NUSO – unik nationell uppföljning

jun 5, 2024 | Lina Blombergsson, Kunskapsutveckling, Socialtjänstlag

NUSO är en stor nationell studie som ska fånga nuläget och följa omställningen till nya socialtjänstlagen. Just nu deltar cirka 120 kommuner och bidrar med unik data som är viktig för att utveckla en kunskapsbaserad socialtjänst.

I filmen hör du mer om syftet med NUSO, de olika delstudierna och nyttan för kommunerna. Medverkar gör Åsa Furén-Thulin, sektionschef SKR, Birgitta Persdotter, ansvarig forskare vid Karlstad universitet och Lina Blombergsson, vice ordförande Föreningen Sveriges socialchefer, FSS. Längd 5 minuter.

https://skr.se/framtidenssocialtjanst/kunskapochstod/nationelluppfoljningnuso.79633.html