Variationer och svängningar

dec 11, 2023 | Monica Persson

ORDFÖRANDE HAR ORDET 11 DECEMBER 2023: Här hos mig i Värmland är det stora vädervariationer att förhålla sig till när man bor på landet och har djur, från minus 22 till nollan. Hoppas att jordkällaren hållit kylan stången så att inte sommarens odlarmöda frusit. Efter första advent lyser det upp, både på landet och i staden. Adventsgranar och adventsstjärnor gör att det inte längre är stupmörkt om kvällarna. Det ger hopp och förtröstan inför den kommande julen.

Socialpolitiska svängningar

Stora variationer är det också på det socialpolitiska området. FSS styrelse har varit synnerligen aktiva den senaste tiden och mycket arbete finns kvar att ta tag i. Häromsistens var vi hos socialtjänstministern tillsamman med SKR, SSR och Vision. Huvudpunkten var att förstärka vikten av tidiga, ej biståndsbedömda insatser. Det gick bra, för Camilla Waltersson Grönvalls inriktning hade redan landat i det spåret. Vi väntar nu på vad som kommer att stå i lagrådsremissen i april. Det är fantastiska möjligheter att reformera socialtjänsten till en öppen, tidig och mera inbjudande verksamhet.

Då återstår frågan om vad som ska vara biståndsbedömt i en befogenhetslag. Det arbetet pågår och FSS kommer att ha möjlighet till ytterligare ett inspel i den frågan före jul. Hör av dig till mig om du vill att det är något särskilt vi ska ta upp!

De socialpolitiska svängningarna handlar om alla de repressiva åtgärder som föreslås. Förslagen kommer i spridda skurar och med olika stor betydelse för socialtjänstens arbete. Att de kommer stötvis och att många inte kommer ut på remiss gör det svårt att överblicka vilka förändringar förslagen sammantaget kan innebära för samhället och socialtjänsten. Uppenbart är att det blir stora förändringar och stor effekt på vårt dagliga arbete ute i kommunerna.

FSS har som ambition att sammanställa förslagen för att kunna se helheten, men det tar sin lilla tid. Vi återkommer i den frågan. Nu jobbar vi på inför jul. Alltid lite stressigt vid den här tiden på året. Som vanligt alltså!

På återhörande snart.

Monica Persson, ordförande FSS