Nya fokusområden för FSS

FSS årsmöte 2023 beslutade om nya fokusområden: Nära vård, Förebyggande och tidiga insatser för alla målgrupper, Tillit till socialtjänsten, och Ny socialtjänstlag.

Här kan du läsa om de fyra områdenas inriktning.

Nära vård

För FSS är det centralt att i arbetet med Nära vård ha perspektivet att det omfattar hela livet – från barn till äldre – och att det omfattar socialtjänstens alla verksamhetsområden.

Ett förebyggande och hälsofrämjande perspektiv behöver anläggas och vara närvarande i dialoger, diskussioner och förändringar.

I arbetet med Nära vård behöver vi också se utmaningarna med stad och land, jämställdhet och olika sociala förhållanden.

För att vi ska lyckas med arbetet med Nära vård behöver vi samarbeta kring kompetensförsörjning mellan kommuner och mellan kommuner och regioner. Inte konkurrera.

Förebyggande och tidiga insatser för alla målgrupper

FSS anser att det är viktigt att i arbetet med förebyggande och tidiga insatser också beakta vikten av ett hälsofrämjande förhållningssätt.

För att lyckas utveckla området behöver en samsyn och en tydlig definition av vad som är förebyggande och tidiga insatser inom socialtjänsten arbetas fram. Det gäller för samtliga verksamhetsområden.

Andra viktiga framgångsfaktorer är samverkan med andra, användning av evidensbaserade arbetsmetoder, kompetensförsörjning inom området och såväl ekonomisk som verksamhetsmässig uthållighet.

FSS kommer att verka för fokusområdet genom alla sina etablerade kanaler, arenor och nätverk.

Tillit till socialtjänsten

FSS kommer att prioritera arbete som leder till minskad desinformation genom att på olika sätt bidra till att öka kunskapen om socialtjänstens uppdrag och möjligheter att erbjuda stöd och hjälp. 

En viktig del i förutsättningarna att öka tilliten ser FSS kommer att vara förutsättningar att arbeta lokalt och att kunna anpassa och utöka utbudet av insatser utan biståndsbeslut för att minska stigmatiseringen kring att ha kontakt med socialtjänsten. 

För att lyckas i uppdraget att öka tilliten behöver FSS söka samarbeten med aktörer som kan utgöra en viktig part som socialtjänstens ambassadörer och som kan bidra i att bygga tillit.

Det kan handla om nationella myndigheter som Socialstyrelsen och polisen men även trossamfund, civilsamhället och statliga utredningar som pågår som riskerar att minska tilliten till socialtjänsten. 

Ny socialtjänstlag

Regeringen avser att under 2024 påbörja arbetet med att införa en ny socialtjänstlag. FSS behöver bevaka detta och arbeta för att bland annat resursförstärkningar till kommunernas verksamheter blir verklighet, och att lagen uppnår de ambitioner om en förebyggande och lättillgänglig socialtjänst.

Springer inte på alla bollar

ORDFÖRANDE HAR ORDET 5 SEPTEMBER 2023: Och så kom sommaren tillbaka, trots att det är översvämningar på vissa håll i landet. När jag skrev min förra ordförande har ordet-text satt jag i min genomblöta trädgård och kände mig ”väder-låg”. Men idag är det annorlunda. Här i Karlstad skiner solen från en molnfri himmel och tröjan kan man låta ligga kvar inomhus. SMHI har lovat fint väder hela veckan så nu bär det ut igen i det knähöga gräset för att bringa lite ordning innan den riktiga hösten är här. Inom loppet av 24 timmar hann jag både köra sönder trimmern och få den lagad så jag är redo!

Riksstyrelsen för FSS har precis avslutat två planeringsdagar där vi vridit och vänt på de socialpolitiska frågor som surrar i luften. Vi har förberett planeringen för det kommande året med styrelsen, något som årsmötet får ta ställning till den 28 september. FSS måste alltid prioritera vilka bollar vi ska springa på för att bäst uppfylla föreningens syfte. Då är årsmötets beslut om strategiska fokusområden en bra riktlinje. Inte minst när det gäller de många remisser som behöver besvaras och som är ett viktigt verktyg i vårt påverkansarbete.

