Panelsamtal om vart det sociala arbetet är på väg

jun 29, 2023 | Almedalen

FSS var under Almedalsveckan med i en panel med politiker och forskare som Centralförbundet för socialt arbete höll i.

Moderator Åsa Lundström Mattsson (sakkunnig socialtjänst Stiftelsen Allmänna Barnhuset) inledde med att säga att kriminalpolitik och socialpolitik idag är sammanflätade i debatten. Hon frågade panelen om socialpolitiken riskerar att bli en del av kriminalpolitiken.

Christian Carlsson (KD) som är ordförande i riksdagens socialutskott tycker att det är viktigt att socialtjänsten arbetar mer brottsförebyggande och att socialpolitiken behöver vara en del av kriminalpolitiken. Den grova brottsligheten kryper längre ned i åldrarna och därför behövs en sänkning av straffrihetsåldern, menar han.

Fredrik Lund Sammeli (S) som också sitter i socialutskottet menar att det behövs mer av tidiga och tydliga insatser. Att sänka straffrihetsåldern riskerar att knuffa brottsligheten ännu längre ned i åldrarna.

Monica Persson, ordförande i FSS är mycket tydlig med att socialtjänsten måste stå på egna ben. När politiken uttrycker sina ambitioner och resurssättning för det sociala arbetet ska socialtjänsten ha en egen rubrik. ”Vi ska självklart samarbeta kring kriminalvård och social utsatthet. Och lika självklart behöver vi kraftsamla i andra änden och bromsa utsattheten.”

Forskarna Hans Swärd och Alexandru Panican från Lunds universitet ser ingen fördel med sänkt straffrihetsålder. Problemen måste lösas innan de uppstår, det är ett kontinuerligt och långsiktigt arbete.

Alexandru Panican, docent i socialt arbete, Lunds universitet. Hans Swärd (med ryggen mot kameran), professor i socialt arbete vid Lunds universitet och ordförande i CSA. Monica Persson, ordförande FSS. Christian Carlsson (KD), ordförande riksdagens socialutskott. Fredrik Lund Sammeli (S) sitter i socialutskottet. (Foto: Kerstin Öhman)

Nästa fråga som moderatorn ställde till panelen handlade om vilka förutsättningar socialtjänsten behöver för att kunna övergå till ett arbete som förebygger sociala problem. Alla är överens om att den nya socialtjänstlagen behöver komma på plats så att det finns lagstöd för förebyggande arbete utan utredningskrav. Forskarna betonar att allt ansvar inte kan läggas på socialtjänsten och framhåller att socionomerna verkar vara enda yrkesgruppen med ett helhetsperspektiv på människan.

Christian Carlsson vill se mer brottsförebyggande fokus hos socialtjänsten och att socionomutbildningen behöver matcha ett sådant uppdrag. Han lyfter också socialtjänstdataregister som gör det lättare att följa upp ärenden mellan kommuner. Fredrik Lund Sammeli vill skrota tankarna på en angiverilag inom välfärden, som skulle förvärra tillitskrisen.

Monica Persson betonar att insatser för en ung person som begått grövre brott inte kan riktas enbart till den unga personen utan även till vårdnadshavare. ”En tioåring kan inte leva utan sin familj. Socialtjänsten har många bra metoder, det här kan vi. Men vi behöver mer resurser.”