Det nya globala landskapet

Boka in 2 till 4 oktober i höst, då vi arrangerar Socialchefsdagarna 2024 tillsammans med Stockholms stad på Kistamässan. Temat är Omställning pågår.

Vi är väldigt glada att kunna presentera den första inbokade storföreläsaren: Jan Eliasson.

Världen förändras och Sverige likaså. På föreläsningen Det nya globala landskapet på Socialchefsdagarna 2024, får du en omvärldsbevakning av den högre skolan. Ta del av Jan Eliassons tankar om det aktuella världsläget och Sveriges roll och påverkan i det.

Jan Eliasson är en av Sveriges mest framträdande toppdiplomater. Han har tidigare bland annat varit utrikesminister, ordförande för FN:s generalförsamling och vice generalsekreterare i FN. Han har också varit ordförande för SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute).

Du hör Jan Eliasson på den avslutande föreläsningen på Socialchefsdagarna 2024, fredag den 4 oktober omkring kl. 10. (Foto: Mediafish)

All information om Socialchefsdagarna hittar du på https://socialchefsdagarna.se. Vi öppnar för anmälningar den 7 maj 2024.

Fattig är man ju hela tiden

ORDFÖRANDE HAR ORDET 18 DECEMBER 2023: Då var det snart dags att avsluta det här året 2023. På många sätt ett av de mörkare åren med ofred nästan inpå knuten och många andra hemska händelser. Vi får arbeta hårt för att göra 2024 till ett ljusare år.

Vi har julen framför oss. Glädjens högtid där vi alla bjuder till det där lilla extra. För oss inom socialtjänsten kommer också den där lilla ”jul-hajpen”: att många vill uppmärksamma de som har det extra fattigt. Frivilliga samlar in julklappar, mest till barnen men även till utsatta vuxna. Det blir mer viktigt att alla ska få lite julmat i magen, än att få mat alla andra dagar på året.

Jag missunnar ingen detta lilla extra den kommande helgen. Däremot förundras jag över att en del av detta engagemang tystnar direkt efter jul. Den som är fattig är ju det hela tiden.

Jag fick extra kunskap om fattigdom då jag för några veckor sedan fick ta del av, och delta i FORSA Norrs seminarieserie om just fattigdom. Ett ambitiöst program, där seminariehållarna fick ge sin vinkel på fattigdom. Det handlade om materiell fattigdom, begreppet fattigdom, fattigdom som begrepp över tid för att nämna några vinklar. Att vara förskyllt eller oförskyllt fattig. Mångas strävan att sätta fattiga i arbete så de kan försörja sig. Att ställa krav för att man ska få ta del av livets nödtorft.

Så har samhällen hållit på under väldigt lång tid och vi fortsätter framåt i samma anda. En forskare sa å det bestämdaste att när nästa omgång siffror kommer på hur många som lever i absolut fattigdom i år, kommer den att vara betydligt högre än innan. Det är första gången i Sverige på väldigt länge som den siffran ökar.

Deppigt men troligtvis sant.

Vi öppnar våra plånböcker och skickar in pengar till 90-konton. Jag också. Det blev några skolryggsäckar också till en av insamlingsorganisationernas kampanjer.

Att vara god på julen är en fin och bra sak. Aldrig är vi mer toleranta och även den minst älskade släktingen är självklart välkommen hem till jul.

Själv hade jag idag eftermiddagskaffe till Astrids Lindgrens ”Tabberaset i Katthult”. Jag tror kanske till och med kommandoran fick hjälp hem, i alla fall hjälp upp ur varggropen … Vilken fin sak Emil ställde till med! Jag fick julstämning i hela kroppen! Det var inte en dag för tidigt eftersom jag ligger efter med förberedelserna.

Med detta vill jag tillönska er alla en mycket god jul och ett gott nytt år när det är dags. Tillsammans kan vi göra mycket gott 2024!

Varma hälsningar
Monica Persson, FSS ordförande

Effektiva insatser mot gängkriminalitet bland unga

SBU-rapport om att forskningen visar på flera effektiva insatser mot gängkriminalitet bland unga: De senaste åren har skjutningar och sprängningar blivit alltmer uppmärksammade i Sverige. Organiserad brottslighet beskrivs för andra året i rad som ett av de viktigaste samhällsproblemen. Men det finns insatser som kan minska skjutvapenvåld, medlemskap i gäng och fortsatt kriminalitet bland yngre personer. Det visar en utvärdering från SBU.