På planeringsdagarna fick vi besök av Socialstyrelsen och Malmö universitet. Socialstyrelsen har vi kontinuerlig kontakt med, en pågående dialog där vi båda kan ställa frågor och Socialstyrelsen berättar vad som är nytt på deras ”bord”. Malmö universitet håller på med ett forskningsprojekt som handlar om ”upprätthållandet av funktionalitet inom socialtjänsten i katastrofer och krig”. Det är en fråga som tyvärr kommer att behandlas allt oftare.

FSS hade ett längre pass om våra internationella kontakter och åtaganden. Europas länder (inte bara EU:s medlemsländer) behöver hjälpas åt då vi delar våra mest komplexa utmaningar. Här står frågor kring kompetensförsörjningen framöver högt upp på dagordningen. I flera länder är bristen på medarbetare med rätt kompetens en daglig utmaning.

Socialchefsdagarna 2023 i Karlstad var självklart också en av de längre punkterna. Nu är det bara några veckor kvar och deltagarantalet är stort. Kom ihåg att du som är föreningsmedlem är välkommen till årsmötet som hålls på torsdag eftermiddag 28 september. Kallelse kommer separat under nästa vecka.

Första linjens socialtjänst är ett av föreningens favoritämnen. Igår hade Anna Burston och jag den andra workshopen för intresserade kommuner i FSS nätverk för första linjens socialtjänst. Det här är ett nätverk enbart för dig som är FSS-medlem. Det är otroligt intressant att höra hur kollegorna ute i landet har tagit sig an frågan. Inspirerande och viktigt för vår framtida socialtjänst.

Vill du också vara med? Antingen är ni redan igång med en första linje, eller funderar mycket på frågan och vill veta mer hur andra har tänkt och gjort. Maila till info@socialchefer.se eller kontakta mig eller Anna Burston direkt.

Jag ser fram mot höstens arbete i och för föreningen!

Monica Persson, FSS ordförande

Hösten 2023, nu kör vi

ORDFÖRANDE HAR ORDET 14 AUGUSTI 2023: Hej och välkommen åter till jobbet! De allra flesta är nog tillbaka nu. Inte bara vi vuxna utan i skolorna drar de igång höstens arbete också. Hoppas du har haft en skön tid för återhämtning. Vädret har haft en stor inverkan, beroende på vilka preferenser man har. Supertorrt och illvarmt i början och ett dagligt regnande nu på slutet. Jag själv gillar att böka runt i min stora trädgård och där tryter lusten vartefter luftfuktigheten ökar och allt droppar. Men lummigt har det blivit.

Föreningen Sveriges socialchefer drar igång med våra planerade aktiviteter nu i vecka 33. Vi har vårt första digitala möte med nätverket kring hur vi kan jobba med en första linjens socialtjänst redan på onsdag. Det ska bli mycket spännande att lyssna till hur långt andra har kommit och hur man resonerar kring frågan.

Styrelsens verkställande utskott har sitt första höstmöte denna vecka. Nu läggs planen för styrelsens arbete under hösten och det tvådagars styrelsemöte som vi har i slutet av augusti. Vi har bestämt att vi har vartannat möte digitalt för att spara in på tid, resor och pengar. Men för en styrelse är det också viktigt att träffas ibland och få kraft av varandra och nu är det dags.

Dynamiken som uppstår när vi träffas fysiskt är en förutsättning för att FSS ska kunna vara i framkant i vårt påverkansarbete. Särskilt viktigt nu, när det är flera socialpolitiska skeenden på gång. Inte minst den nya socialtjänstlagen och hur den kan komma att se ut. Vi fortsätter att hålla kontakten med vår socialtjänstminister och ser hur vi kan bidra till utformningen.

