Yttranden 2024

FSS yttrande den 9 januari 2024 till Justitiedepartementet angående betänkandet Ökat informationsflöde till brottsbekämpningen – En ny huvudregel (SOU 2023:69)

FSS yttrande den 28 februari 2024 till Socialdepartementet angående promemorian 2023/03181 om ett förtydligat brottsförebyggande ansvar för socialnämnder. Yttrandet ska inkomma till Socialdepartementet senast 28 februari 2024.

FSS yttrande den 22 mars 2024 till Socialdepartementet angående betänkandet För barn och unga i samhällsvård (SOU 2023:66).