Hösten 2023, nu kör vi

ORDFÖRANDE HAR ORDET 14 AUGUSTI 2023: Hej och välkommen åter till jobbet! De allra flesta är nog tillbaka nu. Inte bara vi vuxna utan i skolorna drar de igång höstens arbete också. Hoppas du har haft en skön tid för återhämtning. Vädret har haft en stor inverkan, beroende på vilka preferenser man har. Supertorrt och illvarmt i början och ett dagligt regnande nu på slutet. Jag själv gillar att böka runt i min stora trädgård och där tryter lusten vartefter luftfuktigheten ökar och allt droppar. Men lummigt har det blivit.

Föreningen Sveriges socialchefer drar igång med våra planerade aktiviteter nu i vecka 33. Vi har vårt första digitala möte med nätverket kring hur vi kan jobba med en första linjens socialtjänst redan på onsdag. Det ska bli mycket spännande att lyssna till hur långt andra har kommit och hur man resonerar kring frågan.

Styrelsens verkställande utskott har sitt första höstmöte denna vecka. Nu läggs planen för styrelsens arbete under hösten och det tvådagars styrelsemöte som vi har i slutet av augusti. Vi har bestämt att vi har vartannat möte digitalt för att spara in på tid, resor och pengar. Men för en styrelse är det också viktigt att träffas ibland och få kraft av varandra och nu är det dags.

Dynamiken som uppstår när vi träffas fysiskt är en förutsättning för att FSS ska kunna vara i framkant i vårt påverkansarbete. Särskilt viktigt nu, när det är flera socialpolitiska skeenden på gång. Inte minst den nya socialtjänstlagen och hur den kan komma att se ut. Vi fortsätter att hålla kontakten med vår socialtjänstminister och ser hur vi kan bidra till utformningen.

Socialchefsdagarna närmar sig med stormsteg och det är idag nästan exakt 800 deltagare anmälda. Jag tycker det ska bli väldigt spännande dagar att vara med på. Om du missat att anmäla dig – gör det direkt så att du också kommer med hit till mig i Karlstad i slutet av september.

På återhörande
Monica Persson, ordförande FSS och socialdirektör i Karlstad

Första linjens socialtjänst har fått luft under vingarna

ORDFÖRANDE HAR ORDET 6 MARS 2023: FSS har i flera år arbetat med att etablera idén om en första linjens socialtjänst. Den senaste tiden är det långt ifrån bara vår förening som använder begreppet. Jag hör det ofta och från olika håll: politiker, tjänstepersoner, andra myndigheter och lite varstans i media.

Att det pratas är ju oerhört roligt. Men ännu bättre är det att flera kommuner redan har lanserat att de har en första linjens socialtjänst att erbjuda.

Jag vet också ett antal kommuner som ligger i startgroparna och som sitter och skissar på hur det skulle kunna se ut just hemma i deras egen verksamhet.

Det enda som saknas nu är den nya socialtjänstlagen som skulle kunna ge oss möjligheten att erbjuda insatser utan biståndsbeslut. På så sätt skulle vi kunna erbjuda kvalificerade och evidensbaserade socialtjänstinsatser i en öppen välkomnande atmosfär till barn och föräldrar i ett tidigt skede.

Eftersom FSS har följt utredningen om framtidens socialtjänst på nära håll har vi också kunnat ge inspel kring det som vi bedömt som allra mest angeläget.

Jag säger det igen – för säkerhets skull – att det behövs ett långsiktigt tillskott av resurser för att vi ska kunna genomföra en sådan reform i den skala som behövs och i alla landets kommuner. Både stora och små.

Jag har själv jobbat inom kommunal socialtjänst i över 30 år och det ska bli oerhört spännande och inspirerande att få vara en del av den här förändringen.

Vi är laddade och vi är redo!

Kvinna utomhus

Monica Persson, FSS ordförande

Ditt ledarskap och det nya politiska landskapet

FSS Skåneregionen bjuder in till föreläsning den 7 mars med Anna Sandborgh och efterföljande workshop där syftet är att mötas, samtala och dela erfarenheter som socialtjänstens chefer: Ditt ledarskap kopplat till det nya politiska landskapet – möjligheter och utmaningar.

I de flesta skånska kommuner börjar nu det politiska landskapet att ta form efter valet och för flera förvaltningar innebär det en ny nämnd och kanske en ny ordförande. Vad betyder detta för oss som ledare inom socialtjänsten och för våra frågor?

Föreläsningen hålls 7 mars 2023, kl. 9.00–12.00 på Grand Hotel i Lund.

Du anmäler dig här. Sista anmälningsdag har passerats, men vi kan ta emot ytterligare några fler deltagare. Välkommen!

