Häng med till Malmö i juni

feb 7, 2023 | ESN och ESSC, Monica Persson

Det är inte ofta man har tillgång till flera hundra socialchefer från olika europeiska länder på ett och samma ställe. Och nu hålls European Social Services Conference på vår hemmaplan, den 14 till 16 juni i Malmö. Hela eventet börjar faktiskt redan den 13 juni med Nordic day, som fokuserar på insatser och utveckling som utgår från den nordiska modellen. Som FSS-medlem får du dessutom rabatt på deltagaravgiften. Kan det bli bättre? Välkommen till Malmö i sommar!

Om ESN och ESSC

FSS är en av medlemsorganisationerna i European Social Network och var en gång med och bildade nätverket. Med sin plats i ESN:s styrelse har FSS direkta möjligheter att påverka på policynivå. Nätverket ger socialtjänsten i Sverige och andra länder möjlighet att inspirera och berika varandra, inte minst genom ESSC.

– Som socialchef behöver man ha tillgång till ett externt nätverk av kollegor. Kan ett sådant nätverk vara av internationell karaktär är det desto bättre, säger FSS ordförande Monica Persson och fortsätter:

– Visst kan man som ny socialchef ha så fullt upp med det dagliga att detta med nätverk kan kännas perifert. Men jag vill hävda att ska du jobba en längre tid i rollen som socialchef måste du ha externa kontakter som ger dig perspektiv på jobbet. Inte minst viktigt är det för brukarna att den verksamhet socialtjänsten erbjuder också byggs upp från ett brett samhällsperspektiv.

Unik möjlighet

– Genom åren har jag upplevt att det ger en unik möjlighet att vara med på ESSC och där ta del av det utvecklingsarbete som pågår i Europa och här hemma. Du ökar din kunskap och får en inblick i andras sätt att komma fram till lösningar inom det sociala arbetet. Så häng med oss till Malmö i juni!


Läs mer om ESSC och anmäl dig på https://essc-eu.org/

ESSC: 14 till 16 juni i Malmö. Konferensen inleds redan dagen före, den 13 juni, med Nordic day.