Inbjudan till kostnadsfri utbildning för att söka EU-medel

sep 1, 2023 | ESN och ESSC, Kunskapsutveckling

European Social Network (ESN) bjuder in till en kostnadsfri utbildning om att söka EU-finansiering till sociala tjänster.

Datum: 16 och 17 oktober 2023 (på plats i Stockholm) och 26 oktober 2023 (online).

Plats: Europahuset, Regeringsgatan 65, 111 56 Stockholm.

I projektet EU-Helpdesk kommer ESN att hålla en utbildningsworkshop i Stockholm med fokus på EU-finansiering för sociala tjänster. Utbildningen syftar till att öka kunskapen och förståelsen för EU:s finansieringsmöjligheter och ge värdefulla insikter i framtagande/förberedelse av projektförslag och ansökningsprocesser till EU-fondmedel.

Utbildningen genomförs på svenska och är speciellt utformad för:

  • Personal inom socialtjänsten som vill lära mer om finansieringsmöjligheter för verksamhetsutveckling genom EU-medel.
  • Personal som har viss erfarenhet av att hantera EU-projekt men saknar kunskap när det gäller att formulera projektidéer eller ansöka om projektmedel.

Bjud in ditt nätverk eller personal som tycker att workshopen verkar intressant och relevant för deras uppdrag och/eller verksamhetens utveckling.

Detta är ett unikt tillfälle att höja kompetensen och tillvarata möjligheterna med EU-finansiering. Utbildningen är kostnadsfri. Observera dock att antalet platser är begränsat och att registrering krävs för att säkra en plats.

ANMÄL DIG HÄR SENAST 6 OKTOBER

Om du behöver ytterligare information, tveka inte att kontakta utbildningsansvarige Rebecka Glaser, rebecka@glaser.se. project officer, Vesa Latifi, vesa.latifi@esn-eu.org eller ESN:s representant i Sverige, Graham Owen graham.owen1@outlook.com

Välkommen med din anmälan och väl mött på utbildningsworkshopen i Stockholm!