Maktskifte och många frågor i luften

ORDFÖRANDE HAR ORDET 8 NOVEMBER 2022: Föreningens Sveriges socialchefer, sannerligen en efterfrågad röst i den socialpolitiska debatten!

Så här efter ett val är det ju helt naturligt att det blir många frågor i luften, särskilt efter ett maktskifte i regeringen. Mycket av det som diskuteras i det offentliga rummet har beröringspunkter med socialtjänstens arbete.

FSS bjuds in till flera olika samtal och forum som handlar just om de frågor som också var heta valfrågor.

Kriminalitetens påverkan på samhället ligger högt upp på mångas agenda. Även på FSS agenda (fast de lösningar vi förespråkar har fler nyanser än att bara bekämpa de redan kriminella personerna). Områdena varierar men just för föreningens del handlar det om eventuella skärpningar i lagstiftningen kring framför allt gängkriminalitet. Dit kopplas också frågor om ändringar i offentlighets- och sekretesslagen med målsättningen att öppna upp för myndigheters möjlighet att dela information och hur sekretessbrytande regler ska kunna omformuleras. Viktiga och svåra frågor.

En annan viktig fråga är socionomutbildningen. Hur ska den kunna utvecklas och reformeras? Det finns flera förslag om vad som borde ingå, men än så länge har professionens röst varit svag. Det behöver vi råda bot på och där blir FSS en stark röst med all den erfarenhet som föreningens medlemmar besitter tillsammans.

Det är bra att socialtjänstens frågor är det som många vill diskutera offentligt. Men alla vi inom yrket måste göra oss hörda så att inte andra yrkesgrupper eller enskilda debattörer blir de som definierar vad socialtjänsten ska göra, och på vilket sätt det ska göras.

Därför behöver bland andra FSS kliva fram och berätta om allt det goda arbete som görs idag och komplettera med områden som vi ser behöver förändras och förstärkas framåt. Här är en ny, modern lagstiftning vårt viktigaste verktyg. Givetvis kommer FSS att fortsätta det enträgna arbetet med att få fram en ny sammanhållen lagstiftning med första linjens socialtjänst i främsta rummet.

Varma hälsningar
Monica Persson, FSS ordförande

FSS varnar för alltför stort fokus på repressiva åtgärder

I en artikel i Dagens Samhälle (31 oktober 2022) kommenterar FSS ordförande Monica Persson Tidöavtalet, där ”socialtjänst” nämns inte mindre än 19 gånger.

”Monica Persson […] tycker dock att Tidöavtalet trycker hårdare på det repressiva arbetet än det förebyggande, och varnar för att det inte ger rätt effekt: 

– Om vi lägger rejält med resurser i den änden, då kommer det att finnas väldigt lite resurser till att jobba förebyggande. Om vi bara jobbar i den hårda änden stoppar vi inte nyrekrytering eller den negativa utvecklingen för ungdomar, säger hon.”

Logga in på Dagens Samhälle och läs hela artikeln som Åsa Nilsson har skrivit!

https://www.dagenssamhalle.se/samhalle-och-valfard/socialtjanst/socialchefernas-varning-valdigt-lite-resurser-till-att-jobba-forebyggande/

Det är gästerna som gör kalaset

ORDFÖRANDE HAR ORDET 2 OKTOBER 2022: Nyss hemkommen från Socialchefsdagarna 2022 i Göteborg kan jag konstatera att alla deltagare och utställare verkligen lyfte dessa dagar till ännu högre höjder än tidigare år. Allt fungerade enligt plan – i stort sett. Anders Thornberg blev till Carin Götblad som gjorde en strålande insats som hans ersättare. Jonna Bornemark blev sjuk men deltog via länk på ett alldeles utmärkt sätt så vi fick ta del av hennes klokskap ändå.

Ja, föreläsningar och seminarier rullade på men det är sorlet i pauserna som dröjer sig kvar hos mig. Sorlet från omkring tusen personer som inte setts på ett tag. Underbart! Att vi verkligen kunde bjuda på en så stor mötesplats i dessa tider är fantastiskt. Nu, kanske mer än vanligt, behöver vi varandra både som kollegor och vänner.

Det var roligt, intressant och inspirerande.

Föreningen hade också årsmöte där jag blev omvald som ordförande. Jag vill tacka för det fortsatta förtroendet att under ett år till få företräda en så fin och engagerad förening och styrelse som FSS är och har. Här kan du läsa verksamhetsberättelsen och ta del av vad vi i styrelsen har jobbat med det senaste året. Årsmötet beslutade att vi ska jobba vidare med de prioriterade och strategiska frågorna som vi haft under det gångna året.

