Tre fullspäckade dagar i Ipswich, Suffolk County

Det blir svårt att sammanfatta de tre fullspäckade dagarna i Ipswich, Suffolk County Council, där vi i Föreningen Sveriges socialchefer styrelse lärt oss om och av engelsk socialtjänst.

Jag slås av att utmaningarna i mångt och mycket är lika och att samverkan mellan huvudmän kan vara svårt även i England. Men när man löser ut saker gemensamt finns så mycket att vinna och vi fick höra om flera verksamheter där man lyckats med det. Jag imponerades av deras möjligheter till informationsdelning och hur de kan samla och analysera data.

Där finns en tydlig yrkesstolthet bland socialarbetare och chefer och en tydlighet i hur man jobbar rakt genom organisationen. Signs of safety är den metod man utgår ifrån oavsett ålder och målgrupp. Man använder också ett varmt och empatiskt språkbruk som är lite mindre byråkratiskt än vårt.

Det var också intressant att höra hur de arbetar med barn som döms för brott och hur de gör allt de kan för att barn inte ska hamna i fängelse. Flera intensiva insatser kan beviljas och riktas mot barnet och barnets miljö.

Vi har fått ett sånt generöst mottagande och haft ett fantastiskt program där vi fått insyn i socialtjänstens alla delar och jag har fått mycket inspiration och idéer att ta med mig hem.

Vi ser fram emot att kunna anordna ett seminarium med tre av ledarna vi träffade i England, på Socialchefsdagarna i höst. Det kan du hålla utkik om på https://socialchefsdagarna.se.

Lina Blombergsson, Anna Burston och Helena Åman i grönskan. FSS styrelse tillsammans med värdarna i Suffolk County Council. Längst ned till vänster Anna Crispe (Divisional Director of Operations at Norfolk and Norwich University Hospitals NHS Foundation Trust) Georgia Chimbani (Director of Adult and Community Services at Suffolk County Council) och Matt Woor (Communications Manager at Suffolk County Council).

Varma hälsningar
Lina Blombergsson, FSS vice ordförande

Följ oss gärna på Linkedin! Där hittar du fler inlägg om spännande idéer från Suffolk, bland annat

Rural Coffee Caravan, som är socialt arbete på hjul

Deras varumärkesarbete Social care – I care

Stable homes built on love

Javisst ligger kraften i mötet

För ett år sedan träffade vi Georgia Chimbani på European Social Services i Malmö. Hon är Director of Social Service i Suffolk County Council. Vi började prata om likheter och olikheter i socialtjänsten mellan våra olika länder och inte minst inspirerades jag av deras kampanj #SupportSocialCare vars syfte är att motverka desinformation mot socialtjänsten genom storytelling.

Nu nästan ett år senare har Georgia Chimbani och hennes fantastiska medarbetare under några dagar haft FSS styrelse på besök i Suffolk County. De har gett oss inspiration, kunskap och nya idéer att ta med oss hem. Och inte bara det – tankar om hur vi kan fortsätta utbytet och vår fina kontakt. Aldrig förr har FSS och Socialchefsdagarnas slogan känts så aktuell: Kraften ligger i mötet ⭐️ The power is in the meeting.

Hälsningar Anna Burston
verksamhetschef inom Barn, unga och familjestöd samt projektledare för omställningsarbetet till första linjens socialtjänst i Lunds kommun

Webbenkät om inkluderande hybridvideomöten 

Kort om enkäten: Enkätstudie om inkluderande hybridvideomöten i det postpandemiska arbetslivet – en enkätundersökning riktad till arbetsledare. För att skapa en bild av kunskapsläget genomför Institutionen för socialt arbete på Göteborgs universitet en webbenkätstudie där arbetsledare (eller andra ledande positioner) bjuds in att dela erfarenheter, behov och planer.

Enkäten besvaras anonymt och består av några korta frågor som tar 5 minuter att besvara.

Sista svarsdatum är den 22 april 2024. 

ENKÄTLÄNK: https://sunet.artologik.net/gu/Survey/30054

Informationsbrev från Göteborgs universitet

Hej!

Vi vill bjuda in Dig till att besvara en webbenkät riktad till arbetsledare om hur vi kan skapa inkluderande hybridvideomöten där alla kan delta på lika villkor.

Vi som genomför studien är forskare vid Göteborgs universitet, RISE och Malmö universitet och arbetar i forskningsprojektet ”Arbetsliv under Covid-19 pandemin: lärande erfarenheter, designmöjligheter och framtida arbetsliv för personer med funktionsnedsättningar” (https://dworklife.uni.mau.se/). Projektet finansieras av FORTE (Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd).

Under våren genomförde vi en intervjustudie med personer med funktionsnedsättningar om deras arbetsliv under pandemin. Resultat från studien finns att läsa om här: Working life of people with disabilities during the Covid-19 pandemic – An interview study conducted in Sweden (2023). https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/78812

Studien visar bland annat att det postpandemiska arbetslivet för många har tagit hybrida former. Det hybrida arbetslivet innebär att arbetet kan utföras både på och utanför arbetsplatsen. Vissa arbetsdagar spenderas på den fysiska arbetsplatsen och andra i hemmet där samarbete med kollegor sker via videomöten och andra digital plattformar. Studien visar också att det hybrida arbetslivet ger stora fördelar men även utmaningar för personer med olika typer av funktionsnedsättningar.

