Föreningen sveriges socialchefer

Påverkansarbete

FSS är en oberoende socialpolitisk förening som utifrån vår profession och tillgänglig kunskap verkar för utveckling av den svenska välfärden.

Det gör vi genom bland annat långsiktigt påverkansarbete och genom att arrangera den socialpolitiska konferensen Socialchefsdagarna. Vi gör debattinlägg i media och samtalar med företrädare för regeringen och myndigheter. Flera av våra medlemmar är med i olika nationella och europeiska arbetsgrupper och expertgrupper. FSS är också en viktig remissinstans.

Remisser

FSS har en betydelsefull roll som remissinstans till regeringens departement och andra myndigheter. I menyn hittar du yttranden som vi har lämnat de senaste åren.

Betänkanden och förslag

Varje år skickas betänkanden och andra förslag ut på remiss till organisationer som är verksamma inom utredningens område. Inom det sociala området bjuder man normalt in olika myndigheter på central nivå, yrkesföreningar, frivilligorganisationer och ett urval av kommuner att avge yttrande.

FSS svarar ofta på remisser av större dignitet inom det sociala området, oftast från Socialdepartementet men också från andra departement eller myndigheter som vill få in synpunkter från socialtjänstens synvinkel.

När FSS ska formulera ett yttrande välkomnar vi alltid synpunkter från föreningens medlemmar att ta med i det slutliga yttrandet.

Gör så här

Gör så här för att lämna synpunkter!

  • Maila oss på info@socialchefer.se när du har synpunkter som du vill att FSS ska beakta.
  • Kontakta din närmaste FSS-representant i regionen, kontaktuppgifter hittar du här.