Socialchefsdagarna

Socialchefsdagarna, som arrangeras av Föreningen Sveriges socialchefer, är Sveriges största årliga socialpolitiska konferens. Vi vänder oss till beslutsfattare inom socialtjänsten och närliggande områden. Socialchefsdagarna är en uppskattad mötesplats för dig som är ledare, politiker eller på annat sätt verksam på det sociala området.

Varje år har vi en ny värdstad.

Läs mer på socialchefsdagarna.se

Där hittar du också anmälningslänk för dig som är deltagare, föreläsare, monterpersonal eller socionomstudent, samt dokumentation från senaste konferensen.