(Foto: Frozentime)

Inspirera dig med oss på Järvsöbaden 30-31 mars

FSS region Gävle-Dala och region Jämtland-Västernorrland bjuder in till inspirationsföreläsningar med olika teman, lunch till lunch den 30 till 31 mars på Hotell Järvsöbaden.

Till föreläsningarna välkomnar vi dig som arbetar som chef inom socialtjänsten inom dessa båda regioner, oavsett om du är medlem i FSS eller inte.

FSS bjuder på föreläsare och konferenslokaler. Varje deltagares kommun står för resa och uppehälle.

Du anmäler deltagande till Jonas Hampus. Observera att du själv bokar in ditt boende hos Hotell Järvsöbaden. Kontaktuppgifter finns i länken nedan.

Här läser du mer om inspirationsföreläsningarna på Järvsöbaden.

(Vi kommer i samband med detta att hålla årsmöten i våra respektive regionföreningar, separat kallelse kommer till dig som är föreningsmedlem.)

En krona och 37 öre om dagen

Vid  FSS senaste årsmöte beslutades att höja medlemsavgiften till 500 kr. En ganska kraftig höjning. Men med tanke på att den senaste justeringen av medlemsavgiften till 300 kr gjordes 1998 och att konsumentprisindex sedan dess har ökat med 69 procent så kan en höjning med 66 procent ändå kännas rimlig, Ja, kanske lite i underkant. 

Även om FSS ekonomi är god så är det viktigt att de resurser föreningen lägger på medlemsvård och administration kan täckas av medlemsavgiften. Vi i styrelsen hoppas och tror att du som medlem i FSS vill fortsätta att stödja och vara med och utveckla framtidens socialtjänst genom FSS och den oberoende röst som vi är i olika forum och sammanhang.

Varma hälsningar
Jonas Hampus, kassör

(Medlemsfakturorna för 2023 skickas ut inom kort)

Några snabblänkar:

Medlemsavgift
Medlemsansökan
Avsluta medlemskap
Pensionär

Det lackar mot jul

ORDFÖRANDE HAR ORDET 19 DECEMBER 2022: Så lackar det mot jul och snart lägger vi 2022 bakom oss. Det här var året när pandemin nästan försvann ur vårt medvetande och ersattes av oro för kriget i Ukraina. Helst plötsligt ändrades våra prioriteringar både på jobbet och kanske även privat. Vad är viktigt? Vad är vi rädda för? Vad gläds vi åt? Jag tror att många lyfter in hälsan och familjen på pallplats när vi verkligen känner efter.

Julen är den tid på året när familjen står i fokus. Har man ingen familj och känner sig ensam är julen också den tid när många öppnar dörren för fler än sina närmaste. Att alla kan få en någorlunda jul med mat, värme och kanske en julklapp är viktigt för oss.

Det gångna året

2022 har varit ett produktivt år för FSS där vi arbetat med många olika frågor och framför allt har vi stärkt våra nätverk och gjort gemensam sak med fler aktörer.

Föreningen har arbetat med de frågor som hörts mest i den socialpolitiska debatten. Vi lyfter ständigt behovet av en första linjens socialtjänst där vi som arbetar med socialt arbete kan ha en öppen, inbjudande och rådgivande närvaro utan allt för mycket byråkrati och administration.

FSS har funnits med i många samtal kring unga kriminella, kriminella nätverk och samarbetet med polisen kring (framför allt) unga i riskzon. Vi vill fortsätta jobba med hur samarbetet kan stärkas och vilka möjligheter socialtjänsten har idag att möta upp ännu mer i dessa frågor.

FSS har också envist jobbat på med inspel kring en ny socialtjänstlag. Nu senast i och med ett besök hos Camilla Waltersson Grönvall, vår nya socialtjänstminister. Det var vårt första möte och FSS var där tillsammans med SKR, SSR och Vision. Vi berättade – från våra olika perspektiv men samstämmigt  – vad som är viktigast för oss nu när lagen snart ska fram. Nästa steg blir att fråga efter en tidplan för arbetet utifrån att en ny regering tagit vid utredningen.

Nya utmaningar

Detta var ett axplock från året då FSS varit en efterfrågad röst i många olika sammanhang. 2023 kommer nu med nya utmaningar och möjligheter. Många frågor rör oss inom socialtjänsten så det kommer att bli spännande!

Jag vill redan nu hälsa er välkomna till Karlstad i slutet av september då vår välbesökta konferens Socialchefsdagarna arrangeras här hos mig i Värmland. Planeringen är i ett intensivt skede och vårt mål är att skapa ett värdefullt innehåll för er som är chefer i ett så viktigt samhällsuppdrag. Temat? Förändringskraft tillsammans!

Till sist: God Jul och Gott nytt år!

Varma hälsningar
Monica Persson, ordförande FSS