Ta en fika istället för att starta ett nytt projekt

FSS var under tisdagen med på ett seminarium om digitalt patient- och anhörigstöd vid Alzheimers sjukdom.

Många anhöriga lever under flertalet år med en stor stress i vardagen och riskerar därför egen fysisk eller psykisk ohälsa.”Vad händer om jag drabbas av en olycka eller akut sjukdom?” Vid ett sådant tillfälle ska många aktörer på olika nivåer agera. Ett digitalt stöd, där alla kan dela samma information, vore till stor hjälp. Men varför går det så sakta att utveckla och börja använda digitala stöd?

Viweca Thoresson, Gustaf Cavalli, Daniel Forslund, Jonas Hampus och Maria Cavalli.

Viweca Thoresson är socialchef i Höganäs kommun och vd för Höganäs Omsorg AB. Hon säger att när det gäller digitalisering känns det som att vi har fastnat i ”projektet”. Ofta gör vi projekt av något som andra redan har gjort projekt på. Våga lita på andra! Ta del av deras information och kör skarpt utifrån det.

Gustaf Cavalli, grundare av Nadio Scandinavia, säger att nyckelordet kan vara ”fika”. Kommun och företag kan ta en fika tillsammans, vrida och vända problemet. Vad vill vi åstadkomma? Man måste inte gå den långa vägen via projektansökan, projektanslag, utbildning i tjänstedesign, osv.

Viweca och Gustaf berättar om ett positivt exempel där Nadio, Höganäs kommun, räddningstjänst, ambulans och polis arbetat för att gemensamt utveckla NV-kortet som möter medborgarens behov av trygghet.

Det är i korthet ICE-information som en anhörigvårdare bär invid sin egen legitimation ifall man själv skulle behöva akutvård: en QR-kod och korta punkter i klartext som förklarar att partnern är sjuk i alzheimer (till exempel). Utifrån den informationen kan ambulanspersonal tillkalla fler/andra resurser.

NV-kortet för Höganäs kommun togs fram på sex månader, från den första fikan till att det togs i bruk.

Daniel Forslund är utvecklingsansvarig på Vårdföretagarna. Han menar att om någon har utvecklat en smart lösning ska den också kunna avropas i grannregionen eller grannkommunen – ja i hela landet! Annars saktar utvecklingsprocessen av. Och tro inte att du kan detaljstyra framtidsplaner.

Jonas Hampus från FSS hyllar Viweca Thoresson som en modig chef. Han tycker att NV-kortet är ett bra exempel på hur kommunen kan jobba mer förebyggande och bli mer skicklig att möta en sårbar grupp. Det är viktigt både att identifiera problemet och att komma ihåg att digitalisering är ett verktyg som ska användas för att skapa nytta.

– FSS anser att modellen där kommunerna fick miljoner i stimulansbidrag för att utveckla och införa olika typer av utveckling genom digitalisering inte gav avsedd effekt. Det blev mycket köp av digitala prylar som inte alltid hade en förankring i verksamhetens aktuella behov. Det är som att bygga vägar utan trafikregler och en gemensam idé om syftet och vart vägarna ska leda.

Held to ransom – ni har väl en plan B?

På europeiska socialchefskonferensen höll Anna-Lena Andersson, socialchef i Kalix kommun en workshop om de första timmarna och dagarna när Kalix 16 december 2021 drabbades av en stor it-attack. De var tvungna att snabbt ställa om från digitala verktyg till papper och penna.

När deltagarna kom in till workshopen strömmade White Christmas ut ur högtalarna. Anna-Lena Andersson bjöd in till sitt vardagsrum en vecka före jul 2021: Julgran, tänt ljus, en kopp kaffe på morgonkvisten med katten bredvid och tankar på stundande semester. Då ringer chefen för äldreomsorgen och säger att det verkar vara något fel på datorerna och journalerna.

Alla digitala verktyg ligger nere. Första krisledningsmötet hålls klockan tio. Några timmar senare bekräftas att det är en ransomwareattack. Att betala utpressarna kom inte på fråga. Nu gällde att hitta lösningar för att sköta socialtjänsten med papper och penna.

Workshopdeltagarna fick diskutera runt de här frågorna: Skulle ni betala om allt låg nere och ni blev utpressade på pengar? Hur förberedda är ni för en IT-attack? Har ni en plan B för alla digitala verktyg? Det blev intressanta diskussioner och bland annat Antwerpen berättade om en liknande händelse som de fortfarande håller på att återhämta sig från.

Se Kalix film om socialförvaltningens arbete med it-attacken: https://www.youtube.com/watch?v=VPFXNEQ0Al8

Ladda hem en presentation (på engelska) där du bland annat kan se tidslinjen för åtgärderna

Anmälan till SveaPriset 2023 öppen

Idag öppnar ansökan till SveaPriset, utmärkelsen till den bästa innovationsidén inom e-hälsa där FSS sitter i juryn. Nu behöver vi din hjälp att nå Vision e-hälsa 2025! Anmäl bidrag senast 15 maj. Vinnaren utses i oktober och belönas med 100.000 kronor vid en prisutdelning på Kvalitetsmässan i november.

SveaPriset belönar innovativa lösningar för e-hälsa som bidrar till effektivitet och kvalitet inom hälso- och sjukvården, tandvården, omsorgen och socialtjänsten. Innovationen ska ha kommit en bit på väg men behöva finansiering för fortsatt utveckling.

Ansökan är öppen fram till den 15 maj. Inbjudna att delta är offentliga verksamheter, privata företag, idéburna organisationer, universitet och högskolor.

Hålltider för SveaPriset

15 maj: Sista dag för anmälan till SveaPriset.

Juni: Nominering av max fem innovationer.

15 augusti: Inlämning av utförligare beskrivning för de nominerade projekten och inlämning av en presentationsfilm på max fem minuter om innovationen.

September: Hearing för de nominerade projekten på Socialdepartementet. Tre finalister utses.

Oktober: Jurymöte för att utse vinnaren.

21 november: Prisutdelning under Kvalitetsmässans invigningskväll.

21–23 november: Seminarium på Kvalitetsmässan.

2024: Kvalitetsmässan bjuder in till en inspirationsdag där vinnaren av SveaPriset presenterar sitt utvecklingsarbete.

Information och anmälan

All information om SveaPriset och anmälningsformulär hittar du här: https://sveapriset.se/

Välfärdsteknik till alla med behov, inte bara äldre

FSS har yttrat sig över departementsskrivelsen Ökade möjligheter till användning av välfärdsteknik inom äldreomsorgen, (Ds 2022:4).

”FSS ställer sig positiv till att ett lagstöd införs för att kunna använda digital teknik i verksamheterna. FSS anser dock att den ensidiga inriktning mot äldre som finns i förslaget riskerar skapa ojämlikhet i vad socialtjänsten kan erbjuda. FSS anser att det ska finnas lagstöd i socialtjänstlagen för användning av digital teknik i verksamheterna för alla vuxna.”

Alla yttranden från FSS hittar du i menyn Påverkansarbete/Remisser/Yttranden.