Socialchefsdagarna närmar sig med stormsteg och det är idag nästan exakt 800 deltagare anmälda. Jag tycker det ska bli väldigt spännande dagar att vara med på. Om du missat att anmäla dig – gör det direkt så att du också kommer med hit till mig i Karlstad i slutet av september.

På återhörande
Monica Persson, ordförande FSS och socialdirektör i Karlstad

Första linjens socialtjänst har fått luft under vingarna

ORDFÖRANDE HAR ORDET 6 MARS 2023: FSS har i flera år arbetat med att etablera idén om en första linjens socialtjänst. Den senaste tiden är det långt ifrån bara vår förening som använder begreppet. Jag hör det ofta och från olika håll: politiker, tjänstepersoner, andra myndigheter och lite varstans i media.

Att det pratas är ju oerhört roligt. Men ännu bättre är det att flera kommuner redan har lanserat att de har en första linjens socialtjänst att erbjuda.

Jag vet också ett antal kommuner som ligger i startgroparna och som sitter och skissar på hur det skulle kunna se ut just hemma i deras egen verksamhet.

Det enda som saknas nu är den nya socialtjänstlagen som skulle kunna ge oss möjligheten att erbjuda insatser utan biståndsbeslut. På så sätt skulle vi kunna erbjuda kvalificerade och evidensbaserade socialtjänstinsatser i en öppen välkomnande atmosfär till barn och föräldrar i ett tidigt skede.

Eftersom FSS har följt utredningen om framtidens socialtjänst på nära håll har vi också kunnat ge inspel kring det som vi bedömt som allra mest angeläget.

Jag säger det igen – för säkerhets skull – att det behövs ett långsiktigt tillskott av resurser för att vi ska kunna genomföra en sådan reform i den skala som behövs och i alla landets kommuner. Både stora och små.

Jag har själv jobbat inom kommunal socialtjänst i över 30 år och det ska bli oerhört spännande och inspirerande att få vara en del av den här förändringen.

Vi är laddade och vi är redo!

Kvinna utomhus

Monica Persson, FSS ordförande

Ditt ledarskap och det nya politiska landskapet

FSS Skåneregionen bjuder in till föreläsning den 7 mars med Anna Sandborgh och efterföljande workshop där syftet är att mötas, samtala och dela erfarenheter som socialtjänstens chefer: Ditt ledarskap kopplat till det nya politiska landskapet – möjligheter och utmaningar.

I de flesta skånska kommuner börjar nu det politiska landskapet att ta form efter valet och för flera förvaltningar innebär det en ny nämnd och kanske en ny ordförande. Vad betyder detta för oss som ledare inom socialtjänsten och för våra frågor?

Föreläsningen hålls 7 mars 2023, kl. 9.00–12.00 på Grand Hotel i Lund.

Du anmäler dig här. Sista anmälningsdag har passerats, men vi kan ta emot ytterligare några fler deltagare. Välkommen!

(Foto: Frozentime)

Inspirera dig med oss på Järvsöbaden 30-31 mars

FSS region Gävle-Dala och region Jämtland-Västernorrland bjuder in till inspirationsföreläsningar med olika teman, lunch till lunch den 30 till 31 mars på Hotell Järvsöbaden.

Till föreläsningarna välkomnar vi dig som arbetar som chef inom socialtjänsten inom dessa båda regioner, oavsett om du är medlem i FSS eller inte.

FSS bjuder på föreläsare och konferenslokaler. Varje deltagares kommun står för resa och uppehälle.

Du anmäler deltagande till Jonas Hampus. Observera att du själv bokar in ditt boende hos Hotell Järvsöbaden. Kontaktuppgifter finns i länken nedan.

Här läser du mer om inspirationsföreläsningarna på Järvsöbaden.

(Vi kommer i samband med detta att hålla årsmöten i våra respektive regionföreningar, separat kallelse kommer till dig som är föreningsmedlem.)