Bryta utanförskapet

jul 6, 2022 | Almedalen

Lunds kommun bjöd in FSS tillsammans med Skellefteå kommun och Kungsbacka kommun till ett rundabordssamtal om arbetsmarknadsåtgärder och vuxenutbildningens betydelse för att bryta utanförskap. FSS representerades av Dag Wallströmer, till vardags socialchef i Vingåkers kommun.

Alla i samtalet var överens om att utbildning är den effektiva och viktiga vägen bort från utanförskap och bidragsberoende. Det behövs därför ett mycket flexibelt utbud av utbildningar som snabbt kan matchas med det lokala behovet på arbetsmarknaden.

Kommunerna som deltog i samtalet anser att personalbrist är den stora kommande utmaningen och att all möjlig arbetskraft måste användas. Skellefteå ligger steget före med en mycket akut brist på såväl arbetskraft som bostäder genom de nya gröna industrijobb som tillkommer och ställer mycket stora krav på den kommunala vuxenutbildningen.

I Kungsbacka satsas på småföretagande, som redan är ett kännetecken för kommunen. Bland annat genom olika insatser i grund- och gymnasieskola. Kommunen arbetar sedan några år på likande sätt som i Trelleborg med mycket snabba vägar, tillsammans med en arbetsmarknadscoach, från första ansökan till planering.

I Lund står hållbarheten i centrum men inte minst vård och omsorg brottas med stora rekryteringsproblem och liksom övriga kommuner funderar man på hur arbete i vård och omsorg kan göras mer attraktivt även för ungdomar.

Vingåker berättade om sitt projekt där näringslivets behov av arbetskraft på individnivå matchats med befintlig kompetens hos personer med försörjningsstöd. Att se dessa personers kompetenser och inte deras brister har varit en stark framgångsfaktor.