Ditt ledarskap och det nya politiska landskapet

FSS Skåneregionen bjuder in till föreläsning den 7 mars med Anna Sandborgh och efterföljande workshop där syftet är att mötas, samtala och dela erfarenheter som socialtjänstens chefer: Ditt ledarskap kopplat till det nya politiska landskapet – möjligheter och utmaningar.

I de flesta skånska kommuner börjar nu det politiska landskapet att ta form efter valet och för flera förvaltningar innebär det en ny nämnd och kanske en ny ordförande. Vad betyder detta för oss som ledare inom socialtjänsten och för våra frågor?

Föreläsningen hålls 7 mars 2023, kl. 9.00–12.00 på Grand Hotel i Lund.

Du anmäler dig här. Sista anmälningsdag har passerats, men vi kan ta emot ytterligare några fler deltagare. Välkommen!

(Foto: Frozentime)

Inspirera dig med oss på Järvsöbaden 30-31 mars

FSS region Gävle-Dala och region Jämtland-Västernorrland bjuder in till inspirationsföreläsningar med olika teman, lunch till lunch den 30 till 31 mars på Hotell Järvsöbaden.

Till föreläsningarna välkomnar vi dig som arbetar som chef inom socialtjänsten inom dessa båda regioner, oavsett om du är medlem i FSS eller inte.

FSS bjuder på föreläsare och konferenslokaler. Varje deltagares kommun står för resa och uppehälle.

Du anmäler deltagande till Jonas Hampus. Observera att du själv bokar in ditt boende hos Hotell Järvsöbaden. Kontaktuppgifter finns i länken nedan.

Här läser du mer om inspirationsföreläsningarna på Järvsöbaden.

(Vi kommer i samband med detta att hålla årsmöten i våra respektive regionföreningar, separat kallelse kommer till dig som är föreningsmedlem.)

En krona och 37 öre om dagen

Vid  FSS senaste årsmöte beslutades att höja medlemsavgiften till 500 kr. En ganska kraftig höjning. Men med tanke på att den senaste justeringen av medlemsavgiften till 300 kr gjordes 1998 och att konsumentprisindex sedan dess har ökat med 69 procent så kan en höjning med 66 procent ändå kännas rimlig, Ja, kanske lite i underkant. 

Även om FSS ekonomi är god så är det viktigt att de resurser föreningen lägger på medlemsvård och administration kan täckas av medlemsavgiften. Vi i styrelsen hoppas och tror att du som medlem i FSS vill fortsätta att stödja och vara med och utveckla framtidens socialtjänst genom FSS och den oberoende röst som vi är i olika forum och sammanhang.

Varma hälsningar
Jonas Hampus, kassör

(Medlemsfakturorna för 2023 skickas ut inom kort)

Några snabblänkar:

Medlemsavgift
Medlemsansökan
Avsluta medlemskap
Pensionär

Det lackar mot jul

ORDFÖRANDE HAR ORDET 19 DECEMBER 2022: Så lackar det mot jul och snart lägger vi 2022 bakom oss. Det här var året när pandemin nästan försvann ur vårt medvetande och ersattes av oro för kriget i Ukraina. Helst plötsligt ändrades våra prioriteringar både på jobbet och kanske även privat. Vad är viktigt? Vad är vi rädda för? Vad gläds vi åt? Jag tror att många lyfter in hälsan och familjen på pallplats när vi verkligen känner efter.

Julen är den tid på året när familjen står i fokus. Har man ingen familj och känner sig ensam är julen också den tid när många öppnar dörren för fler än sina närmaste. Att alla kan få en någorlunda jul med mat, värme och kanske en julklapp är viktigt för oss.

Det gångna året

2022 har varit ett produktivt år för FSS där vi arbetat med många olika frågor och framför allt har vi stärkt våra nätverk och gjort gemensam sak med fler aktörer.

Föreningen har arbetat med de frågor som hörts mest i den socialpolitiska debatten. Vi lyfter ständigt behovet av en första linjens socialtjänst där vi som arbetar med socialt arbete kan ha en öppen, inbjudande och rådgivande närvaro utan allt för mycket byråkrati och administration.

