Socialchefsdagarna

Socialchefsdagarna, som arrangeras av Föreningen Sveriges socialchefer, är Sveriges största årliga socialpolitiska konferens. Vi vänder oss till beslutsfattare inom socialtjänsten och närliggande områden. Socialchefsdagarna är en uppskattad mötesplats för ledare, politiker eller på annat sätt verksam på det sociala området.

Scd2015_packshot_500Varje år har vi en ny värdstad. Den 25 till 27 september 2019 arrangerar FSS konferensen i samarbete med Umeå kommun på Nolia. Tema och program håller på att utarbetas. Hör av dig om du har några tips och synpunkter, till info@socialchefer.se.

Läs mer på socialchefsdagarna.se

Varmt välkommen!