FSS med och tillsätter skuggutredning om socionomutbildningen

jun 14, 2024 | Kunskapsutveckling, FSS i media, Mats Collin, Socionomutbildningen

”Dagens utmaningar behöver mötas genom att vi stärker professionen”, skriver debattörer från bland annat Akademikerförbundet SSR, Vision och Föreningen Sveriges Socialchefer i Dagens Samhälle den 14 juni 2024.

”Vår ambition är att ta fram genomförbara förslag som bidrar till att stärka socialtjänsten och professionen, så att de på ett bättre sätt kan möta de utmaningar vi i dag står inför”.

Ledamöter i skuggutredningen är Tapio Salonen, seniorprofessor i socialt arbete, Malmö universitet, ordförande. Martin Börjeson, docent i socialt arbete, Marie Cederschiöld högskola, sekreterare. Mats Collin,
tidigare socialchef i Härnösands kommun, styrelseledamot i Föreningen Sveriges socialchefer (FSS). Fredrik Hjulström, socialpolitisk chef, Akademikerförbundet SSR. Jenny Norén, strateg, Vision. Alexandru Panican,
professor i socialt arbete, Örebro universitet, ordförande i Förbundet för forskning i socialt arbete (Forsa). Lennart Sauer, lektor i socialt arbete, ordförande i Förbundet för Sveriges Socionomutbildningar (FSSOC).

Här kan du läsa hela artikeln.

Vill du kommentera kan du gå till vårt inlägg på Linkedin om skuggutredningen.