Tillgänglig socialtjänst förebygger sociala problem

Dagens Nyheter har en temadel om socialt arbete den 21 november 2022. Här finns FSS med.

”Det pratas om hårdare tag i samhället, men enligt Föreningen Sveriges socialchefer (FSS) behöver debatten fokusera mer på det förebyggande arbetet för att komma åt de grundläggande problemen. En viktig pusselbit är socialtjänstens tillgänglighet.

– Vi vill införa första och andra linjens socialtjänst för att kunna hjälpa fler i ett tidigt skede, säger Monica Persson, ordförande i FSS och socialdirektör i Karlstad kommun.”

Klicka upp pdf:en nedan för att se hur inslaget ser ut i den tryckta tidningen, eller läs vidare på webben.

Det är gästerna som gör kalaset

ORDFÖRANDE HAR ORDET 2 OKTOBER 2022: Nyss hemkommen från Socialchefsdagarna 2022 i Göteborg kan jag konstatera att alla deltagare och utställare verkligen lyfte dessa dagar till ännu högre höjder än tidigare år. Allt fungerade enligt plan – i stort sett. Anders Thornberg blev till Carin Götblad som gjorde en strålande insats som hans ersättare. Jonna Bornemark blev sjuk men deltog via länk på ett alldeles utmärkt sätt så vi fick ta del av hennes klokskap ändå.

Ja, föreläsningar och seminarier rullade på men det är sorlet i pauserna som dröjer sig kvar hos mig. Sorlet från omkring tusen personer som inte setts på ett tag. Underbart! Att vi verkligen kunde bjuda på en så stor mötesplats i dessa tider är fantastiskt. Nu, kanske mer än vanligt, behöver vi varandra både som kollegor och vänner.

Det var roligt, intressant och inspirerande.

Föreningen hade också årsmöte där jag blev omvald som ordförande. Jag vill tacka för det fortsatta förtroendet att under ett år till få företräda en så fin och engagerad förening och styrelse som FSS är och har. Här kan du läsa verksamhetsberättelsen och ta del av vad vi i styrelsen har jobbat med det senaste året. Årsmötet beslutade att vi ska jobba vidare med de prioriterade och strategiska frågorna som vi haft under det gångna året.

Vi är i efterdyningarna av valet och det återstår att se vad som händer med de utredningar som vi redan har engagerat oss i. En ny socialtjänstlag fortsätter att vara högsta prioritet. Vi inväntar besked om vem som blir vår medpart på socialdepartementet.

Till min stora glädje får min hemstad Karlstad vara värd för Socialchefsdagarna 2023! Jag säger bara ”välkommen hem till mig!” Redan nu kan du pricka för den 27 till 29 september i kalendern, för jag hoppas att du vill vara med.

Varma hälsningar och på återhörande
Monica Persson, ordförande FSS

FSS byter logotyp och får unik grafisk profil!

Om FSS hade varit en person hade det nog snart varit dags för insatser från hemtjänsten eller kanske plats på ett särskilt boende och ett mer stillsamt liv. Men föreningen är still going strong, med en stark röst som företräder professionen i den socialpolitiska debatten. Därför vill vi nu fräscha upp oss och ta lite mer plats visuellt.

Kort om FSS historia

FSS historia sträcker sig tillbaka till 1930-talets slut. Föreningen Sveriges Socialvårdschefer bildades 8 november 1938 med Eric Werssell som den första ordföranden. Vid det första årsmötet 26 november 1939 fattades det formella beslutet om föreningens tillkomst.

Först 1968 ändrades namnet till det nuvarande – men i dagligt tal har föreningen alltid kallats FSS. Den gamla logotypen bygger på de tre bokstäverna på en mörkblå lutande oval som ramas in av hela namnet.

När vi nu byter logotyp gör vi det för att öka synligheten, men också för att särskilja oss från serviceföretaget vars logotyp är – ja precis – en trebokstavsförkortning på en mörkblå, lutande oval.

Ny logotyp

I FSS nya logotyp står förkortningen självklart fortfarande i centrum men fristående på vit bakgrund. Typsnittet är lättare, bokstäverna lite mer ”på väg framåt”. Allt har fått en rundare form, även ordet ”föreningen” som omsluter och förenar.

Den mörkblå färgen är densamma som tidigare och kompletteras med klargrönt för att pigga upp och göra logotypen synligare.

Färgglatt mönster för starkare igenkänning

FSS har i alla år bara haft logotypen som återkommande inslag i sin grafiska profil. Det vill vi ändra på nu. Mörkblått och klargrönt från logotypen går igen i ett färgglatt mönster som kommer att komplettera FSS nya grafiska profil.

Du som varit på Socialchefsdagarna känner säkert igen resten av färgerna. För att ytterligare stärka den synliga kopplingen mellan FSS och Socialchefsdagarna används samma typsnitt.

Den uppmärksamme ser också att det är den gamla FSS-logotypens lutande oval som tillsammans med en hel cirkel och en kvadrat bygger upp mönstret.

Profilen uppdateras under våren och sommaren

Vi är mitt uppe i övergången till det nya. Webbplatserna socialchefer.se och socialchefsdagarna.se kommer i samband med det att få en välbehövlig översyn. Under sommaren blir vi klara. Hoppas att du liksom vi gillar den nya grafiska profilen!

Och du som kommer att vara med på Socialchefsdagarna i Göteborg den 28 till 30 september kan besöka FSS i vår nya monter. Hoppas vi ses där!


Design av FSS nya logotyp och grafiska mönster: Odette Lager Design.
Produktion: Kerstin Öhman, Immix.

Vill du veta mer om FSS historia? Klicka här! Skriften 60 år av social historia gjordes av Anette Karlsson 1997, inför föreningens 60-årsjubileum (den är väldigt svajigt och snett skannad, men läsbar för den intresserade).