Kom till FSS monter på ESSC i Malmö

Årets europeiska socialchefskonferens som hålls i Malmö 14–16 juni har nu 630 anmälda deltagare! Av dem är vi ungefär 130 från Sverige. Vi kanske ses där? Om du inte redan har anmält dig kan du göra det till och med 6 juni.

Kom gärna förbi FSS monter och prata utveckling av morgondagens välfärd med oss. Första linjens socialtjänst, tillit till socialtjänsten, förebyggande och tidiga insatser, ny socialtjänstlag, brottsförebyggande arbete – det finns mycket att prata om. För att inte tala om alla spännande kontakter med europeiska kollegor. Hoppas vi ses!

https://essc-eu.org/

Nominera till ESSA Awards 2023 senast 30 juni

ESSA står för European Social Services Awards. Vårt europeiska socialchefsnätverk ESN premierar varje år framstående arbete inom det sociala området. Det här görs i ett antal olika kategorier, i år under temat Promoting Person-centred Care.

Ta chansen att lämna in ett eller flera bidrag, och gör det senast 30 juni.

Därefter görs ett jurybedömt urval, och detta urval är det öppet för alla att rösta på. Prisutdelning sker i Zagreb den 16 till 17 november.

Du läser mer om ESSA här: https://essa-eu.org/

Häng med till Malmö i juni

Det är inte ofta man har tillgång till flera hundra socialchefer från olika europeiska länder på ett och samma ställe. Och nu hålls European Social Services Conference på vår hemmaplan, den 14 till 16 juni i Malmö. Hela eventet börjar faktiskt redan den 13 juni med Nordic day, som fokuserar på insatser och utveckling som utgår från den nordiska modellen. Som FSS-medlem får du dessutom rabatt på deltagaravgiften. Kan det bli bättre? Välkommen till Malmö i sommar!

Om ESN och ESSC

FSS är en av medlemsorganisationerna i European Social Network och var en gång med och bildade nätverket. Med sin plats i ESN:s styrelse har FSS direkta möjligheter att påverka på policynivå. Nätverket ger socialtjänsten i Sverige och andra länder möjlighet att inspirera och berika varandra, inte minst genom ESSC.

– Som socialchef behöver man ha tillgång till ett externt nätverk av kollegor. Kan ett sådant nätverk vara av internationell karaktär är det desto bättre, säger FSS ordförande Monica Persson och fortsätter:

– Visst kan man som ny socialchef ha så fullt upp med det dagliga att detta med nätverk kan kännas perifert. Men jag vill hävda att ska du jobba en längre tid i rollen som socialchef måste du ha externa kontakter som ger dig perspektiv på jobbet. Inte minst viktigt är det för brukarna att den verksamhet socialtjänsten erbjuder också byggs upp från ett brett samhällsperspektiv.

Unik möjlighet

– Genom åren har jag upplevt att det ger en unik möjlighet att vara med på ESSC och där ta del av det utvecklingsarbete som pågår i Europa och här hemma. Du ökar din kunskap och får en inblick i andras sätt att komma fram till lösningar inom det sociala arbetet. Så häng med oss till Malmö i juni!


Läs mer om ESSC och anmäl dig på https://essc-eu.org/

ESSC: 14 till 16 juni i Malmö. Konferensen inleds redan dagen före, den 13 juni, med Nordic day.

Socialchef för ett helt land

FSS är sedan många år tillbaka medlem i ESN, European Social Network, och har en plats både i council (rådet) och i ”the board of trustees” (styrelsen). Den 24 november hölls det andra av årets två rådsmöten. I samband med det träffade jag en person som är socialchef över ett helt land och fick flera nya perspektiv.

Positiv sidoeffekt

En mycket positiv sidoeffekt av att vara representant i ESN:s råd är att få träffa kollegor från olika delar av Europa och dess gränsländer. Den här gången fick jag möjlighet att lära känna Färöarnas socialchef Edvard Heen. En mycket trevlig bekantskap som fick mig att lova att någon gång besöka Färöarna. Jag försökte förstås locka honom till Falun men hans intressen i Sverige låg längre norrut och handlade om jakt och fiske.

