FSS med på konferens om unga som lämnar samhällsvård

Den 5 december, kl. 8.30–11.30 arrangerar SOS Barnbyar en kostnadsfri konferens i Stockholm för att uppmärksamma situationen för unga som lämnar samhällsvård. I samband med konferensen släpper SOS Barnbyar rapporten Glappet, som bland annat innehåller intervjuer med unga som lämnat samhällsvård, forskare och verksamma i socialtjänst.

Helena Åhman är ledamot i FSS riksstyrelse och förvaltningschef för vård och omsorg i Solna stad. (foto: Frozentime)

En av de medverkande på konferensen är Helena Åhman från FSS, som arbetar som förvaltningschef i Solna. Övriga medverkande är bland andra barnombudsmannen Elisabeth Dahlin, Europaparlamentarikern Carina Ohlsson som också är särskild utredare för den statliga offentliga utredningen Barn och unga i samhällets vård, Minna Ljunggren, statssekreterare hos socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall och Ingrid Höjer, forskare vid Göteborgs universitet. Dessutom medverkar unga med egen erfarenhet av att lämna samhällsvård.

TID: Tisdagen den 5 december, kl. 8.30–11:30. Frukost och registrering för fysiskt deltagande från kl. 8.30.

PLATS: Digitalt eller fysiskt på Coor konferens, Västgötagatan 5, Södermalm i Stockholm.

Här anmäler du dig till konferensen.

FSS i Almedalen 2023

FSS utvecklar morgondagens välfärd. Vi kommer att finnas på plats i Almedalen för socialpolitiska dialoger, bland annat om första linjens socialtjänst. Hoppas få träffa er där!

Här ser du vilka du kan möta i Almedalen och vilka dagar vi finns tillgängliga för samtal, dialoger, paneler och seminarier. Behöver du en oberoende röst som tillför professionens perspektiv, kontakta någon av oss eller maila till info@socialchefer.se. Välkommen med din förfrågan!

Monica Persson, FSS ordförande. Socialdirektör i Karlstad kommun. Särskilda kompetensområden: Barn och ungdom, arbetsmarknadsfrågor, socialpsykiatri. Är i Almedalen tisdag till lördag.

Lina Blombergsson, FSS vice ordförande. Avdelningschef stadsövergripande sociala frågor, socialförvaltningen, Stockholms stad. Särskilda kompetensområden: IFO, kvalitets- och utvecklingsfrågor, samverkan, bostadsfrågor, våld i nära relation. Är i Almedalen tisdag och onsdag.

Jonas Hampus, Regionansvarig FSS Gävle/Dala. Sektionschef i Falu kommun, Sektion bistånd, kvalitet och utveckling. Särskilda kompetensområden: Äldreomsorg, kvalitets- och utvecklingsfrågor. Är i Almedalen preliminärt onsdag och torsdag.

Helena Åhman, Ledamot FSS riksstyrelse. Förvaltningschef i Solna stad, vård och omsorg (från 19 juni 2023). Särskilda kompetensområden: Äldreomsorg, funktionshinderomsorg. Är i Almedalen tisdag till torsdag

Familjecentral i Tavastehus

FSS besökte i fredags familjecentralen Uppsala Talo (Uppsalahuset) i Tavastehus, tio mil norr om Helsingfors. Här blev det tydligt att Finlands nya organisation med välfärdsområden ger förutsättningar för att samverka över huvudmannagränserna.

Under Egentliga Tavastlands välfärdsområde sorterar både familjecentralen med sin rådgivning, olika former av stöd, ekonomiskt bistånd till barnfamiljer, familjerådgivning m.m, och barnskyddet. Dock finns en tydlig gräns mellan den öppna, frivilliga verksamheten och barnskyddet.

– Här kan vi dra paralleller med första linjens socialtjänst, som FSS vill skapa förutsättningar för i Sverige: Det öppna tillgängliga stödet utifrån barnet och familjens behov ligger i en verksamhetsgren och barnskyddet i en annan. Översatt till svenska förhållanden är det som att socialtjänsten tillsammans med mödravård och barnhälsovård är en verksamhet och LVU-hanteringen en annan, säger Dag Wallströmer, socialchef i Vingåker.

Skolhälsovårdens placering inom välfärdsområdet ger också möjlighet till ett nära samarbete med socialtjänsten men utbildningsväsendet ligger inom ramen för kommunen vilket så klart skapar en gränsdragningsproblematik.

På Uppsala Talo har de också en för Finland unik lärmiljö för föräldrar. Helena Åhman (till höger i bilden nedan), socialchef i Upplands-Bro berättar:

– I ett metodrum finns ett antal pedagogiska stationer med tydliga tips och handfasta råd för att få en vardag att fungera när det finns utmaningar i familjen. Det kan vara vardagssituationer som måltider, tandborstning eller läggning på kvällen. Fantastiskt att se hur de hade ordnat det på ett enkelt och pedagogiskt sätt för att visa hur konflikter kan förebyggas och hanteras.