Inkluderande hybridvideomöten

En betydande del av det hybrida arbetslivet handlar om att delta i videomöten där vissa deltar på plats och andra deltar på distans. En avgörande faktor är hur vi kan skapa förutsättningar för inkluderande hybridvideomöten där alla kan delta på lika villkor – personer med eller utan funktionsnedsättningar och med olika förutsättningar, bakgrunder och digitala kompetenser.

Vi undrar hur/om Du som arbetsledare jobbar med denna utmaning? Kanske har Ni utvecklat några egna riktlinjer eller har tips på hur mötesledare och organisationer kan genomföra inkluderande hybridvideomöten? Kanske använder Ni existerande handböcker och bygger vidare på det materialet? Eller kanske har Ni planer på att utveckla riktlinjer för hur Era medarbetare kan jobba för inkludering på hybrida arbetsplatser?

För att skapa en bild av kunskapsläget genomför vi en webbenkätstudie där vi bjuder in Er i rollen som arbetsledare (eller andra ledande positioner) till att dela erfarenheter, behov och planer.

Enkäten besvaras anonymt och består av några korta frågor som tar 5 minuter att besvara.

Sista svarsdatum är den 22 april 2024.

ENKÄTLÄNK: https://sunet.artologik.net/gu/Survey/30054

Ni får gärna skicka länken vidare till fler arbetsledare som vill vara med i enkäten. Alla är välkomna att delta!

Stort tack på förhand!

Vänliga hälsningar,

Jörgen Lundälv, docent och projektledare, Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet
jorgen.lundalv@socwork.gu.se

Magnus Eriksson, RISE, senior forskare
magnus.eriksson@ri.se

Elisabet M. Nilsson, docent, Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3), Malmö universitet
elisabet.nilsson@mau.se

Inbjudan till kostnadsfri utbildning för att söka EU-medel

European Social Network (ESN) bjuder in till en kostnadsfri utbildning om att söka EU-finansiering till sociala tjänster.

Datum: 16 och 17 oktober 2023 (på plats i Stockholm) och 26 oktober 2023 (online).

Plats: Europahuset, Regeringsgatan 65, 111 56 Stockholm.

I projektet EU-Helpdesk kommer ESN att hålla en utbildningsworkshop i Stockholm med fokus på EU-finansiering för sociala tjänster. Utbildningen syftar till att öka kunskapen och förståelsen för EU:s finansieringsmöjligheter och ge värdefulla insikter i framtagande/förberedelse av projektförslag och ansökningsprocesser till EU-fondmedel.

Utbildningen genomförs på svenska och är speciellt utformad för:

  • Personal inom socialtjänsten som vill lära mer om finansieringsmöjligheter för verksamhetsutveckling genom EU-medel.
  • Personal som har viss erfarenhet av att hantera EU-projekt men saknar kunskap när det gäller att formulera projektidéer eller ansöka om projektmedel.

Bjud in ditt nätverk eller personal som tycker att workshopen verkar intressant och relevant för deras uppdrag och/eller verksamhetens utveckling.

Detta är ett unikt tillfälle att höja kompetensen och tillvarata möjligheterna med EU-finansiering. Utbildningen är kostnadsfri. Observera dock att antalet platser är begränsat och att registrering krävs för att säkra en plats.

ANMÄL DIG HÄR SENAST 6 OKTOBER

Om du behöver ytterligare information, tveka inte att kontakta utbildningsansvarige Rebecka Glaser, rebecka@glaser.se. project officer, Vesa Latifi, vesa.latifi@esn-eu.org eller ESN:s representant i Sverige, Graham Owen graham.owen1@outlook.com

Välkommen med din anmälan och väl mött på utbildningsworkshopen i Stockholm!

Nya filmer hjälper kommuner med LSS-insats

Myndigheten för delaktighet lanserade i somras ett kunskapsstöd som ska stötta kommuner i arbetet med LSS-insatsen kontaktperson. Det här är produkten av ett regeringsuppdrag som springer ur att kommunerna under lång tid haft svårt att rekrytera och behålla kontaktpersoner till personer med funktionsnedsättning.

Nya filmer hjälper kommuner med LSS-insats (scrolla ner på sidan så hittar du länk till filmerna som ligger på Kunskapsguiden).

Cristina Dahlberg CSA:s hedersstipendiat 2023

Vi säger stort och varmt grattis till Cristina Dahlberg som har blivit utsedd till årets hedersstipendiat av Centralförbundet för Socialt arbete!

Cristina, som är socionom och bland annat har arbetat som BBIC-samordnare på Socialstyrelsen, har idag sin bas på Göteborgsregionen där hon är projektledare för Yrkesresan Barn och unga.

Varje år sedan 1982 delar CSA ut en hedersutmärkelse till en person eller organisation som på ett framstående sätt har bidragit till att utveckla det sociala arbetet. I motiveringen för 2023 års hedersstipendiat kan vi läsa att Cristina Dahlberg har

”arbetat för att utveckla det introduktions- och kompetensutvecklingsprojekt vi idag känner som Yrkesresan. Cristina har varit den starkt bidragande kraften till att vi idag har en Yrkesresa i 271 av Sveriges 290 kommuner. Hon har en förmåga att kombinera kunskap och erfarenhet av yrket med en vision och känsla för pedagogik och koncept. Det har gjort Yrkesresan till vad den är idag.”

Här kan du läsa mer om Yrkesresan.

Foto: Tony Dahl/Göteborgsregionen