Nya fokusområden för FSS

FSS årsmöte 2023 beslutade om nya fokusområden: Nära vård, Förebyggande och tidiga insatser för alla målgrupper, Tillit till socialtjänsten, och Ny socialtjänstlag.

Här kan du läsa om de fyra områdenas inriktning.

Nära vård

För FSS är det centralt att i arbetet med Nära vård ha perspektivet att det omfattar hela livet – från barn till äldre – och att det omfattar socialtjänstens alla verksamhetsområden.

Ett förebyggande och hälsofrämjande perspektiv behöver anläggas och vara närvarande i dialoger, diskussioner och förändringar.

I arbetet med Nära vård behöver vi också se utmaningarna med stad och land, jämställdhet och olika sociala förhållanden.

För att vi ska lyckas med arbetet med Nära vård behöver vi samarbeta kring kompetensförsörjning mellan kommuner och mellan kommuner och regioner. Inte konkurrera.

Förebyggande och tidiga insatser för alla målgrupper

FSS anser att det är viktigt att i arbetet med förebyggande och tidiga insatser också beakta vikten av ett hälsofrämjande förhållningssätt.

För att lyckas utveckla området behöver en samsyn och en tydlig definition av vad som är förebyggande och tidiga insatser inom socialtjänsten arbetas fram. Det gäller för samtliga verksamhetsområden.

Andra viktiga framgångsfaktorer är samverkan med andra, användning av evidensbaserade arbetsmetoder, kompetensförsörjning inom området och såväl ekonomisk som verksamhetsmässig uthållighet.

FSS kommer att verka för fokusområdet genom alla sina etablerade kanaler, arenor och nätverk.

Tillit till socialtjänsten

FSS kommer att prioritera arbete som leder till minskad desinformation genom att på olika sätt bidra till att öka kunskapen om socialtjänstens uppdrag och möjligheter att erbjuda stöd och hjälp. 

En viktig del i förutsättningarna att öka tilliten ser FSS kommer att vara förutsättningar att arbeta lokalt och att kunna anpassa och utöka utbudet av insatser utan biståndsbeslut för att minska stigmatiseringen kring att ha kontakt med socialtjänsten. 

För att lyckas i uppdraget att öka tilliten behöver FSS söka samarbeten med aktörer som kan utgöra en viktig part som socialtjänstens ambassadörer och som kan bidra i att bygga tillit.

Det kan handla om nationella myndigheter som Socialstyrelsen och polisen men även trossamfund, civilsamhället och statliga utredningar som pågår som riskerar att minska tilliten till socialtjänsten. 

Ny socialtjänstlag

Regeringen avser att under 2024 påbörja arbetet med att införa en ny socialtjänstlag. FSS behöver bevaka detta och arbeta för att bland annat resursförstärkningar till kommunernas verksamheter blir verklighet, och att lagen uppnår de ambitioner om en förebyggande och lättillgänglig socialtjänst.

Springer inte på alla bollar

ORDFÖRANDE HAR ORDET 5 SEPTEMBER 2023: Och så kom sommaren tillbaka, trots att det är översvämningar på vissa håll i landet. När jag skrev min förra ordförande har ordet-text satt jag i min genomblöta trädgård och kände mig ”väder-låg”. Men idag är det annorlunda. Här i Karlstad skiner solen från en molnfri himmel och tröjan kan man låta ligga kvar inomhus. SMHI har lovat fint väder hela veckan så nu bär det ut igen i det knähöga gräset för att bringa lite ordning innan den riktiga hösten är här. Inom loppet av 24 timmar hann jag både köra sönder trimmern och få den lagad så jag är redo!

Riksstyrelsen för FSS har precis avslutat två planeringsdagar där vi vridit och vänt på de socialpolitiska frågor som surrar i luften. Vi har förberett planeringen för det kommande året med styrelsen, något som årsmötet får ta ställning till den 28 september. FSS måste alltid prioritera vilka bollar vi ska springa på för att bäst uppfylla föreningens syfte. Då är årsmötets beslut om strategiska fokusområden en bra riktlinje. Inte minst när det gäller de många remisser som behöver besvaras och som är ett viktigt verktyg i vårt påverkansarbete.

