Nyheter

Nyhetsarkiv

Andras nyheter

Ett förstatligande av skolan får stora ekonomiska konsekvenser. Stockholms stad har en dryg miljard Läs mer

SKR går till motangrepp mot vad man ser som ogenomtänkta krav på förstatligande av kommunala verksam Läs mer

Våra latenta samhällskonflikter är inte bara religiösa; de är sociala, ekonomiska, och i någon mån ä Läs mer

Skolan måste få dra nytta av sin egen data för att förbättra verksamheten – utan att behöva betala f Läs mer