Fullbokat på Socialchefsdagarna 2022

aug 29, 2022 | Socialchefsdagarna

Viktigt om deltagaranmälan: Det är fullbokat! Det har kommit in fler anmälningar till Socialchefsdagarna 2022 än vi kunnat drömma om.

För att kunna ge alla som kommer till Socialchefsdagarna bästa tänkbara service kan vi tyvärr inte ta emot fler anmälningar. Du kan dock anmäla dig till en väntelista genom att använda denna länk: Deltagare anmäler sig till väntelista här

Besked lämnas senast 15 september om du kan beredas en plats.

Föreläsare, monterpersonal och socionomstudenter kan anmäla sig som vanligt.