917 sidor sommarläsning?

Nu kan du ladda ner lagrådsremissen En förebyggande socialtjänstlag – för ökade rättigheter, skyldigheter och möjligheter från regeringens webb.

I lagrådsremissen föreslås att en ny socialtjänstlag ska ersätta den nuvarande socialtjänstlagen. Förslagen syftar till att skapa en långsiktigt hållbar, mer förebyggande och kunskapsbaserad socialtjänst.

En förebyggande socialtjänstlag – för ökade rättigheter skyldigheter och möjligheter (pdf 4 MB)

Det nya lagförslaget innebär bland annat att:

  • Socialtjänsten ska arbeta mer förebyggande och fånga upp behov innan de blivit för stora.
  • Socialtjänsten ska vara lättare att nå och få hjälp ifrån när det behövs.
  • Socialtjänsten ska kunna erbjuda insatser snabbare genom att fler insatser kommer kunna undantas från individuell behovsprövning – detta för att insatserna ska komma tillräckligt snabbt, när behovet är som störst.
  • Socialtjänstens verksamhet ska ligga i linje med vetenskap och beprövad erfarenhet och kontinuerligt följas upp och utvecklas.