Socialchef för ett helt land

nov 29, 2022 | ESN och ESSC

FSS är sedan många år tillbaka medlem i ESN, European Social Network, och har en plats både i council (rådet) och i ”the board of trustees” (styrelsen). Den 24 november hölls det andra av årets två rådsmöten. I samband med det träffade jag en person som är socialchef över ett helt land och fick flera nya perspektiv.

Positiv sidoeffekt

En mycket positiv sidoeffekt av att vara representant i ESN:s råd är att få träffa kollegor från olika delar av Europa och dess gränsländer. Den här gången fick jag möjlighet att lära känna Färöarnas socialchef Edvard Heen. En mycket trevlig bekantskap som fick mig att lova att någon gång besöka Färöarna. Jag försökte förstås locka honom till Falun men hans intressen i Sverige låg längre norrut och handlade om jakt och fiske.

Jonas Hampus till vänster tillsammans med Färöarnas socialchef Edvard Heen (foto privat).

Men tänk att vara socialchef för ett helt land! Dock med färre invånare än min hemkommun Falun (ca 55 000 invånare) men eftersom vi numera spelar i samma division i fotbollens Nations League och det faktum att dom har en svensk tränare för sitt fotbollslandslag så förstår jag inte varför vi inte skulle kunna vara mer lik dem i andra sammanhang?

Enklare där än här

Som till exempel när det gäller digitaliseringsarbetet där dom har tagit hjälp av Estland för att göra det enklare för varje färöing att vara en digital medborgare. Med en inloggning kommer du åt dina hälso- och sjukvårdsärenden, socialtjänstärenden, bygglov, Skatteverket, Försäkringskassan, bilregistret och avgifter för broar (och världens enda undervattensrondell) m.m. Varför ska det vara så svårt i vårt land?

Hur som helst: väldigt inspirerande att möta kollegor från olika länder som i mångt och mycket har samma problem – kompetensförsörjning, demografin och klyftorna i samhället – men olika tankar omkring möjliga lösningar. Det ger värdefulla perspektiv på våra egna utmaningar och möjligheter men också på varför en del saker ibland verkar så omöjliga hos oss.

Rådsmötet

Den 24 november hölls det andra av årets två rådsmöten, den här gången i Bryssel där också styrelsen deltog. Förutom redovisning av det ekonomiska läget, aktiviteter som har avslutats, pågår eller är på gång så lyftes frågan om vad som är ESN:s kärnuppdrag och hur styrningen och ledningen av organisationen ska se ut. Det handlar både om rådets och styrelsens relation, uppdrag och roller som behöver förtydligas.

ESN:s arbete, såväl ekonomiskt som administrativt, fungerar väl och ESN växer som organisation. Därför är det angeläget att få till en tydligare styrning och ledning av organisationens styrelsearbete och rådsfunktion.

Rådet beslutade att en arbetsgrupp ska tillsättas där styrelsen och två till tre representanter från rådet ingår och som får i uppdrag att ta fram ett förslag till nytt reglemente som reglerar styrningen och ledningen av ESN inför framtiden. Förslaget kommer att behandlas vid rådets sammanträde i Malmö den 13 juni 2023 och sedan verkställas vid rådets sammanträden på ännu oklar plats den 1 december 2023.

Vilket ska ESN:s kärnuppdrag vara?

Samtliga medlemsorganisationer i rådet uppmanades att lyfta frågan om ESN:s kärnuppdrag, styrning och ledning i sina respektive organisationer inför det arbete som kommer att göras under våren 2023 inför beslut i Malmö den 13 juni.

FSS representant i styrelsen, Graham Owen, har under lång tid efterlyst en ökad tydlighet och styrning av ESN:s arbete så det som nu beslutats ligger helt i linje med det.

Från FSS sida behöver vi ta upp frågan för dialog vid vårt kommande styrelsemöte den 26 januari. Det är inte aktuellt att anmäla in ytterligare representation i det kommande arbetet då Graham Owen kommer att ingå i det arbetet och bevaka FSS:s intressen.

Jonas Hampus
Rådsrepresentant för FSS i ESN och regionansvarig för FSS Gävle/Dala, verksam som sektionschef för bistånd, kvalitet och utveckling i Falu kommun