generaldirektören Olivia Wigzell. Katrin Westlund, utredningssekreterare i arbetet med en stärkt äldreomsorgslag, kommer att vara med på Socialchefsdagarna och berätta om utredningen. Beatrice Hopstadius, som är tf chef för avdelningen för kunskapsstyrning för socialtjänsten informerade omflera av Socialstyrelsens nya uppdrag. Vi pratade om hur FSS kan vara en röst i det arbete som pågår.

Vi var på studiebesök till Island tidigare i år. Nu planerar vi in en uppföljning med våra isländska socialchefskollegor. Några isländska socialchefer kommer till Socialchefsdagarna. Förutom att vara med på konferensen kommer de att göra studiebesök i Göteborg, med fokus på funktionshinderområdet.

Du som är medlem i föreningen är varmt välkommen att vara med på årsmötet som hålls torsdag 29 september kl. 16.45. Fysiskt för dig som är på plats på Socialchefsdagarna, möjlighet till uppkoppling digitalt om du befinner dig någon annanstans och hör av dig till oss i förväg på info@socialchefer.se. Verksamhetsberättelsen och mötets dagordning hittar du här på webben.

Varma hälsningar

Monica Persson, ordförande FSS

Europeiska socialchefskonferensen i Malmö 2023

Om du kan, boka in några dagar i Malmö 14 till 16 juni nästa år! Då kommer nämligen Sverige att vara värd för European Social Services Conference. Värdskapet hänger ihop med att Sverige under första halvåret 2023 är ordförande i Europeiska unionens råd, även kallat ministerrådet.

Redan nu kan du börja fundera på om du vill nominera in något bidrag till konferensen. Den 14 september kommer Call for contributions. Den 15 november ska förslaget vara inlämnat om det är skrivet på svenska, den 22 november om det är skrivet på engelska.

Mer information kommer som sagt 14 september. Håll utkik på https://essc-eu.org/

Förslag från utredningen om äldreomsorgslag

När FSS förra veckan hade en träff med Socialstyrelsen hade vi förmånen att få en dragning av Olivia Wigzell, som haft uppdraget som särskild utredare i utredningen om en ny äldreomsorgslag. Hon gick igenom förslagen från betänkandet Nästa steg – ökad kvalitet och jämlikhet i vård och omsorg för äldre personer (SOU 2022:41).

Förslagen i betänkandet rör både äldreomsorgen och hälso- och sjukvården. Syftet är att skapa ett tydligare ramverk och underlätta en samordnad vård och omsorg till individen.

Vilka effekter kommer det att få, när äldreomsorgsbestämmelserna flyttar från socialtjänstlagen till en egen äldreomsorgslag? I bästa fall en jämnare kvalitet, ett bättre samarbete med primärvården och ett ökat intresse från politikernas sida för äldreomsorgsfrågor.

Här kan du läsa lite om förslagen

Vill du läsa om förslagen i detalj laddar du ner hela betänkandet här.

Och du som kommer till Socialchefsdagarna 2022 kan välja seminarium 19, där utredningssekreterare Karin Westlund presenterar förslagen. På samma seminarium kan du lyssna på Eva Lindqvist, som är centrumchef för det nyinvigda Nationellt kompetenscentrum för äldreomsorg. Verksamhetsnära, behovsanpassat och aktuellt är nyckelord för arbetet, som hon kommer att berätta om.