Annonsera

Företag och organisationer har möjlighet att annonsera i nyhetsbrevet som skickas ut till cirka 650 prenumeranter, merparten socialchefer/förvaltningschefer. Av dessa är cirka 400 medlemmar i FSS.

Kostnad (ingen moms tillkommer):

Ett införande: 2.500 kronor
Två införanden (vid samtidig beställning): 3.400 kronor
Tre införanden (vid samtidig beställning): 4.100 kronor
Fyra införanden (vid samtidig beställning): 4.600 kronor
Fem införanden (vid samtidig beställning): 5.000 kronor
Sex införanden (vid samtidig beställning): 5.400 kronor

Samma annonsör får ha max sex införanden under en tolvmånadersperiod.

Annonsoriginalet görs i 1128 pixlar bredd och 340 pixlar höjd (men visas i 564  x 170 pixlar i färdigt nyhetsbrev).  Lämnas i png- eller jpg-format. Ange även vilken webbadress som den ska länka till.

Håll formgivningen enkel och utan för många detaljer. Vidareutveckla hellre innehållet på en målgruppsanpassad landningssida.

Maila redaktören Kerstin Öhman för beställning av annonsplats.

Ladda ned denna information som en pdf

Preliminär utgivningsplan 2024

Utskicken sker vanligtvis på tisdagar.

16 januari, 30 januari, 6 februari, 5 mars, 19 mars, 16 april, 7 maj, 14 maj, 28 maj, 11 juni, ev. 28 juni, 13 augusti, 20 augusti, 3 september, 17 september, 24 september, 1 oktober, 15 oktober, 5 november, 26 november, 17 december.