På planeringsdagarna fick vi besök av Socialstyrelsen och Malmö universitet. Socialstyrelsen har vi kontinuerlig kontakt med, en pågående dialog där vi båda kan ställa frågor och Socialstyrelsen berättar vad som är nytt på deras ”bord”. Malmö universitet håller på med ett forskningsprojekt som handlar om ”upprätthållandet av funktionalitet inom socialtjänsten i katastrofer och krig”. Det är en fråga som tyvärr kommer att behandlas allt oftare.

FSS hade ett längre pass om våra internationella kontakter och åtaganden. Europas länder (inte bara EU:s medlemsländer) behöver hjälpas åt då vi delar våra mest komplexa utmaningar. Här står frågor kring kompetensförsörjningen framöver högt upp på dagordningen. I flera länder är bristen på medarbetare med rätt kompetens en daglig utmaning.

Socialchefsdagarna 2023 i Karlstad var självklart också en av de längre punkterna. Nu är det bara några veckor kvar och deltagarantalet är stort. Kom ihåg att du som är föreningsmedlem är välkommen till årsmötet som hålls på torsdag eftermiddag 28 september. Kallelse kommer separat under nästa vecka.

Första linjens socialtjänst är ett av föreningens favoritämnen. Igår hade Anna Burston och jag den andra workshopen för intresserade kommuner i FSS nätverk för första linjens socialtjänst. Det här är ett nätverk enbart för dig som är FSS-medlem. Det är otroligt intressant att höra hur kollegorna ute i landet har tagit sig an frågan. Inspirerande och viktigt för vår framtida socialtjänst.

Vill du också vara med? Antingen är ni redan igång med en första linje, eller funderar mycket på frågan och vill veta mer hur andra har tänkt och gjort. Maila till info@socialchefer.se eller kontakta mig eller Anna Burston direkt.

Jag ser fram mot höstens arbete i och för föreningen!

Monica Persson, FSS ordförande

Inbjudan till kostnadsfri utbildning för att söka EU-medel

European Social Network (ESN) bjuder in till en kostnadsfri utbildning om att söka EU-finansiering till sociala tjänster.

Datum: 16 och 17 oktober 2023 (på plats i Stockholm) och 26 oktober 2023 (online).

Plats: Europahuset, Regeringsgatan 65, 111 56 Stockholm.

I projektet EU-Helpdesk kommer ESN att hålla en utbildningsworkshop i Stockholm med fokus på EU-finansiering för sociala tjänster. Utbildningen syftar till att öka kunskapen och förståelsen för EU:s finansieringsmöjligheter och ge värdefulla insikter i framtagande/förberedelse av projektförslag och ansökningsprocesser till EU-fondmedel.

Utbildningen genomförs på svenska och är speciellt utformad för:

  • Personal inom socialtjänsten som vill lära mer om finansieringsmöjligheter för verksamhetsutveckling genom EU-medel.
  • Personal som har viss erfarenhet av att hantera EU-projekt men saknar kunskap när det gäller att formulera projektidéer eller ansöka om projektmedel.

Bjud in ditt nätverk eller personal som tycker att workshopen verkar intressant och relevant för deras uppdrag och/eller verksamhetens utveckling.

Detta är ett unikt tillfälle att höja kompetensen och tillvarata möjligheterna med EU-finansiering. Utbildningen är kostnadsfri. Observera dock att antalet platser är begränsat och att registrering krävs för att säkra en plats.

ANMÄL DIG HÄR SENAST 6 OKTOBER

Om du behöver ytterligare information, tveka inte att kontakta utbildningsansvarige Rebecka Glaser, rebecka@glaser.se. project officer, Vesa Latifi, vesa.latifi@esn-eu.org eller ESN:s representant i Sverige, Graham Owen graham.owen1@outlook.com

Välkommen med din anmälan och väl mött på utbildningsworkshopen i Stockholm!