Lyser upp i höstmörkret

sep 19, 2022 | Monica Persson

ORDFÖRANDE HAR ORDET 19 SEPTEMBER 2022

När jag skriver detta är det tidig kväll, med sommarmått mätt, och det är kolmörkt utanför stugan. Jag har tagit fram den lilla cykelkorgen som jag har mina pannlampor i och provlyst ut i trädgården. Batteriårstiden är här. Utan batterier får jag stanna inne efter mörkrets inbrott så lagret måste fyllas på. Många av er är säkert höstälskare, tyvärr är jag inte en av er utan nu blir det lite tyngre ett tag.

Tur att vi har vi våra socialchefsdagar som kommer att lysa upp slutet av september! Programgruppen har gjort ett jättejobb för att skapa det intressanta innehållet. Nu är det bara drygt en vecka kvar. I år var det så många som ville vara med att vi var tvungna att ha en kölista för dem som anmälde sig lite senare och jag hoppas att det löser sig för så många som möjligt.

Naturligtvis har vi i styrelsen haft fokus på Socialchefsdagarna men vi har hunnit ha styrelsemöte också. Dagordningen var på fyra sidor den här gången så det var bra att vi hade två dagar på oss, och kunde träffas fysiskt. Vi bjuder alltid in gäster till våra styrelsemöten.

En av gästerna var Socialstyrelsen och vi fick en dragning kring en eventuell äldreomsorgslag av generaldirektören Olivia Wigzell. Katrin Westlund, utredningssekreterare i arbetet med en stärkt äldreomsorgslag, kommer att vara med på Socialchefsdagarna och berätta om utredningen. Beatrice Hopstadius, som är tf chef för avdelningen för kunskapsstyrning för socialtjänsten informerade omflera av Socialstyrelsens nya uppdrag. Vi pratade om hur FSS kan vara en röst i det arbete som pågår.

Vi var på studiebesök till Island tidigare i år. Nu planerar vi in en uppföljning med våra isländska socialchefskollegor. Några isländska socialchefer kommer till Socialchefsdagarna. Förutom att vara med på konferensen kommer de att göra studiebesök i Göteborg, med fokus på funktionshinderområdet.

Du som är medlem i föreningen är varmt välkommen att vara med på årsmötet som hålls torsdag 29 september kl. 16.45. Fysiskt för dig som är på plats på Socialchefsdagarna, möjlighet till uppkoppling digitalt om du befinner dig någon annanstans och hör av dig till oss i förväg på info@socialchefer.se. Verksamhetsberättelsen och mötets dagordning hittar du här på webben.

Varma hälsningar

Monica Persson, ordförande FSS