Inbjudan till kostnadsfri utbildning för att söka EU-medel

European Social Network (ESN) bjuder in till en kostnadsfri utbildning om att söka EU-finansiering till sociala tjänster.

Datum: 16 och 17 oktober 2023 (på plats i Stockholm) och 26 oktober 2023 (online).

Plats: Europahuset, Regeringsgatan 65, 111 56 Stockholm.

I projektet EU-Helpdesk kommer ESN att hålla en utbildningsworkshop i Stockholm med fokus på EU-finansiering för sociala tjänster. Utbildningen syftar till att öka kunskapen och förståelsen för EU:s finansieringsmöjligheter och ge värdefulla insikter i framtagande/förberedelse av projektförslag och ansökningsprocesser till EU-fondmedel.

Utbildningen genomförs på svenska och är speciellt utformad för:

  • Personal inom socialtjänsten som vill lära mer om finansieringsmöjligheter för verksamhetsutveckling genom EU-medel.
  • Personal som har viss erfarenhet av att hantera EU-projekt men saknar kunskap när det gäller att formulera projektidéer eller ansöka om projektmedel.

Bjud in ditt nätverk eller personal som tycker att workshopen verkar intressant och relevant för deras uppdrag och/eller verksamhetens utveckling.

Detta är ett unikt tillfälle att höja kompetensen och tillvarata möjligheterna med EU-finansiering. Utbildningen är kostnadsfri. Observera dock att antalet platser är begränsat och att registrering krävs för att säkra en plats.

ANMÄL DIG HÄR SENAST 6 OKTOBER

Om du behöver ytterligare information, tveka inte att kontakta utbildningsansvarige Rebecka Glaser, rebecka@glaser.se. project officer, Vesa Latifi, vesa.latifi@esn-eu.org eller ESN:s representant i Sverige, Graham Owen graham.owen1@outlook.com

Välkommen med din anmälan och väl mött på utbildningsworkshopen i Stockholm!

Nya filmer hjälper kommuner med LSS-insats

Myndigheten för delaktighet lanserade i somras ett kunskapsstöd som ska stötta kommuner i arbetet med LSS-insatsen kontaktperson. Det här är produkten av ett regeringsuppdrag som springer ur att kommunerna under lång tid haft svårt att rekrytera och behålla kontaktpersoner till personer med funktionsnedsättning.

Nya filmer hjälper kommuner med LSS-insats (scrolla ner på sidan så hittar du länk till filmerna som ligger på Kunskapsguiden).

Cristina Dahlberg CSA:s hedersstipendiat 2023

Vi säger stort och varmt grattis till Cristina Dahlberg som har blivit utsedd till årets hedersstipendiat av Centralförbundet för Socialt arbete!

Cristina, som är socionom och bland annat har arbetat som BBIC-samordnare på Socialstyrelsen, har idag sin bas på Göteborgsregionen där hon är projektledare för Yrkesresan Barn och unga.

Varje år sedan 1982 delar CSA ut en hedersutmärkelse till en person eller organisation som på ett framstående sätt har bidragit till att utveckla det sociala arbetet. I motiveringen för 2023 års hedersstipendiat kan vi läsa att Cristina Dahlberg har

”arbetat för att utveckla det introduktions- och kompetensutvecklingsprojekt vi idag känner som Yrkesresan. Cristina har varit den starkt bidragande kraften till att vi idag har en Yrkesresa i 271 av Sveriges 290 kommuner. Hon har en förmåga att kombinera kunskap och erfarenhet av yrket med en vision och känsla för pedagogik och koncept. Det har gjort Yrkesresan till vad den är idag.”

Här kan du läsa mer om Yrkesresan.

Foto: Tony Dahl/Göteborgsregionen

FSS inspel till utredningen om effektivare tillsyn över socialtjänsten

FSS riksstyrelse har träffat Annika Gustafsson som är huvudsekreterare för utredningen om effektivare tillsyn över socialtjänsten (S 2022:05). Perspektiv som FSS särskilt lyfter fram som viktiga att beakta i utredningen är

  • vikten av att se systemfel när många kommuner får samma kritik av IVO
  • behovet av att IVO:s främjande uppdrag syns i kontakten med kommunerna
  • möjligheten att se hur andra statliga myndigheter med fokus på tillsyn och kontroll utvecklat sitt sätt att arbeta med kommuner och kommuninvånare.

Utredningsuppdraget ska redovisas senast 29 mars 2024. Helén Ängmo är särskild utredare. Här kan du läsa mer om utredningen och om vilka som ingår i den.

8 mars en dag i kunskapens tecken

Den 8 mars 2023 bjuder FYS – Forskarskolan för yrkesverksamma i socialtjänsten – in till en heldag om socialtjänsten som den kunskapande arbetsplatsen.

Forskarskolans yrkesverksamma doktorander står för merparten av det spännande innehållet som både handlar om pågående forskning och olika sätt att kunskap- och kompetensutveckla i socialtjänsten. Med representation från politik, praktik och forskning erbjuds en heltäckande och fullspäckad dag med möjlighet till att förkovra sig i olika perspektiv på kunskapsutveckling.

Konferensen är kostnadsfri och kan följas digitalt. Antalet fysiska platser är begränsat. Se konferensprogram och presentation av dagens talare på https://www.konferens.forskarskolanfys.se/