FSS inspel till utredningen om effektivare tillsyn över socialtjänsten

maj 2, 2023 | Kunskapsutveckling

FSS riksstyrelse har träffat Annika Gustafsson som är huvudsekreterare för utredningen om effektivare tillsyn över socialtjänsten (S 2022:05). Perspektiv som FSS särskilt lyfter fram som viktiga att beakta i utredningen är

  • vikten av att se systemfel när många kommuner får samma kritik av IVO
  • behovet av att IVO:s främjande uppdrag syns i kontakten med kommunerna
  • möjligheten att se hur andra statliga myndigheter med fokus på tillsyn och kontroll utvecklat sitt sätt att arbeta med kommuner och kommuninvånare.

Utredningsuppdraget ska redovisas senast 29 mars 2024. Helén Ängmo är särskild utredare. Här kan du läsa mer om utredningen och om vilka som ingår i den.