Hyfsad balans

ORDFÖRANDE HAR ORDET 22 AUGUSTI 2022: Nu är det snart höst. jag hoppas att du, liksom alla andra medlemmar i föreningen har haft en skön och rolig sommar med möjlighet till återhämtning.

På Socialchefsdagarna, som är precis om hörnet, är ju en del av årets tema lust att leda. För att behålla den lusten i många år vet jag att hyfsad balans i livet kombinerat med en fritidssyssla som ger personlig tillfredsställelse gör att jag orkar mycket längre. Jag önskar att alla får känna på den känslan. Nu ska vi leda oss själva och andra in i en höst som vart fjärde år är lite osäker i vårt avlånga land.

Svenska folket går snart till val och då får vi se vilka som får makt att påverka (missa inte valanalysen på Socialchefsdagarna). Valet är viktigt för vilken riktning det blir på det sociala arbetet. Fokus ligger på unga och unga vuxna. Alla blandar och ger, men som jag hör det så leder vägarna till tuffare tag och skärpta straff. Ja, för några få måste det bli så, men för de allra flesta tror jag det är fel väg att gå.

Jag tror det blir bättre om vi kan hjälpas åt att få fram en socialtjänstlag som öppnar upp och bjuder in. En socialtjänst som vill och kan vara med tidigt. Går inte det ser våra duktiga professionella medarbetare till att barn och unga får det stöd och skydd de behöver.

Det är många inom socialtjänsten som har mod att förändra, men socialtjänsten syns och hörs sällan i de diskussioner som förekommer i media. FSS har blivit en allt viktigare röst i debatten (sök till exempel bland inläggen här bredvid om vårt engagemang i årets Almedalsvecka). Det är vi medlemmar tillsammans som behöver göra våra röster hörda!

En av talarna på Socialchefsdagarna är Anna Sandborgh, tidigare kommundirektör i Karlstad. Det är en person som vet mycket om samspelet mellan politik och förvaltning och vad som krävs av oss som ledare för att det ska fungera på ett bra sätt. Hon har lång erfarenhet av att leda en kommun på högsta tjänstemannanivå. Jag känner henne, hon passar bra in i årets tema: Hon har alltid utstrålat en lust att leda, hon har använt sin makt till att påverka både den egna kommunen och runt om i landet. Jag vet att hon har mod att förändra. Det ska bli spännande att höra vad hon har att säga.

Vi närmar oss redan 800 anmälda deltagare, men det finns utrymme för fler. Jag hoppas vi ses i Göteborg den 28 till 30 september!

Monica Persson
ordförande FSS


Temat på Socialchefsdagarna 2022 är Lust att leda, makt att påverka, mod att förändra. Konferensen med tillhörande mässa hålls på Svenska Mässan i Göteborg, den 28 till 30 september. Läs mer och anmäl dig på socialchefsdagarna.se. Välkommen!

Viktiga samhällsfrågor med sorgkant

ORDFÖRANDE HAR ORDET 7 JULI 2022: Jag hade planen klar för vad jag skulle skriva om idag men med djup bestörtning blir jag varse att Ing-Marie Wieselgren mördats. Vi har träffats flera gånger och hennes starka röst för de svaga har varit en förebild för många inom socialtjänsten. En stor människovän har bragts om livet. Oerhört sorgligt och mina tankar går i första hand till hennes anhöriga.

Almedalen är ju platsen där de viktiga samhällsfrågorna får ljus på sig. FSS var inbjudna till flera seminarier och kunde under veckan knyta ett stort antal viktiga kontakter för föreningens fortsatta arbete. Själv fick jag vara publik på nätet i år men flera styrelseledamöter var i full fart i Visby.

Vem ska stoppa rekryteringen till gängen i tid? Det var ett av de seminarier som vi deltog i, inbjudna av Vision. Där kom FSS huvudfråga i fokus om den tidiga, förebyggande socialtjänsten. Både professionen och politiken kom till tals.

I mina öron låter det som om alla stödjer att det ska stå ”skall” i lagstiftningen vad gäller förebyggande arbete inom socialtjänsten, vilket är en av de viktigaste pusselbitarna. Ett annat viktigt ord är ”tidigt”.

Vi behöver samarbeta så tidigt att svårigheterna knappt syns eller hörs. Inte bara tidigt när man redan har så pass uttalade problem att socialtjänsten är en självklar part i samtalen. Inte bara tidigt när man redan har så pass uttalade problem att socialtjänsten är en självklar part i samtalen. Vår vice ordförande Lina Blombergsson påtalade också vikten av att vi kan jobba med vuxenproblemen så att barnen får de föräldrar och den hemmiljö de behöver. Representanten från skolan lyfte också vikten av att alla barn har något att göra efter skolan. En väldigt viktig fråga i sammanhanget.

Vi var också med på Attentions samtal om barn i samhällsvård. Ett bra och balanserat samtal om de brister som finns idag och vad som skulle kunna göra det bättre. En person med egen erfarenhet vittnar om allt för många hål i den så kallade vårdkedjan. Vi kan göra bättre och vi kan börja med det nu. Något som behöver åtgärdas så fort det går är att undvika att blanda ungdomar med allt för olika problematik på samma ställe. För korta vårdtider påtalas också och handen på hjärtat: I vilken kommun idag, med skenande kostnader, driver vi frågan om längre placeringstider för barn och ungdomar?

Det var bra att professionen fick så stort utrymme. I media hittills har ju alla andra yrkesgrupper tagit stor plats när det gäller att prata om socialtjänstens arbete och vad som behöver göras. Socialchefer och socialarbetare har inte synts till. Jag har en teori om varför.

