Yttranden 2024

FSS yttrande den 9 januari 2024 till Justitiedepartementet angående betänkandet Ökat informationsflöde till brottsbekämpningen – En ny huvudregel (SOU 2023:69)

FSS yttrande den 5 februari 2024 till Socialdepartementet angående betänkandet Vi kan bättre! Kunskapsbaserad narkotikapolitik med liv och hälsa i fokus (SOU 2023:62). Yttrandet ska inkomma till Socialdepartementet senast 22 april 2024.

FSS yttrande den 22 mars 2024 till Socialdepartementet angående betänkandet För barn och unga i samhällsvård (SOU 2023:66).