Ett fönster av möjligheter

nov 30, 2022 | Yttranden

Blir det verkligen stärkta rättigheter för barn och vuxna i skyddat boende? FSS har besvarat lagrådsremissen Ett fönster av möjligheter och ser positivt på intentionen i förslaget då det synliggör barnets egna behov och tydliggör insatsen skyddat boende. Men det finns vissa osäkerheter som FSS lyfter upp i sitt remissvar.