Vi är i efterdyningarna av valet och det återstår att se vad som händer med de utredningar som vi redan har engagerat oss i. En ny socialtjänstlag fortsätter att vara högsta prioritet. Vi inväntar besked om vem som blir vår medpart på socialdepartementet.

Till min stora glädje får min hemstad Karlstad vara värd för Socialchefsdagarna 2023! Jag säger bara ”välkommen hem till mig!” Redan nu kan du pricka för den 27 till 29 september i kalendern, för jag hoppas att du vill vara med.

Varma hälsningar och på återhörande
Monica Persson, ordförande FSS

Lyser upp i höstmörkret

ORDFÖRANDE HAR ORDET 19 SEPTEMBER 2022

När jag skriver detta är det tidig kväll, med sommarmått mätt, och det är kolmörkt utanför stugan. Jag har tagit fram den lilla cykelkorgen som jag har mina pannlampor i och provlyst ut i trädgården. Batteriårstiden är här. Utan batterier får jag stanna inne efter mörkrets inbrott så lagret måste fyllas på. Många av er är säkert höstälskare, tyvärr är jag inte en av er utan nu blir det lite tyngre ett tag.

Tur att vi har vi våra socialchefsdagar som kommer att lysa upp slutet av september! Programgruppen har gjort ett jättejobb för att skapa det intressanta innehållet. Nu är det bara drygt en vecka kvar. I år var det så många som ville vara med att vi var tvungna att ha en kölista för dem som anmälde sig lite senare och jag hoppas att det löser sig för så många som möjligt.

Naturligtvis har vi i styrelsen haft fokus på Socialchefsdagarna men vi har hunnit ha styrelsemöte också. Dagordningen var på fyra sidor den här gången så det var bra att vi hade två dagar på oss, och kunde träffas fysiskt. Vi bjuder alltid in gäster till våra styrelsemöten.

En av gästerna var Socialstyrelsen och vi fick en dragning kring en eventuell äldreomsorgslag av generaldirektören Olivia Wigzell. Katrin Westlund, utredningssekreterare i arbetet med en stärkt äldreomsorgslag, kommer att vara med på Socialchefsdagarna och berätta om utredningen. Beatrice Hopstadius, som är tf chef för avdelningen för kunskapsstyrning för socialtjänsten informerade omflera av Socialstyrelsens nya uppdrag. Vi pratade om hur FSS kan vara en röst i det arbete som pågår.

Vi var på studiebesök till Island tidigare i år. Nu planerar vi in en uppföljning med våra isländska socialchefskollegor. Några isländska socialchefer kommer till Socialchefsdagarna. Förutom att vara med på konferensen kommer de att göra studiebesök i Göteborg, med fokus på funktionshinderområdet.

Du som är medlem i föreningen är varmt välkommen att vara med på årsmötet som hålls torsdag 29 september kl. 16.45. Fysiskt för dig som är på plats på Socialchefsdagarna, möjlighet till uppkoppling digitalt om du befinner dig någon annanstans och hör av dig till oss i förväg på info@socialchefer.se. Verksamhetsberättelsen och mötets dagordning hittar du här på webben.

Varma hälsningar

Monica Persson, ordförande FSS

Hyfsad balans

ORDFÖRANDE HAR ORDET 22 AUGUSTI 2022: Nu är det snart höst. jag hoppas att du, liksom alla andra medlemmar i föreningen har haft en skön och rolig sommar med möjlighet till återhämtning.

På Socialchefsdagarna, som är precis om hörnet, är ju en del av årets tema lust att leda. För att behålla den lusten i många år vet jag att hyfsad balans i livet kombinerat med en fritidssyssla som ger personlig tillfredsställelse gör att jag orkar mycket längre. Jag önskar att alla får känna på den känslan. Nu ska vi leda oss själva och andra in i en höst som vart fjärde år är lite osäker i vårt avlånga land.

Svenska folket går snart till val och då får vi se vilka som får makt att påverka (missa inte valanalysen på Socialchefsdagarna). Valet är viktigt för vilken riktning det blir på det sociala arbetet. Fokus ligger på unga och unga vuxna. Alla blandar och ger, men som jag hör det så leder vägarna till tuffare tag och skärpta straff. Ja, för några få måste det bli så, men för de allra flesta tror jag det är fel väg att gå.

Jag tror det blir bättre om vi kan hjälpas åt att få fram en socialtjänstlag som öppnar upp och bjuder in. En socialtjänst som vill och kan vara med tidigt. Går inte det ser våra duktiga professionella medarbetare till att barn och unga får det stöd och skydd de behöver.

Det är många inom socialtjänsten som har mod att förändra, men socialtjänsten syns och hörs sällan i de diskussioner som förekommer i media. FSS har blivit en allt viktigare röst i debatten (sök till exempel bland inläggen här bredvid om vårt engagemang i årets Almedalsvecka). Det är vi medlemmar tillsammans som behöver göra våra röster hörda!

