Anmälan till SveaPriset 2023 öppen

Idag öppnar ansökan till SveaPriset, utmärkelsen till den bästa innovationsidén inom e-hälsa där FSS sitter i juryn. Nu behöver vi din hjälp att nå Vision e-hälsa 2025! Anmäl bidrag senast 15 maj. Vinnaren utses i oktober och belönas med 100.000 kronor vid en prisutdelning på Kvalitetsmässan i november.

SveaPriset belönar innovativa lösningar för e-hälsa som bidrar till effektivitet och kvalitet inom hälso- och sjukvården, tandvården, omsorgen och socialtjänsten. Innovationen ska ha kommit en bit på väg men behöva finansiering för fortsatt utveckling.

Ansökan är öppen fram till den 15 maj. Inbjudna att delta är offentliga verksamheter, privata företag, idéburna organisationer, universitet och högskolor.

Hålltider för SveaPriset

15 maj: Sista dag för anmälan till SveaPriset.

Juni: Nominering av max fem innovationer.

15 augusti: Inlämning av utförligare beskrivning för de nominerade projekten och inlämning av en presentationsfilm på max fem minuter om innovationen.

September: Hearing för de nominerade projekten på Socialdepartementet. Tre finalister utses.

Oktober: Jurymöte för att utse vinnaren.

21 november: Prisutdelning under Kvalitetsmässans invigningskväll.

21–23 november: Seminarium på Kvalitetsmässan.

2024: Kvalitetsmässan bjuder in till en inspirationsdag där vinnaren av SveaPriset presenterar sitt utvecklingsarbete.

Information och anmälan

All information om SveaPriset och anmälningsformulär hittar du här: https://sveapriset.se/

Välfärdsteknik till alla med behov, inte bara äldre

FSS har yttrat sig över departementsskrivelsen Ökade möjligheter till användning av välfärdsteknik inom äldreomsorgen, (Ds 2022:4).

”FSS ställer sig positiv till att ett lagstöd införs för att kunna använda digital teknik i verksamheterna. FSS anser dock att den ensidiga inriktning mot äldre som finns i förslaget riskerar skapa ojämlikhet i vad socialtjänsten kan erbjuda. FSS anser att det ska finnas lagstöd i socialtjänstlagen för användning av digital teknik i verksamheterna för alla vuxna.”

Alla yttranden från FSS hittar du i menyn Påverkansarbete/Remisser/Yttranden.