Effektiva insatser mot gängkriminalitet bland unga

dec 12, 2023 | Gängkriminalitet

SBU-rapport om att forskningen visar på flera effektiva insatser mot gängkriminalitet bland unga: De senaste åren har skjutningar och sprängningar blivit alltmer uppmärksammade i Sverige. Organiserad brottslighet beskrivs för andra året i rad som ett av de viktigaste samhällsproblemen. Men det finns insatser som kan minska skjutvapenvåld, medlemskap i gäng och fortsatt kriminalitet bland yngre personer. Det visar en utvärdering från SBU.

SBU har sammanställt forskning om effekter av insatser som ska motverka gängrelaterad kriminalitet bland barn och unga. Insatserna ges av socialtjänst, kriminalvård, skola, polis eller civilsamhälle, ibland i samverkan.

Några slutsatser:

  • Insatser i skolan för elever på mellanstadiet, det vill säga universella insatser som riktas till många, kan förebygga medlemskap i gäng och bärande av vapen.
  • Insatser av typen fokuserad avskräckning bland gängkriminella minskar skjutvapenvåld med en fjärdedel, över en tid av i genomsnitt cirka tre år. Sluta skjut-projektet i Malmö är ett exempel på hur metoden provats i Sverige.
  • Psykosociala insatser till gängkriminella under frivård (övervakning) kan minska fortsatt kriminalitet till närmare hälften i upp till ett år efter avslutad insats.
  • Insatser mot öppna drogmarknader kan minska narkotikabrottslighet med cirka en tredjedel.

– Resultaten tyder på att det finns starkt empiriskt stöd för att riktade insatser mot gängmedlemmar, eller de som är riskutsatta för att bli gängmedlemmar, kan ha en förebyggande effekt. Det handlar framför allt om insatser som innebär psykosocialt stöd från samhällsaktörer som samverkar, exempelvis frivården och socialtjänsten, säger SBU:s sakkunnige Amir Rostami.

– Men att det saknas forskningsresultat om vissa insatser betyder inte med automatik att de inte fungerar. Vi hoppas på fortsatt forskning om dessa och fler insatser, med svenska förhållanden som utgångspunkt.

SBU:s slutsatser baseras på resultaten från 43 vetenskapliga studier om psykosociala insatser till barn och unga vuxna under 30 år. Rapporten belyser även etiska aspekter av hur insatserna används för barn och unga.

Rapporten: Psykosociala insatser för att förebygga och minska gängkriminalitet bland barn och unga vuxna