SBU har sammanställt forskning om effekter av insatser som ska motverka gängrelaterad kriminalitet bland barn och unga. Insatserna ges av socialtjänst, kriminalvård, skola, polis eller civilsamhälle, ibland i samverkan.

Några slutsatser:

  • Insatser i skolan för elever på mellanstadiet, det vill säga universella insatser som riktas till många, kan förebygga medlemskap i gäng och bärande av vapen.
  • Insatser av typen fokuserad avskräckning bland gängkriminella minskar skjutvapenvåld med en fjärdedel, över en tid av i genomsnitt cirka tre år. Sluta skjut-projektet i Malmö är ett exempel på hur metoden provats i Sverige.
  • Psykosociala insatser till gängkriminella under frivård (övervakning) kan minska fortsatt kriminalitet till närmare hälften i upp till ett år efter avslutad insats.
  • Insatser mot öppna drogmarknader kan minska narkotikabrottslighet med cirka en tredjedel.

– Resultaten tyder på att det finns starkt empiriskt stöd för att riktade insatser mot gängmedlemmar, eller de som är riskutsatta för att bli gängmedlemmar, kan ha en förebyggande effekt. Det handlar framför allt om insatser som innebär psykosocialt stöd från samhällsaktörer som samverkar, exempelvis frivården och socialtjänsten, säger SBU:s sakkunnige Amir Rostami.

– Men att det saknas forskningsresultat om vissa insatser betyder inte med automatik att de inte fungerar. Vi hoppas på fortsatt forskning om dessa och fler insatser, med svenska förhållanden som utgångspunkt.

SBU:s slutsatser baseras på resultaten från 43 vetenskapliga studier om psykosociala insatser till barn och unga vuxna under 30 år. Rapporten belyser även etiska aspekter av hur insatserna används för barn och unga.

Rapporten: Psykosociala insatser för att förebygga och minska gängkriminalitet bland barn och unga vuxna

Variationer och svängningar

ORDFÖRANDE HAR ORDET 11 DECEMBER 2023: Här hos mig i Värmland är det stora vädervariationer att förhålla sig till när man bor på landet och har djur, från minus 22 till nollan. Hoppas att jordkällaren hållit kylan stången så att inte sommarens odlarmöda frusit. Efter första advent lyser det upp, både på landet och i staden. Adventsgranar och adventsstjärnor gör att det inte längre är stupmörkt om kvällarna. Det ger hopp och förtröstan inför den kommande julen.

Socialpolitiska svängningar

Stora variationer är det också på det socialpolitiska området. FSS styrelse har varit synnerligen aktiva den senaste tiden och mycket arbete finns kvar att ta tag i. Häromsistens var vi hos socialtjänstministern tillsamman med SKR, SSR och Vision. Huvudpunkten var att förstärka vikten av tidiga, ej biståndsbedömda insatser. Det gick bra, för Camilla Waltersson Grönvalls inriktning hade redan landat i det spåret. Vi väntar nu på vad som kommer att stå i lagrådsremissen i april. Det är fantastiska möjligheter att reformera socialtjänsten till en öppen, tidig och mera inbjudande verksamhet.

Då återstår frågan om vad som ska vara biståndsbedömt i en befogenhetslag. Det arbetet pågår och FSS kommer att ha möjlighet till ytterligare ett inspel i den frågan före jul. Hör av dig till mig om du vill att det är något särskilt vi ska ta upp!

De socialpolitiska svängningarna handlar om alla de repressiva åtgärder som föreslås. Förslagen kommer i spridda skurar och med olika stor betydelse för socialtjänstens arbete. Att de kommer stötvis och att många inte kommer ut på remiss gör det svårt att överblicka vilka förändringar förslagen sammantaget kan innebära för samhället och socialtjänsten. Uppenbart är att det blir stora förändringar och stor effekt på vårt dagliga arbete ute i kommunerna.

FSS har som ambition att sammanställa förslagen för att kunna se helheten, men det tar sin lilla tid. Vi återkommer i den frågan. Nu jobbar vi på inför jul. Alltid lite stressigt vid den här tiden på året. Som vanligt alltså!

På återhörande snart.

Monica Persson, ordförande FSS