En av talarna på Socialchefsdagarna är Anna Sandborgh, tidigare kommundirektör i Karlstad. Det är en person som vet mycket om samspelet mellan politik och förvaltning och vad som krävs av oss som ledare för att det ska fungera på ett bra sätt. Hon har lång erfarenhet av att leda en kommun på högsta tjänstemannanivå. Jag känner henne, hon passar bra in i årets tema: Hon har alltid utstrålat en lust att leda, hon har använt sin makt till att påverka både den egna kommunen och runt om i landet. Jag vet att hon har mod att förändra. Det ska bli spännande att höra vad hon har att säga.

Vi närmar oss redan 800 anmälda deltagare, men det finns utrymme för fler. Jag hoppas vi ses i Göteborg den 28 till 30 september!

Monica Persson
ordförande FSS


Temat på Socialchefsdagarna 2022 är Lust att leda, makt att påverka, mod att förändra. Konferensen med tillhörande mässa hålls på Svenska Mässan i Göteborg, den 28 till 30 september. Läs mer och anmäl dig på socialchefsdagarna.se. Välkommen!

Viktiga samhällsfrågor med sorgkant

ORDFÖRANDE HAR ORDET 7 JULI 2022: Jag hade planen klar för vad jag skulle skriva om idag men med djup bestörtning blir jag varse att Ing-Marie Wieselgren mördats. Vi har träffats flera gånger och hennes starka röst för de svaga har varit en förebild för många inom socialtjänsten. En stor människovän har bragts om livet. Oerhört sorgligt och mina tankar går i första hand till hennes anhöriga.

Almedalen är ju platsen där de viktiga samhällsfrågorna får ljus på sig. FSS var inbjudna till flera seminarier och kunde under veckan knyta ett stort antal viktiga kontakter för föreningens fortsatta arbete. Själv fick jag vara publik på nätet i år men flera styrelseledamöter var i full fart i Visby.

Vem ska stoppa rekryteringen till gängen i tid? Det var ett av de seminarier som vi deltog i, inbjudna av Vision. Där kom FSS huvudfråga i fokus om den tidiga, förebyggande socialtjänsten. Både professionen och politiken kom till tals.

I mina öron låter det som om alla stödjer att det ska stå ”skall” i lagstiftningen vad gäller förebyggande arbete inom socialtjänsten, vilket är en av de viktigaste pusselbitarna. Ett annat viktigt ord är ”tidigt”.

Vi behöver samarbeta så tidigt att svårigheterna knappt syns eller hörs. Inte bara tidigt när man redan har så pass uttalade problem att socialtjänsten är en självklar part i samtalen. Inte bara tidigt när man redan har så pass uttalade problem att socialtjänsten är en självklar part i samtalen. Vår vice ordförande Lina Blombergsson påtalade också vikten av att vi kan jobba med vuxenproblemen så att barnen får de föräldrar och den hemmiljö de behöver. Representanten från skolan lyfte också vikten av att alla barn har något att göra efter skolan. En väldigt viktig fråga i sammanhanget.

Vi var också med på Attentions samtal om barn i samhällsvård. Ett bra och balanserat samtal om de brister som finns idag och vad som skulle kunna göra det bättre. En person med egen erfarenhet vittnar om allt för många hål i den så kallade vårdkedjan. Vi kan göra bättre och vi kan börja med det nu. Något som behöver åtgärdas så fort det går är att undvika att blanda ungdomar med allt för olika problematik på samma ställe. För korta vårdtider påtalas också och handen på hjärtat: I vilken kommun idag, med skenande kostnader, driver vi frågan om längre placeringstider för barn och ungdomar?

Det var bra att professionen fick så stort utrymme. I media hittills har ju alla andra yrkesgrupper tagit stor plats när det gäller att prata om socialtjänstens arbete och vad som behöver göras. Socialchefer och socialarbetare har inte synts till. Jag har en teori om varför.

När vi pratar om svåra samhällsproblem så blir världen mer begriplig och vi kan göra en uppdelning i vitt och svart, god och ond, snäll och elak. Skulle socialcheferna få, eller ta, mer tid i media så blir frågorna mycket mer komplexa och det måste till en djupare och bredare dialog.

I vilken ände ska man börja och hur många olika instanser i samhället behöver skruva på sina arbetssätt för att alla barn och unga ska få goda uppväxtvillkor? Oftast är det enklast att vända sig om och peka på någon annan. Men nu är tiden inne att alla ser över sitt och sätter samarbetet och barnens villkor i fokus.

Jag tillönskar dig en riktigt skön och avkopplande sommar.
Monica Persson, ordförande FSS

Två av seminarierna som vi var med på i Almedalen finns på SVT Forum. Du hittar dem i listan till höger.