När vi pratar om svåra samhällsproblem så blir världen mer begriplig och vi kan göra en uppdelning i vitt och svart, god och ond, snäll och elak. Skulle socialcheferna få, eller ta, mer tid i media så blir frågorna mycket mer komplexa och det måste till en djupare och bredare dialog.

I vilken ände ska man börja och hur många olika instanser i samhället behöver skruva på sina arbetssätt för att alla barn och unga ska få goda uppväxtvillkor? Oftast är det enklast att vända sig om och peka på någon annan. Men nu är tiden inne att alla ser över sitt och sätter samarbetet och barnens villkor i fokus.

Jag tillönskar dig en riktigt skön och avkopplande sommar.
Monica Persson, ordförande FSS

Två av seminarierna som vi var med på i Almedalen finns på SVT Forum. Du hittar dem i listan till höger.

Dina tankar om första linjens socialtjänst

ORDFÖRANDE HAR ORDET 30 MAJ 2022: I min del av landet, Värmland, står jag mitt i det där ljuvliga läget ”mellan hägg och syren”. Att många känt sig inspirerade vid den här tiden på året är lätt att förstå.

Mitt i allt det gröna och underbara jobbar vi på inom socialtjänsten och inom FSS.

Det är inte många veckor kvar till sommarlovet och väldigt många ser fram emot den långa ledigheten. Lika många undrar vad de ska hitta på så att barnen får en rolig sommar. Tid, pengar och förmåga kan vara den bristvara som gör att också många barn oroar sig för hur det blir under alla veckor när skoldagen inte är den fasta punkten i tillvaron. De föräldrar som vi jobbar tillsammans med inom socialtjänsten kan få hjälp och stöd att lösa utmaningarna med sommaren. Men en hel del av dem som skulle behöva stödet träffar vi inte.

Kanske har vi öppnat upp så mycket i ”framtidens socialtjänst” att många fler kan få ett bättre stöd när det behövs. FSS är inbjudna till ett möte med socialdepartementet före sommaren. Vi går dit för att lyssna och diskutera, men också för att envist hålla fast vid tanken om en första linjens socialtjänst. (FLS? Nu blev jag nog först med den förkortningen!)

Vilka tankar har du om första linjens socialtjänst? Du kan maila oss på info@socialchefer.se eller posta ett inlägg på vår Linkedinsida.

Nästa vecka åker några av oss i FSS styrelse till European Social Networks (ESN) årliga konferens. I år är den förlagd till Hamburg. En del av programmet fokuserar på lärdomar efter covid-19 och hur socialtjänsten kan bli mer hållbar och motståndskraftig när den här sortens utmaningar uppstår.

FSS är medlemmar i ESN och vi har haft ett långt samarbete. FSS har en plats i ESN:s styrelse vilket ger oss – och dig – direkta möjligheter att påverka på policynivå. ESN arbetar ofta tematiskt för att hitta bästa tänkbara praktik i Europa och sprida den kunskap som finns. Mina FSS-kollegor och jag återkommer med en rapport om det vi mest tar med oss från konferensen.

Sedan är det Almedalen. Sedan är det sommar. Och sedan händer det som vi i styrelsen laddar för hela året faktiskt: Socialchefsdagarna. Anmälan är öppen, så nu är det hög tid att boka in dig på en av dina viktigaste mötesplatser. Den 28 till 30 september träffas vi i Göteborg.

På återhörande, och återseende
Monica Persson, ordförande FSS

Bråda post-covid-tider

ORDFÖRANDE HAR ORDET 10 MAJ 2022: Våren är äntligen här och som vanligt i maj är det mycket som ska hända. Alla vill vara ute i ljuset men sitter inne med sina datorer för att reda ut allt som behöver göras före sommaren.

Bråda tider

Det känns som vi är i en post-covid-tid både vad gäller att fånga in frågor som fått för lite uppmärksamhet under pandemin att fånga in de människor som varit isolerade under lång tid. Jag tänker mest på barn och unga som i en del fall blivit lämnade eller isolerade under virustiden och nu behöver vår hjälp. Många i våra verksamheter vittnar om höga flöden.

De statliga utredningarna har också bråda tider. Genom vårt arbete i FSS riksstyrelse har vi fått insyn i några:

  • Barn och unga i samhällets vård ska se över kvaliteten i de insatser socialtjänsten beviljar barnen. Viktigt och angeläget.
  • En uppväxt fri från våld ska lämna förslag till nationell strategi för att bekämpa våld mot barn
  • och så klart omarbetning av socialtjänstlagen, Framtidens socialtjänst

Ambitionshöjningar

Alla innebär rejäla ambitionshöjningar för dem som arbetar med barn och unga. Sammantaget blir det bättre för barnen men vi chefer och medarbetare måste orka ta höjd för vad det innebär i det vardagliga arbetet.

Om FSS får gehör för en första linjens socialtjänst och om den resurssätts på ett rimligt sätt – ja då får vi förutsättningar för att jobba från två håll. Vi skulle då kunna arbeta med tidiga och förebyggande insatser i samma utsträckning som med myndighetsbeslut och uppföljningar.

Som jag ser det behövs mer resurser till socialtjänsten om intentionerna i utredningarna blir lag annars riskerar vi att ambitionshöjningarna ytterligare ”knager” på våra möjligheter att arbeta förebyggande.

Är det inte det som vi tror är framtiden: att tidigt stoppa en negativ utveckling, för allas skull.

Parallellt med allt detta pågår det omfattande men roliga arbetet med att anordna Socialchefsdagarna 2022 i Göteborg. Programmet är klart, anmälan har öppnat och vi har ett stort gäng intressanta föreläsare redo att äntra scenen i höst.

Varma hälsningar och på återhörande
Monica Persson, socialdirektör i Karlstad och FSS ordförande

Socialchefsdagarna 2022 i Göteborg, den 28-30 september