Ta en fika istället för att starta ett nytt projekt

jun 27, 2023 | Almedalen, Digitalisering/välfärdsteknik

FSS var under tisdagen med på ett seminarium om digitalt patient- och anhörigstöd vid Alzheimers sjukdom.

Många anhöriga lever under flertalet år med en stor stress i vardagen och riskerar därför egen fysisk eller psykisk ohälsa.”Vad händer om jag drabbas av en olycka eller akut sjukdom?” Vid ett sådant tillfälle ska många aktörer på olika nivåer agera. Ett digitalt stöd, där alla kan dela samma information, vore till stor hjälp. Men varför går det så sakta att utveckla och börja använda digitala stöd?

Viweca Thoresson, Gustaf Cavalli, Daniel Forslund, Jonas Hampus och Maria Cavalli.

Viweca Thoresson är socialchef i Höganäs kommun och vd för Höganäs Omsorg AB. Hon säger att när det gäller digitalisering känns det som att vi har fastnat i ”projektet”. Ofta gör vi projekt av något som andra redan har gjort projekt på. Våga lita på andra! Ta del av deras information och kör skarpt utifrån det.

Gustaf Cavalli, grundare av Nadio Scandinavia, säger att nyckelordet kan vara ”fika”. Kommun och företag kan ta en fika tillsammans, vrida och vända problemet. Vad vill vi åstadkomma? Man måste inte gå den långa vägen via projektansökan, projektanslag, utbildning i tjänstedesign, osv.

Viweca och Gustaf berättar om ett positivt exempel där Nadio, Höganäs kommun, räddningstjänst, ambulans och polis arbetat för att gemensamt utveckla NV-kortet som möter medborgarens behov av trygghet.

Det är i korthet ICE-information som en anhörigvårdare bär invid sin egen legitimation ifall man själv skulle behöva akutvård: en QR-kod och korta punkter i klartext som förklarar att partnern är sjuk i alzheimer (till exempel). Utifrån den informationen kan ambulanspersonal tillkalla fler/andra resurser.

NV-kortet för Höganäs kommun togs fram på sex månader, från den första fikan till att det togs i bruk.

Daniel Forslund är utvecklingsansvarig på Vårdföretagarna. Han menar att om någon har utvecklat en smart lösning ska den också kunna avropas i grannregionen eller grannkommunen – ja i hela landet! Annars saktar utvecklingsprocessen av. Och tro inte att du kan detaljstyra framtidsplaner.

Jonas Hampus från FSS hyllar Viweca Thoresson som en modig chef. Han tycker att NV-kortet är ett bra exempel på hur kommunen kan jobba mer förebyggande och bli mer skicklig att möta en sårbar grupp. Det är viktigt både att identifiera problemet och att komma ihåg att digitalisering är ett verktyg som ska användas för att skapa nytta.

– FSS anser att modellen där kommunerna fick miljoner i stimulansbidrag för att utveckla och införa olika typer av utveckling genom digitalisering inte gav avsedd effekt. Det blev mycket köp av digitala prylar som inte alltid hade en förankring i verksamhetens aktuella behov. Det är som att bygga vägar utan trafikregler och en gemensam idé om syftet och vart vägarna ska leda.