Föreningen Sveriges socialchefer

Vi utvecklar morgondagens välfärd

FSS

är en obunden förening som utifrån vår profession och tillgänglig kunskap verkar för utveckling av den svenska välfärden.

TILL FÖR DIG

FSS är till för dig som är socialchef eller annan ledare på högre nivå inom socialtjänsten. Ansök om medlemskap här.

SOCIALCHEFSDAGARNA

Vi arrangerar den årliga konferensen Socialchefsdagarna, en uppskattad mötesplats som förenar nytta, nätverk och nöje.

I FOKUS

Här kan du läsa nyheter och blogginlägg, bland annat om första linjens socialtjänst.

Om FSS

FSS är en partipolitiskt obunden förening som företräder svenska socialchefer. Utifrån vår profession och tillgänglig kunskap verkar vi för utveckling av den svenska välfärden. Vi bedriver socialpolitiskt påverkansarbete och utvecklar frågor som berör socialtjänstens kärnområden. FSS efterfrågas ofta som expertröst i debatten om socialtjänstens olika områden.

ORDFÖRANDE

Monica Persson, socialdirektör i Karlstads kommun

VICE ORDFÖRANDE

Lina Blombergsson, avdelningschef stadsövergripande sociala frågor, socialförvaltningen, Stockholms stad

KASSÖR

Jonas Hampus, sektionschef i Falu kommun

SEKRETERARE

Anders Fredriksson, samverkansledare i Nacka kommun

Alla styrelseledamöter med kontaktuppgifter hittar du här >>>

Socialchefsdagarna

Socialchefsdagarna, som arrangeras av Föreningen Sveriges socialchefer, är en uppskattad mötesplats för dig som är ledare, politiker eller på annat sätt verksam inom det sociala området.

Första och andra linjens socialtjänst

Första linjen handlar om en nära och tillgänglig socialtjänst, där man får snabb hjälp utan långa utredningar (ungefär som på vårdcentralen). Andra linjen tar vid när det behövs en grundlig utredning och samverkan med andra aktörer.

Detta står vi för:

FSS ska vara professionens mest efterfrågade röst i utvecklingen av dagens och morgondagens välfärd. Vi gör skillnad – genom att belysa människors levnadsvillkor. Minskade klyftor är en förutsättning för ett välfungerande samhälle.

Temaområden:

Vi bedriver långsiktigt påverkansarbete inom tre strategiska områden.

  • Social hållbarhet och inkludering
  • Äldre och barn/ungas goda livsvillkor och förebyggande arbete
  • Lagstiftningar, regelverk och tolkningar

TACK TILL VÅRA SAMARBETSPARTNERS I ARBETET
MED SOCIALCHEFSDAGARNA

CGI
PwC
Göteborgsregionen

I fokus