FSS har funnits med i många samtal kring unga kriminella, kriminella nätverk och samarbetet med polisen kring (framför allt) unga i riskzon. Vi vill fortsätta jobba med hur samarbetet kan stärkas och vilka möjligheter socialtjänsten har idag att möta upp ännu mer i dessa frågor.

FSS har också envist jobbat på med inspel kring en ny socialtjänstlag. Nu senast i och med ett besök hos Camilla Waltersson Grönvall, vår nya socialtjänstminister. Det var vårt första möte och FSS var där tillsammans med SKR, SSR och Vision. Vi berättade – från våra olika perspektiv men samstämmigt  – vad som är viktigast för oss nu när lagen snart ska fram. Nästa steg blir att fråga efter en tidplan för arbetet utifrån att en ny regering tagit vid utredningen.

Nya utmaningar

Detta var ett axplock från året då FSS varit en efterfrågad röst i många olika sammanhang. 2023 kommer nu med nya utmaningar och möjligheter. Många frågor rör oss inom socialtjänsten så det kommer att bli spännande!

Jag vill redan nu hälsa er välkomna till Karlstad i slutet av september då vår välbesökta konferens Socialchefsdagarna arrangeras här hos mig i Värmland. Planeringen är i ett intensivt skede och vårt mål är att skapa ett värdefullt innehåll för er som är chefer i ett så viktigt samhällsuppdrag. Temat? Förändringskraft tillsammans!

Till sist: God Jul och Gott nytt år!

Varma hälsningar
Monica Persson, ordförande FSS

Tillgänglig socialtjänst förebygger sociala problem

Dagens Nyheter har en temadel om socialt arbete den 21 november 2022. Här finns FSS med.

”Det pratas om hårdare tag i samhället, men enligt Föreningen Sveriges socialchefer (FSS) behöver debatten fokusera mer på det förebyggande arbetet för att komma åt de grundläggande problemen. En viktig pusselbit är socialtjänstens tillgänglighet.

– Vi vill införa första och andra linjens socialtjänst för att kunna hjälpa fler i ett tidigt skede, säger Monica Persson, ordförande i FSS och socialdirektör i Karlstad kommun.”

Klicka upp pdf:en nedan för att se hur sidan ser ut i den tryckta tidningen, eller läs vidare på webben.

Tillgänglig socialtjänst DN 2022-11-21

Det är gästerna som gör kalaset

ORDFÖRANDE HAR ORDET 2 OKTOBER 2022: Nyss hemkommen från Socialchefsdagarna 2022 i Göteborg kan jag konstatera att alla deltagare och utställare verkligen lyfte dessa dagar till ännu högre höjder än tidigare år. Allt fungerade enligt plan – i stort sett. Anders Thornberg blev till Carin Götblad som gjorde en strålande insats som hans ersättare. Jonna Bornemark blev sjuk men deltog via länk på ett alldeles utmärkt sätt så vi fick ta del av hennes klokskap ändå.

Ja, föreläsningar och seminarier rullade på men det är sorlet i pauserna som dröjer sig kvar hos mig. Sorlet från omkring tusen personer som inte setts på ett tag. Underbart! Att vi verkligen kunde bjuda på en så stor mötesplats i dessa tider är fantastiskt. Nu, kanske mer än vanligt, behöver vi varandra både som kollegor och vänner.

Det var roligt, intressant och inspirerande.

Föreningen hade också årsmöte där jag blev omvald som ordförande. Jag vill tacka för det fortsatta förtroendet att under ett år till få företräda en så fin och engagerad förening och styrelse som FSS är och har. Här kan du läsa verksamhetsberättelsen och ta del av vad vi i styrelsen har jobbat med det senaste året. Årsmötet beslutade att vi ska jobba vidare med de prioriterade och strategiska frågorna som vi haft under det gångna året.

Vi är i efterdyningarna av valet och det återstår att se vad som händer med de utredningar som vi redan har engagerat oss i. En ny socialtjänstlag fortsätter att vara högsta prioritet. Vi inväntar besked om vem som blir vår medpart på socialdepartementet.

Till min stora glädje får min hemstad Karlstad vara värd för Socialchefsdagarna 2023! Jag säger bara ”välkommen hem till mig!” Redan nu kan du pricka för den 27 till 29 september i kalendern, för jag hoppas att du vill vara med.

Varma hälsningar och på återhörande
Monica Persson, ordförande FSS