Viktiga samhällsfrågor med sorgkant

jul 7, 2022 | Almedalen, Monica Persson

ORDFÖRANDE HAR ORDET 7 JULI 2022: Jag hade planen klar för vad jag skulle skriva om idag men med djup bestörtning blir jag varse att Ing-Marie Wieselgren mördats. Vi har träffats flera gånger och hennes starka röst för de svaga har varit en förebild för många inom socialtjänsten. En stor människovän har bragts om livet. Oerhört sorgligt och mina tankar går i första hand till hennes anhöriga.

Almedalen är ju platsen där de viktiga samhällsfrågorna får ljus på sig. FSS var inbjudna till flera seminarier och kunde under veckan knyta ett stort antal viktiga kontakter för föreningens fortsatta arbete. Själv fick jag vara publik på nätet i år men flera styrelseledamöter var i full fart i Visby.

Vem ska stoppa rekryteringen till gängen i tid? Det var ett av de seminarier som vi deltog i, inbjudna av Vision. Där kom FSS huvudfråga i fokus om den tidiga, förebyggande socialtjänsten. Både professionen och politiken kom till tals.

I mina öron låter det som om alla stödjer att det ska stå ”skall” i lagstiftningen vad gäller förebyggande arbete inom socialtjänsten, vilket är en av de viktigaste pusselbitarna. Ett annat viktigt ord är ”tidigt”.

Vi behöver samarbeta så tidigt att svårigheterna knappt syns eller hörs. Inte bara tidigt när man redan har så pass uttalade problem att socialtjänsten är en självklar part i samtalen. Inte bara tidigt när man redan har så pass uttalade problem att socialtjänsten är en självklar part i samtalen. Vår vice ordförande Lina Blombergsson påtalade också vikten av att vi kan jobba med vuxenproblemen så att barnen får de föräldrar och den hemmiljö de behöver. Representanten från skolan lyfte också vikten av att alla barn har något att göra efter skolan. En väldigt viktig fråga i sammanhanget.

Vi var också med på Attentions samtal om barn i samhällsvård. Ett bra och balanserat samtal om de brister som finns idag och vad som skulle kunna göra det bättre. En person med egen erfarenhet vittnar om allt för många hål i den så kallade vårdkedjan. Vi kan göra bättre och vi kan börja med det nu. Något som behöver åtgärdas så fort det går är att undvika att blanda ungdomar med allt för olika problematik på samma ställe. För korta vårdtider påtalas också och handen på hjärtat: I vilken kommun idag, med skenande kostnader, driver vi frågan om längre placeringstider för barn och ungdomar?

Det var bra att professionen fick så stort utrymme. I media hittills har ju alla andra yrkesgrupper tagit stor plats när det gäller att prata om socialtjänstens arbete och vad som behöver göras. Socialchefer och socialarbetare har inte synts till. Jag har en teori om varför.

När vi pratar om svåra samhällsproblem så blir världen mer begriplig och vi kan göra en uppdelning i vitt och svart, god och ond, snäll och elak. Skulle socialcheferna få, eller ta, mer tid i media så blir frågorna mycket mer komplexa och det måste till en djupare och bredare dialog.

I vilken ände ska man börja och hur många olika instanser i samhället behöver skruva på sina arbetssätt för att alla barn och unga ska få goda uppväxtvillkor? Oftast är det enklast att vända sig om och peka på någon annan. Men nu är tiden inne att alla ser över sitt och sätter samarbetet och barnens villkor i fokus.

Jag tillönskar dig en riktigt skön och avkopplande sommar.
Monica Persson, ordförande FSS

Två av seminarierna som vi var med på i Almedalen finns på SVT Forum. Du hittar dem i listan till höger.