Jonas Hampus till vänster tillsammans med Färöarnas socialchef Edvard Heen (foto privat).

Men tänk att vara socialchef för ett helt land! Dock med färre invånare än min hemkommun Falun (ca 55 000 invånare) men eftersom vi numera spelar i samma division i fotbollens Nations League och det faktum att dom har en svensk tränare för sitt fotbollslandslag så förstår jag inte varför vi inte skulle kunna vara mer lik dem i andra sammanhang?

Enklare där än här

Som till exempel när det gäller digitaliseringsarbetet där dom har tagit hjälp av Estland för att göra det enklare för varje färöing att vara en digital medborgare. Med en inloggning kommer du åt dina hälso- och sjukvårdsärenden, socialtjänstärenden, bygglov, Skatteverket, Försäkringskassan, bilregistret och avgifter för broar (och världens enda undervattensrondell) m.m. Varför ska det vara så svårt i vårt land?

Hur som helst: väldigt inspirerande att möta kollegor från olika länder som i mångt och mycket har samma problem – kompetensförsörjning, demografin och klyftorna i samhället – men olika tankar omkring möjliga lösningar. Det ger värdefulla perspektiv på våra egna utmaningar och möjligheter men också på varför en del saker ibland verkar så omöjliga hos oss.

Rådsmötet

Den 24 november hölls det andra av årets två rådsmöten, den här gången i Bryssel där också styrelsen deltog. Förutom redovisning av det ekonomiska läget, aktiviteter som har avslutats, pågår eller är på gång så lyftes frågan om vad som är ESN:s kärnuppdrag och hur styrningen och ledningen av organisationen ska se ut. Det handlar både om rådets och styrelsens relation, uppdrag och roller som behöver förtydligas.

ESN:s arbete, såväl ekonomiskt som administrativt, fungerar väl och ESN växer som organisation. Därför är det angeläget att få till en tydligare styrning och ledning av organisationens styrelsearbete och rådsfunktion.

Rådet beslutade att en arbetsgrupp ska tillsättas där styrelsen och två till tre representanter från rådet ingår och som får i uppdrag att ta fram ett förslag till nytt reglemente som reglerar styrningen och ledningen av ESN inför framtiden. Förslaget kommer att behandlas vid rådets sammanträde i Malmö den 13 juni 2023 och sedan verkställas vid rådets sammanträden på ännu oklar plats den 1 december 2023.

Vilket ska ESN:s kärnuppdrag vara?

Samtliga medlemsorganisationer i rådet uppmanades att lyfta frågan om ESN:s kärnuppdrag, styrning och ledning i sina respektive organisationer inför det arbete som kommer att göras under våren 2023 inför beslut i Malmö den 13 juni.

FSS representant i styrelsen, Graham Owen, har under lång tid efterlyst en ökad tydlighet och styrning av ESN:s arbete så det som nu beslutats ligger helt i linje med det.

Från FSS sida behöver vi ta upp frågan för dialog vid vårt kommande styrelsemöte den 26 januari. Det är inte aktuellt att anmäla in ytterligare representation i det kommande arbetet då Graham Owen kommer att ingå i det arbetet och bevaka FSS:s intressen.

Jonas Hampus
Rådsrepresentant för FSS i ESN och regionansvarig för FSS Gävle/Dala, verksam som sektionschef för bistånd, kvalitet och utveckling i Falu kommun

Europeiska socialchefskonferensen i Malmö 2023

Om du kan, boka in några dagar i Malmö 14 till 16 juni nästa år! Då kommer nämligen Sverige att vara värd för European Social Services Conference. Värdskapet hänger ihop med att Sverige under första halvåret 2023 är ordförande i Europeiska unionens råd, även kallat ministerrådet.

Redan nu kan du börja fundera på om du vill nominera in något bidrag till konferensen. Den 14 september kommer Call for contributions. Den 15 november ska förslaget vara inlämnat om det är skrivet på svenska, den 22 november om det är skrivet på engelska.

Mer information kommer som sagt 14 september. Håll utkik på https://essc-eu.org/